Κωνσταντίνος Ζάρρας, Ιουδαϊκές Αναγνώσεις Ευαγγελικών Εδαφίων. Ο Ιησούς και η κύλιξ του αρχαίου Ιουδαϊσμού, εκδόσεις Έννοια, Αθήνα 2021

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Αν και η έρευνα στο εξωτερικό έχει διανύσει πολύ δρόμο πάνω στο θέμα της «κατά τη σάρκα» ιουδαϊκότητας του Ιησού Χριστού, στην Ελλάδα αυτή είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο. Τούτο το κενό επιχειρεί να καλύψει αυτή η μελέτη. Εδώ παρουσιάζεται υλικό που δείχνει τον βαθιά ιουδαϊκό τρόπο σκέψης του Διδασκάλου από τη Γαλιλαία, την αψεγάδιαστη ευσέβεια και το σεβασμό του απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο. Ουδέποτε ο Ιησούς καταφέρθηκε ή αμφισβήτησε την Τορά. Αντίθετα, υποστήριξε την ανάγκη τήρησης όλων των εντολών και το άθικτο αυτής. Εντάσσοντας τον ίδιο, τις διδαχές και τους τρόπους του, καθώς και τα Ευαγγέλια, στο ιουδαϊκό πνεύμα της εποχής εκείνης, αναδεικνύεται ο ιουδαϊκός τους εαυτός και η ανάγκη για πληρέστερη μελέτη όλων αυτών των μάλλον παραμελημένων στη χώρα μας όψεων της διδασκαλίας του Κυρίου. Για αυτούς τους λόγους, εξετάζεται υλικό για τον Λόγο, τον davar, τη Shekinah και τον Memra και όλα συνδέονται με τη σκηνή του Μαρτυρίου, τον ναό και την περίτεχνη θεολογία που τον διαπότιζε. Παρουσιάζεται υλικό για τον «υιό του ανθρώπου», για τη βαθύτερη σημασία των θαυμάτων του, για την ιουδαϊκότητα της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, για το αίνιγμα της ηχηρής απουσίας των Εσσαίων από τα Ευαγγέλια, την αποκατάσταση του λαού Ισραήλ και του κόσμου, καθώς και για τον αποκαλούμενο «διαχωρισμό των οδών», όταν Χριστιανοί και Ιουδαίοι χώρισαν οριστικά τα μονοπάτια τους. Τα δύο αδημοσίευτα έως τώρα Παραρτήματα, για το βάπτισμα στον αρχαίο κόσμο και τη «μυστική» γλώσσα στο Β’ Κορ 12,1-4, συνδυάζουν την ανάλυση και την κάθετη ματιά με τη σύνθεση και τη μακροσκοπική θέαση, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για μια πληρέστερη κατανόηση σημαντικότατων στην έρευνα όρων, προσώπων και θεμάτων.

Περιεχόμενα

Προμύθιο, περί τρόπων και μεθόδων και Ευχαριστίες
Πρόλογος του James H. Charlesworth
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βασικές ιστορικές και θεολογικές προϋποθέσεις.
Το υπέδαφος του κόσμου του Ιησού Χριστού – Οι «Ιουδαϊσμοί» των καιρών του Ιησού Χριστού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ιησούς ο Ιουδαίος -Λίγα περί ονομάτων, σημασιών και επιθέτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ο Ιουδαίος Ιησούς και ο ιουδαϊκός «εαυτός» των Ευαγγελίων
Υλικό από το Ευαγγέλιο του Μάρκου
Υλικό από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου
Υλικό από το Ευαγγέλιο του Λουκά
Υλικό από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη
Εβραϊσμοί και Αραμαϊσμοί στα Ευαγγέλια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Λόγος, […] και «δεύτερος θεός» στους Έλληνες φιλοσόφους, τον Φίλωνα, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, και τα Targumim: Στοχασμοί περί προέλευσης και ερμηνείας
Σχετικό υλικό στους Έλληνες φιλοσόφους […]
Βιβλιοφαγία και ενσωμάτωση του «λόγου του Θεού»
Ξαναβλέποντας το Ιω 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ιησούς, ο «υιός του ανθρώπου»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Θαύματα και σημεία του Ιησού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η πρώτη εκκλησία μαθητών του Ιησού είναι μια ιουδαϊκή εκκλησία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διδαχές και τρόποι του Ιησού, διδαχές και τρόποι νομοδιδασκάλων και ραββίνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Εσσαίοι στην Καινή Διαθήκη; Πιθανές αναφορές – Βραχυλογία περί Δαμασκού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Ιησούς και η tiqqun ha-olam («αποκατάσταση του κόσμου»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Το ζήτημα του «διαχωρισμού των οδών» – Η περίπτωση του Συριακού Χριστιανισμού
Συμπεράσματα, απεικασίες και μετεικάσματα
Παράρτημα Α’: “Baptism in Judaism and in Graeco-Roman Mystery Cults”
Παράρτημα Β’: “Ascent language and Mystical Elements in 2 Cor 12.1-4: A brief inquiry”
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κωνσταντίνος Ζάρρας, Ιουδαϊκές Αναγνώσεις Ευαγγελικών Εδαφίων. Ο Ιησούς και η κύλιξ του αρχαίου Ιουδαϊσμού, εκδόσεις Έννοια, Αθήνα 2021

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια»

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνει και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια». Αντικείμενο του ΠΜΣ «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια» είναι η διεπιστημονική μελέτη και η έρευνα της πολυεπίπεδης σχέσης μεταξύ της θρησκείας και της πολιτικής και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στη διατήρηση της διεθνούς ασφαλείας και της ειρήνης. Στο πλαίσιο αυτό, βασικός παράγοντας είναι η ορθή διαχείριση του ανθρωπίνου κεφαλαίου από την πλευρά των θρησκευτικών, πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών στα μεταβαλλόμενα διεθνή πολυθρησκευτικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και ειδικότερα στη γεωπολιτική πραγματικότητα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΠΜΣ αποτελεί η προσέγγιση και κατανόηση του ρόλου της θρησκευτικής και πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο της διοίκησης και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στα ποικίλα κοινωνικοπολιτικά περιβάλλοντα στα οποία το Ισλάμ κατέχει κυρίαρχη θέση.

Η διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου συμπεριλαμβάνει γνωστικές περιοχές όπως: θεολογία, θρησκεία, Ισλάμ, θρησκεία και γεωπολιτική, θρησκεία – κοινωνία και πολιτισμός, θρησκεία – κράτος και οικονομία, θρησκεία – διεθνής ασφάλεια και διεθνείς οργανισμοί, θρησκεία και χειρισμός κρίσεων, ηγεσία – διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και λήψη αποφάσεων. Το ΠΜΣ «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης, η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας, η παροχή εξειδικευμένων δεξιοτήτων καθώς και η διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και με σεβασμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας και δεοντολογίας.

Η θρησκεία ως ένα παγκόσμιο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο επηρεάζει ποικιλοτρόπως τις διεθνείς σχέσεις είναι επίσης πολύπλευρη και ως εκ τούτου καθίσταται μία από τις πιο σημαντικές μεταβλητές τους. Είναι πλέον γενική η παραδοχή ότι οι βασικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων δεν μπορούν να προσφέρουν μια πλήρη ερμηνεία της διεθνούς πολιτικής και όσων συμβαίνουν στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον χωρίς να λάβουν υπόψη τους την εξέλιξη και τη λειτουργία του θρησκευτικού φαινομένου.

Το ΠΜΣ αποβλέπει στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου και στελεχών ικανών να εμβαθύνουν, να λειτουργήσουν και να ηγηθούν αποτελεσματικά τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στο ευρύτερο πεδίο που περιλαμβάνει τη σχέση της θρησκείας της γεωπολιτικής και της ασφάλειας στο σύγχρονο, διεθνές και μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Έμφαση δίνεται:

α) στη μελέτη του ρόλου της Θρησκείας στη διεθνή σκηνή, στη διασύνδεσή της με την Γεωπολιτική και την εξωτερική πολιτική των Κρατών καθώς και στη συμβολή των διεθνών θρησκευτικών Οργανισμών στην πρόληψη συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης και της ασφάλειας.

β) στην μεθοδολογία της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και της ενίσχυσης της διοικητικής αποτελεσματικότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, μέσα από την καλλιέργεια διαπολιτισμικής επικοινωνίας και την τροποποίηση συμπεριφορών και στερεοτυπικών αντιλήψεων.

Στόχοι του ΠΜΣ είναι οι φοιτητές/ριες να:

 • προσεγγίζουν κριτικά τη σύγχρονη, πλουραλιστική και ευμετάβλητη θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα
 • διακρίνουν τη θρησκεία ως παράγοντα και εγγυητή της κοινωνικής συνοχής αλλά και ως αφορμή ή άλλοθι εντάσεων και συγκρούσεων
 • προσδιορίζουν κριτικά και εποικοδομητικά τις πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θρησκευτικές συνιστώσες που έχουν διαμορφώσει και συνεχίζουν να διαμορφώνουν τις αραβικές χώρες και ευρύτερα τον ισλαμικό κόσμο
 • γνωρίζουν στοιχεία της ισλαμικής ιστορίας και θεολογίας ώστε να ερμηνεύουν τις σύγχρονες πολιτιστικές, πολιτικές και θρησκευτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αραβικός κόσμος και οι λαοί της Μέσης Ανατολής
 • καλλιεργούν δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν με άτομα από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο
 • αντιληφθούν τη συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή και στον διάλογο μεταξύ χριστιανισμού και θρησκειών
 • κατανοούν το φαινόμενο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού διακρίνοντας τις πολιτιστικές, ιστορικές, θεολογικές και πολιτικές αιτίες του

Απονομή διπλώματος ΠΜΣ

Tο ΠΜΣ ολοκληρώνεται με την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Arts, 90 ECTS) στη «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνή Ασφάλεια».

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο έγγραφο και εκδίδεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται το Τμήμα Θεολογίας και το ΑΠΘ, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του ΔΜΣ, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του ΠΜΣ, τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και η αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.

Στον απόφοιτο μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του ΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να λάβουν είτε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και τυχόν υποχρεώσεις τους που σχετίζονται  με τη φοιτητική μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], Πρόκειται για ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθ εστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα και εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών και του/της Προέδρου του Τμήματος ή του/της Αναπληρωτή/τριάς του. Πραγματοποιείται τρεις φορές το χρόνο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνει η Γραμματεία και συμπίπτουν με την απονομή των πτυχίων του Α’ κύκλου σπουδών του Τμήματος Θεολογίας.

Τα ονόματα των διπλωματούχων εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (παρ. 3 άρθρο 31 ν. 4485/2017).

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ του νομικού και θεσμικού πλαισίου προϋποθέσεις κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από απόφαση της οικείας Συνέλευσης η οποία κοινοποιείται στις Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια»

Περιοδικό Σύνθεσις (Τόμ. 8, Αρ. 2)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Lampros Alexopoulos, ΗΜΕΙΣ ΔΕ – ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΗΜΕΙΣ; PLOTIN SUR L’ETRE HUMAIN: QUELQUES REMARQUES PRELIMINAIRES, 1-47

Konstantinos Georgiadis, DAMNATIO MEMORIAE OF JESUS AS GOD INCARNATE: DOCETISM ABOVE ICONOCLASM ACCORDING TO FLORILEGIUM AND DEFINITION OF HIERIA (754 AD), 48-78

Chen Yingxue, Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, 79-96

Zafeiris Nikitas, ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΗΤΕΡΙΚΟΝ. ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΣΙΜΩΝΙΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1965) ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗ, 97-110

Maria Pazarski, ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗ ΣΟΦΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, 111-135

Evropi Papadopoulou-Chatzilazarou, Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ 12ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ, 136-166

Stylianos Tsompanidis, Aggeliki Ziaka, Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (2016) ΚΑΙ Ο ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, 167-190

Stylianos Chatzigrigoriou, ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΘΕΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ, 191-213

Δημοσιεύθηκε στη ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περιοδικό Σύνθεσις (Τόμ. 8, Αρ. 2)

Κωνσταντίνος Ζάρρας, Ύμνοι των ανακτόρων του Θεού. Μυστικο-μαγικός Ιουδαϊσμός της ύστερης αρχαιότητας και του μεσαίωνα, εκδόσεις Έννοια, Αθήνα 2021

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παρουσίαση αρχαίων ύμνων του μυστικού Ιουδαϊσμού για τα ουράνια παλάτια του Θεού, για αθώρητους στον φυσικό οφθαλμό κήπους από φως, όπως τους οραματίζονταν οι πρόγονοι της πασίγνωστης πλέον Καμπάλα. Εδώ, εκστατικές πρακτικές της αρχαιότητας γίνονται μέσα επίτευξης μιας εντυπωσιακής ψυχανωδίας, ενώ το αινιγματικό Βιβλίο της Δημιουργίας συναντά τις παλαιές ελληνικές τεχνικές απομνημόνευσης ή την επτασφράγιστη ars memoria, όπως αυτή έγινε αργότερα γνωστή στη Δύση. Όπου ο ναός της Ιερουσαλήμ γίνεται εσωτερική, νοερή πραγματικότητα και το αγγελικό ιερατείο χειρογράφων της Νεκράς Θαλάσσης εμφανίζεται στο πολυσυζητημένο μεσαιωνικό Zohar.

Περιεχόμενα

Συντμήσεις
Πρόλογος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συμβολή του Gershom G. Scholem και η γενική εικόνα στην έρευνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικά περί των κειμένων των Ανακτόρων […]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Τα κείμενα της γραμματείας των Ανακτόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Συγγραφείς, τόποι και περίοδοι εμφάνισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Βασικά θέματα των κειμένων των Ανακτόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Θεολογικές προϋποθέσεις των κειμένων των Ανακτόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Τα μυστικά παλάτια του Θεού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Οι Ύμνοι των Ανακτόρων
Ο ένθρονος Βασιλιάς και το Όνομά του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Οι ουράνιες στρατιές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Yoredei Merkavah, εκείνοι που εισέρχονται στο φως – Μια πιθανή απάντηση στο θέμα της ονομασίας αυτών των μυστικών: yoredei Merkavah
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Ο σκοπός του μυστικού ή του μάγου
α. Για την κατάκτηση της Τορά
β. Η είσοδος στο μέγα μυστήριο της maaseh Merkavah
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Ερμηνεία και αιθεροβασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Μυστικές παραδόσεις στα χειρόγραφα του Κουμράν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ Απόκρυφη μυθοσοφία των Μανδαίων και στοιχεία αρχαίου μυστικού Ιουδαϊσμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Από τις καμπαλόθ στην Καμπάλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Η Ars memoria και τα παλάτια του Θεού – Οι άλλες επιρροές πάνω στους Ύμνους των Ανακτόρων
α. Στοιχεία σε αιγυπτιακές και μεσοποταμιακές παραδόσεις
β. Στοιχεία σε ελληνικές παραδόσεις
γ. Στοιχεία σε εκκλησιαστικές και άλλες παραδόσεις
δ. Αθάνατη μνήμη, Σιμωνίδης ο Κείος, και η γένεση της μνημοτεχνικής μεθόδου
ε. Αρχαία τέχνη της μνήμης και μυστικές ιουδαϊκές παραδόσεις: Παλάτια της μνήμης και ανάκτορα του Θεού
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
“Kohanim ως Kohavim: Αγγελικό ιερατείο και το θέμα της πτώσης στα Ησ 14, Ιεζ 28, και σε αρχαίες ιουδαϊκές παραδόσεις
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α. Πηγές
β. Σύγχρονες μελέτες και έργα
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Όρων, Θεμάτων, και Ονομάτων

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κωνσταντίνος Ζάρρας, Ύμνοι των ανακτόρων του Θεού. Μυστικο-μαγικός Ιουδαϊσμός της ύστερης αρχαιότητας και του μεσαίωνα, εκδόσεις Έννοια, Αθήνα 2021

Συμεών Πασχαλίδης, Εν Αγίοις: Ειδικά θέματα Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αγιολογίας, Τόμος Α΄, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2021

Η αγιολογία ἀποτελεῖ σημαντικὸ κλάδο τῆς θεολογικῆς καὶ φιλολογικῆς ἐπιστήμης, ἐν ταυτῷ δὲ καὶ ἕνα πεδίο τῆς σύγχρονης ἀνθρωπιστικῆς καὶ κοινωνικῆς ἔρευνας, στὸ ὁποῖο ὁλοένα καὶ περισσότεροι ἐπιστήμονες σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο ἑστιάζουν τὸ ἐνδιαφέρον τους. Στὸν παρόντα τόμο ἔχουν συγκεντρωθεῖ ἄρθρα καὶ εἰσηγήσεις τοῦ συγγραφέα, διάσπαρτα σὲ περιοδικά, πρακτικὰ συνεδρίων καὶ συλλογικοὺς τόμους κατὰ τὰ τελευταῖα δεκαπέντε ἔτη. Ἐξετάζονται μὲ διεισδυτικὸ τρόπο καὶ μὲ ἀξιολόγηση τόσο τῶν πρωτογενῶν πηγῶν ὅσο καὶ τῶν πορισμάτων τῆς νεότερης ἔρευνας σημαίνοντα ζητήματα τῆς βυζαντινῆς καὶ μετα- βυζαντινῆς ἁγιολογίας, ποὺ ἀφοροῦν σὲ πτυχὲς τῆς ἁγιολογικῆς γραμματείας, στὴν ἱστορία καὶ τὴ διαμόρφωση τῶν κριτηρίων ἁγιότητας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν ἑορτολογικὴ ἔκφανση τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων.

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συμεών Πασχαλίδης, Εν Αγίοις: Ειδικά θέματα Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αγιολογίας, Τόμος Α΄, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2021

Εκδημία προς Κύριον του καθηγητή Βενιζέλου Χριστοφορίδη

Την Κυριακή 27 Ιουνίου, Κυριακή των Αγίων Πάντων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, κατόπιν κανονικής αδείας του Παναγ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, ιερούργησε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νέστορος στη Θεσσαλονίκη και κήρυξε το Θείο λόγο πλαισιωμένος από τον Πρωτοσύγκελλο της καθ΄ημάς Μητροπόλεως, Πανοσιολ. Αρχιμ. Κορνήλιο Αθανασάκη. Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο εις τον αείμνηστο ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ο οποίος εξήλθεν εκ του ορατού μας κόσμου εις τον αόρατον την παρελθούσαν Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021. Ο αείμνηστος καθηγητής διακρίθηκε για το ήθος του, την καλοσύνη του, την ανεξικακία του, την συμπαράστασή του προς τους νέους συναδέλφους. Ακαδημαϊκός δάσκαλος της ειρήνης, της αγάπης, της καταλλαγής, ανυπόκριτος χριστιανός με καρδιά διαζευγμένη από μνησικακία, εμπάθεια και ιδιοτέλεια. Ακαδημαϊκός δάσκαλος εντιμότατος, με περισσεύματα ανθρωπιάς και αγάπης.

Αυθεντικός και ατόφιος, εξαιρετικός επιστήμονας. Μελέτησε τον Συμεών, τον Νέο Θεολόγο, προσέγγισε τη μυστική θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ανέδειξε τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ισίδωρο Γλαβά, εκφραστή της καταλλαγής και της ειρήνευσης στην διχασμένη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα. Ξεχωριστή είναι η μελέτη του για τον ησυχαστικό κίνημα 14ου αιώνα. Ασχολήθηκε με λογοτεχνία και εξέδωσε ποιητικές συλλογές. Μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η αφιέρωση βιβλίου του στους “δεδιωγμένους ένεκεν δικαιοσύνης‘’.

Έφυγε εκ του ματαίου τούτου κόσμου σε ηλικία 84 ετών. Πιστός στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία πολλά χρωστάει στο ήθος και στη μαρτυρία που η ακαδημαϊκή διακονία του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ επέδειξε στους φοιτητές. Η ρήση του Κυρίου μας στο Ναθαναήλ “Ίδε αληθώς Ισραηλίτης εν ω δόλος ουκ έστι‘’ (Ιωαν. α΄47) βρίσκει πλήρη απήχηση στον αείμνηστο Βενιζέλο.

* Το κείμενο προέρχεται από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκδημία προς Κύριον του καθηγητή Βενιζέλου Χριστοφορίδη

Νέος Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ εξελέγη ο καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης

Μετά το πέρας της σημερινής εκλογικής διαδικασίας νέος Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ εξελέγη ο Καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας κ. Χρυσόστομος Σταμούλης. Ο νέος Κοσμήτορας αναλαμβάνει καθήκοντα (για μια τριετία) από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και μέχρι το 2023-2024. Ο κ. Σταμούλης είναι φέτος Διευθυντής του Τομέα Δογματικής Θεολογίας, ενώ κατά το παρελθόν έχει διατελέσει για δύο διετίες (2011-2015) Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ. Τα ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ εύχονται στον νέο Κοσμήτορα καλή και δημιουργική θητεία.

Δείτε εδώ το αναλυτικό βιογραφικό του νέου Κοσμήτορα.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νέος Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ εξελέγη ο καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης

Περιοδικό Σύναξη (Τεύχος 158-Πένθη)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ …3

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, Ἀπὸ τὴ μελαγχολία τῆς «θανατικῆς ἀπελευθέρωσης» στὸ ἀναστάσιμο πένθος …5

ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ἡ ἀπώλεια τοῦ τεθνεῶτος καὶ ἡ συνέχιση τῆς ζωῆς τῶν ἐπιζώντων …10

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑ, π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ, ΘΕΟΞΕΝΗ ΜΟΝΑΧΗ, π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΖΟΥΧΟΣ, Πρόσωπο μὲ πρόσωπο …15

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, Ὁ ἄνεμος τοῦ αἰωνίου μέλλοντος (ποίημα) …26

Πρωτοπρ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΑΣΣΗΣ, «Ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός» …27

π. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΥΜΑΡΗΣ, Ἀποτέφρωση: Πρόβλημα ἢ σύμπτωμα; …32

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΜΑΪΝΑΣ, «Ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου» (ποίημα) …38

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ἡ ἐργασία τοῦ «ψυχικοῦ θανάτου» στὴν κλινικὴ ψυχανάλυση …39

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΗ, Ὠδίνες θανάτου καὶ τοκετῶν βάσανος: ἀναγνώσεις τοῦ περιγεννητικοῦ πένθους …49

π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΟΪΝΑΣ, Κουβέντες μὲ τοὺς ταξιδιῶτες τῆς ἀντίπερα ὄχθης …53

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΛΕΣΗΣ, ΚΛΗΜΗΣ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, Φυλακὲς καὶ πένθος …57

ΡΙΙΚΑ ΠΑΤΡΙΚΑΪΝΕΝ, Τὰ μοιρολόγια στὴν Καρελία καὶ στὴν Ἑλλάδα …62

Ἀρχιμ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ, Πένθος σὲ τοπικὲς κοινωνίες …67

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΑΘΡΑΣ, «…ὅτι δὲν ἀγαπάει τὸ θάνατο ὁ κινηματογράφος» …71

π. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Γ. ΣΚΛΗΡΗΣ, Περὶ νήψεως, ἐκ τῶν λόγων τοῦ ἐπισκόπου Ἀθανασίου …80

ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, π. Σαράντης Σαράντος, ὁ ἀκάματος πνευματικός …83

Τὸ Βιβλίο …86

Οἱ συνεργάτες τοῦ 158ου τεύχους …108

Δημοσιεύθηκε στη ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περιοδικό Σύναξη (Τεύχος 158-Πένθη)

Παναγιώτης Σκαλτσής, Μυσταγωγία εστί τα τελούμενα. Ερμηνευτικά υπομνήματα της Θείας Λειτουργίας κατά τον 19ο αιώνα, Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα 12, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ        9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ           11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ. ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΦΡΑΣΗ

 1. Οι εκδόσεις και ο σκοπός του υπομνήματος     35
 2. Ο αντίκτυπος των επί Τουρκοκρατίας θεολογικών και λειτουργικών τάσεων στη σκέψη του ανωνύμου ερμηνευτή       35
 3. Η τυπολογία του Ναού και η Λειτουργία του Λόγου       37
 4. Ερμηνευτικά πρότυπα της με απλή φράση Εξήγησης της θείας Λειτουργίας 44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ

 1. Ο Νεόφυτος Μεταξάς και οι πηγές του υπομνήματός του     59
 2. Τάξη και θεωρία των τελουμένων κατά την πρώτη είσοδο και στο πλαίσιο της αρχιερατικής θείας Λειτουργίας      71
 3. Η μεγάλη είσοδος και το μυστήριο του Σταυρού       79
 4. «Εις τρόπον των κοινωνούντων». Τα πριν και τα μετά της θείας Κοινωνίας 94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ο ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΩΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. Πηγές, διαίρεση και σκοπός του υπομνήματος      105
 2. Τάξη και θεωρία της Προσκομιδής       116
 3. «Εύχεται ο ιερεύς μετά του λαού». Πτυχές από τα εν τη θεία Λειτουργία σημαινόμενα      133
 4. «Τον άνθρακα από του θυσιαστηρίου έλαβεν». Αναφορά στον τρόπο κοινωνίας των πιστών      142

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 30 ΤΗΣ I. ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 1. Η σχέση του υπομνήματος με το έργο «Κατήχησις Ιερά …» του Νικολάου Βούλγαρη     155
 2. Κριτική έκδοση του κειμένου     167

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ      223

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παναγιώτης Σκαλτσής, Μυσταγωγία εστί τα τελούμενα. Ερμηνευτικά υπομνήματα της Θείας Λειτουργίας κατά τον 19ο αιώνα, Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα 12, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2021

Διαδικτυακή Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Οι σλαβολογικές σπουδές και οι προοπτικές τους στον σύγχρονο κόσμο»

Η Ένωση Ελλήνων Σλαβολόγων σε συνεργασία με τα Μαθήματα: (602) Εκκλησιαστική Γραμματεία των Σλάβων του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ., (ΒΣ 0643) Ιστορία και Πολιτισμός των Σλάβων και (ΒΣ 0303-4) Ρωσία και Βαλκανικοί Λαοί του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ΠΑ.ΜΑΚ., καθώς και (711007) Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνει Διαδικτυακή Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Οι σλαβολογικές σπουδές και οι προοπτικές τους στον σύγχρονο κόσμο» την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 (11:00–13:00). Στη Στρογγυλή Τράπεζα θα λάβουν μέρος: ο Καθηγητής ΠΑ.ΜΑΚ. κ. Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, ο Επίκ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. κ. Πολύδωρος Γκοράνης, ο Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ. κ. Αθανάσιος Αθανασιάδης, ο και ο Μεταδιδάκτορας ΠΑ.ΜΑΚ. και Λέκτορας του Κέντρου Ευρωπαϊκής Ένωσης, Freiburg im Breisgau κ. Ιωάννης Καρράς.

Συντονίζει ο Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ηλίας Ευαγγέλου.

Η Στρογγυλή Τράπεζα θα μεταδοθεί ζωντανά στο YouTube. Για να την παρακολουθήσετε ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/channel/UCJOa5Cg1GpICEFrXtdI6EZg

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαδικτυακή Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Οι σλαβολογικές σπουδές και οι προοπτικές τους στον σύγχρονο κόσμο»