Ευάγγελος Θεοδώρου, «Ο θεσμός των διακονισσών και η χειροτονία των γυναικών»

Το βράδυ της Δευτέρας  ο διατελέσας την δεκαετία του ’60 καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, 93 ετών σήμερα, τ. πρύτανης του ΕΚΠΑ και  τώρα ομότιμος καθηγητής Ευάγγελος Θεοδώρου μίλησε σε τηλεδιάσκεψη στα μέλη του διεθνούς μεταπτυχιακού/μεταδιδακτορικού σεμιναρίου με θέμα «Χειροτονία των γυναικών και Ορθόδοξη θεολογία».

Τα κύρια σημεία της ομιλίας του με θέμα: «Ο θεσμός των διακονισσών και η χειροτονία των γυναικών» μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

Η διακόνισσα εγκαθίστατο στο λειτούργημά της με  χειροτονία, η οποία είναι ίδιον του ανωτέρου κλήρου, και όχι με χειροθεσία.

Η χειροτονία της έχει απόλυτη ομοιότητα ως προς την μορφή και το περιεχόμενο με τις χειροτονίες των ανώτερων βαθμίδων του ανώτερου κλήρου.

Οι διακόνισσες έχουν ανώτερη χειροτονία και ιερωσύνη, με μόνη την επισήμανση της διάκρισης μεταξύ «διακονικής» και «ιερουργικής» ιερωσύνης, που είναι ποσοτική και όχι ποιοτική.

Στις αρχαίες ευχές τονίζεται ότι ο Χριστός δεν απαγόρευσε στις εκκλησίες να έχουν λειτουργικά καθήκοντα και οι γυναίκες (ὁ μηδὲ γυναίκας…λειτουργεῖν τοῖς ἁγίοις οἴκοις σου ἀποβαλλόμενος).

Στις κανονικές πηγές η διακόνισσα, ως σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, είχε ανώτερη θέση ερμηνευτικά και από αυτούς τους πρεσβύτερους, που εθεωρούντο σύμβολα των Αποστόλων.

Η μακραίωνη πρωτογενής λειτουργική εμπειρία και πράξη της εκκλησίας έχει προτεραιότητα έναντι εκ των διαφόρων δογματικών εκφράσεων, που εκ των υστέρων διατυπώθηκαν για τις διακόνισσες.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο θεσμός των διακονισσών έχει οικουμενική συνοδική και νομοκανονική θεμελίωση, και ουδέποτε καταργήθηκε από μεταγενέστερη συνοδική απόφαση.

Οι Ορθόδοξοι επίσκοποι δύνανται ανά πάσα στιγμή, χωρίς άλλη σχετική συνοδική απόφανση, να χειροτονούν διακόνισσες.

Είναι απαραίτητη στη σημερινή εποχή η αναβίωση του θεσμού των χειροτονημένων διακονισσών, καθότι το μέλλον της Εκκλησίας εξαρτάται από την διακονία.

Οι γυναίκες μόνον κατά «τό γε νυν επικρατούν» δεν μπορούν να αποκτήσουν και την ιερουργική ιερωσύνη στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

 Η Ορθόδοξη Εκκλησία και θεολογία για το ακανθώδες ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών θα πρέπει να χρησιμοποιεί χριστολογικά και εκκλησιολογικά κριτήρια και να αποφεύγεται η άστοχη χρησιμοποίηση ανθρωπίνων, βιολογικών εννοιών για το φύλο και την δήθεν ανδρική ή θηλυκή υφή εκάστου των προσώπων της Αγίας Τριάδος.

Θα πρέπει να διερωτηθούμε αν ιστορικά ο αποκλεισμός της γυναίκας από την ανώτερη ιερωσύνη είναι «θείω δικαίω» ή «ανθρωπίνω δικαίω» (de jure humano ή de jure divino).

Ολόκληρο το απομαγνητοσκοπημένο κείμενο της εισήγησης του καθ. Θεοδώρου στο amen

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.