Ιωάννης Μούρτζιος, H Παλαιά Διαθήκη. Διάγραμμα Περιεχομένου των Ιστορικών Βιβλίων, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2019

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα πολυσύνθετο βιβλίο, ευχάριστο στο διάβασμα, με ζωντανές εικόνες και συναρπαστικές διηγήσεις, αλλά με ποικίλα και ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν λ.χ. λέξεις, έννοιες και κείμενα που «ομιλούν» κατευθείαν στο θρησκευτικό συναίσθημα του πιστού. Υπάρχουν όμως και άλλα που χρειάζονται επεξήγηση και υποβοήθηση προς κατανόησή τους. Το βιβλίο αυτό θέλει να πληροφορήσει σε αδρές και περιεκτικές γραμμές για το περιεχόμενο των Ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, να επικεντρώσει την προσοχή σε βασικά θέματα, να βοηθήσει στην κατανόηση του κειμένου και προπαντός να αφυπνίσει το ενδιαφέρον, ώστε να ασχοληθεί κάποιος με το βιβλικό κείμενο. Ένα «διάγραμμα περιεχομένου» αυτό καθ’ εαυτό δεν είναι αρκετό, είναι αναγκαίο να αναγιγνώσκεται παράλληλα και το βιβλικό κείμενο. Ένα «διάγραμμα περιεχομένου» δείχνει τους δρόμους που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, που θέλει να βαδίσει στο βιβλικό χώρο και να τον γνωρίσει.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, για κάθε ιστορικό βιβλίο, παραθέτουμε:

-βιβλιογραφία ελληνική, τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και πατέρες, οι οποίοι σχολίασαν το βιβλίο και τη λειτουργική του χρήση.

-σύντομες εισαγωγικές πληροφορίες για το βιβλίο.

-διάγραμμα περιεχομένου του βιβλίου. Ακολουθεί αμέσως μετά η πρόταση για μελέτη, όπου προτείνουμε τα σπουδαιότερα κεφάλαια του βιβλίου- βέβαια δεν θα πρέπει να θεωρηθεί, ότι μόνο αυτά τα κεφάλαια πρέπει να μελετηθούν.

-το περιεχόμενο του βιβλίου, πολύ συνοπτικά, με τονισμό ιδιαιτέρων σημείων και βασικών θεολογικών χωρίων, που τίθενται σε πλαίσιο. Όπου είναι αναγκαίο αναφέρουμε τα παράλληλα χωρία της Καινής Διαθήκης, δείγμα της στενής σχέσης των δυο Διαθηκών.

-στα ιδιαίτερα στοιχεία παραθέτουμε θέματα με τα οποία ασχολείται το κάθε βιβλίο.

-οι ερωτήσεις στο τέλος κάθε βιβλίου σκοπό έχουν μια πρώτη άμεση επαναληπτική επαφή με το περιεχόμενο του βιβλίου.

Στη δεύτερη ενότητα παραθέτουμε 77 ερωτήσεις-απαντήσεις, που σκοπό έχουν την επανάληψη και την εμπέδωση.

Στο τέλος υπάρχει πίνακας ονομάτων, θεμάτων και πραγμάτων με παραπομπή στα βιβλία στα οποία γίνεται λόγος.

Πρέπει να τονισθεί ότι αυτό το βιβλίο δεν επιθυμεί:

-να διερευνήσει το ιστορικό και αρχαιολογικό υπόβαθρο των βιβλίων.

-να παρουσιάσει τα φιλολογικά προβλήματα του κειμένου και τα πορίσματα της σύγχρονης ερμηνευτικής.

-να εκθέσει τη συστηματική παρουσίαση της παλαιοδιαθηκικής πίστης.

-να συνδέσει το βιβλικό κείμενο με τη σύγχρονη εποχή.

Για τα θέματα αυτά ο αναγνώστης θα πρέπει να ανατρέξει σε ειδικά εγχειρίδια, όπως «Ιστορία του Ισραήλ», «Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη», «Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης» και σε διάφορα ερμηνευτικά υπομνήματα.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.