Εκδόθηκε σε ρωσική μετάφραση το συλλογικό έργο με θέμα την Ενότητα της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη

Luc - Edinstvo cerkvi - workΕκδόθηκε σε ρωσική μετάφραση, από το βιβλικό ινστιτούτο του Αγίου Ανδρέα της Μόσχας (Saint Andrews Biblical Theological Institute), με επιμέλεια και πρόλογο του διάσημου φιλέλληνα και φιλο-Ορθόδοξου ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βέρνης Ulrich Luz, ένας πολύ ενδιαφέρων συλλογικός τόμος, με θέμα την Ενότητα της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη. Περιέχει μελέτες κορυφαίων καινοδιαθηκολόγων του 20ου αι, όπως του E. Kaesemann (“Begruendet der neutestamentliche Kanondie Einheit der Kirche?” από το βιβλίο του Exegetische Versuche und Besinnungen. I, Goettingen 1960, 86-95), του R. Brown (“The Unity and Diversity in New testament Ecclesiology,”από το Novum Testamentum (1963), 298-308), του F. Hahn (“Die Einheit der Kirche und Kirchengemeinschaft in neutestamentlicher Sicht,”, από το F. Hahn-K. Kertelge-R. Schnackenburg (εκδ.), Einheit der Kirche. Gundlegung im Neuen Testarnent, Freiburg i. Br., 1979, 9-51), του K. Kartelge, “Koinonia und Einheit der Kirch dem Neuen Testament,” από το Communio sanctorum-Einheit der Kirche. Wuerzburg, 1985, 53-67), του J. Roloff (από το βιβλίο του Die Kirche im Neuen Testament, Goettingen, 1993), του ίδιου του U. Luz (“Das Problem der eucharistischen Gastfreundschaft in neutestamentlicher Sicht,” από το Διακονία-Λειτουργία-Χάρισμα, Λειβαδιά, 2006, 377-394), του J. D. G. Dunn (“One Church-Many Churches,” Einheit der Kirche in Neuen Testament. WUNT 218, Tuebingen: Mohr Siebeck, 2005, 3-22), του G. Theissen (”Kirche oder Sekte? Ueber Einheit und Konflikte im fruehen Urchristentum,”από το ίδιο, 81-l02), και του O. Hofius (“Gerneinschaft am Tisch des Herrn. Das Zuegnis des Neuen Testaments,” επίσης από το ίδιο, 169-184). Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται και τρεις μελέτες Ορθοδόξων, ενός ρώσου, του π. Jannuari Ivliev (“Die Kirche Gottes als die eschatologische Realitaet in der Weltinder paulinischen Tradition,” επίσης από το ίδιο, 23-32) και δύο ελλήνων, του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ. Πέτρου Βασιλειάδη (“The Eucharist as an Inclusive and Unifying Element in the New Testament Ecclesiology”, από το ίδιο, 121-146) και της κ. Ελένης Κασσελούρη, Δρ.Θ επίσης της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης (“Women and Mission in the New Testament,” επίσης από το ίδιο, 103-120). Οι δύο τελευταίες μελέτες έχουν δημοσιευθεί και σε ελληνική μετάφραση στο Δελτίο Βιβλικών Μελετών.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.