ΕΛΘΕ (Ελληνική περιοδική έκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση) Τόμος 2-Τεύχος 2ο/Οκτώβριος 2019

Περιεχόμενα

Σημείωμα Υπεύθυνου Σύνταξης

Άρθρα (με διπλή κριτική αξιολόγηση)

Χρήστος Καρακόλης, Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Μάθημα των Θρησκευτικών και η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Βίβλου στο σχολικό πρόγραμμα, 9-18.

Michael T. Buchanan-Adrian Lacey, Using Information and Communication Technology (ICT) to Facilitate Cognitive Engagement, 29-46.

Άγγελος Βαλλιανάτος, Επιμόρφωση θεολόγων-εκπαιδευτικών σε ελληνικό πλαίσιο με σκοπό τον αναστοχασμό, 47-60.

Γιώργος Γκρίλης, Οι θεολόγοι απέναντι στις αλλαγές των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. Μία πανελλήνια έρευνα, 61-82.

Ελένη Λιντζαροπούλου, Παιδαγωγική αξιοποίηση της πεζογραφίας της Ελένης Λαδιά στη Θρησκευτική Εκπαίδευση, 83-98.

Εκπαιδευτικό υλικό (χωρίς διπλή κριτική αξιολόγηση)

π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης, «Από τη Δημιουργία του κόσμου στη Νέα Δημιουργία (Γένεση και Αποκάλυψη) – Η θέση του ανθρώπου σε μια απειλούμενη βιόσφαιρα», 99-122.

Μαρία Παζάρσκη, Μ-ΣΕΝΑΡΙΟ (χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών): «Η βυζαντινή εικόνα και η θεολογία της», 123-134.

Παρουσιάσεις, ανταποκρίσεις (χωρίς διπλή κριτική αξιολόγηση)

Γιώργος Μάλφας, 3η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ-για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» [Αθήνα 6-8 Σεπτεμβρίου 2019], 135-142.

Κυριακή Αντικουλάνη-Δημήτριος Σαλονικίδης, Συμφιλιώνοντας πραγματικότητες στη Θρησκευτική Εκπαίδευση Ανταπόκριση από τo XIV συνέδριο του European Forum for Teachers of Religious Education (EFTRE), Δουβλίνο, 28-31 Αυγούστου 2019, 143-149.

Μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.