Αθανάσιος Στογιαννίδης (Λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ), Αυθεντία καί διακονία του εκπαιδευτικού. Προσέγγιση ενός καίριου ζητήματος της σχολικής παιδαγωγικής μέσα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου

Περίληψη της εισήγησης στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Εξουσία και Διακονία κατά τον Απόστολο Παύλο» (Βέροια 26-28 Ιουνίου 2013)

Η παρούσα μελέτη διερευνά τον τρόπο με τον οποίον οι έννοιες «αυθεντία» και «διακονία» ως χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού, μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται με τρόπο διαλογικό: Από τη μια πλευρά παρουσιάζονται πορίσματα της Σχολικής Παιδαγωγικής, τα οποία συνδέονται με την αποτελεσματικότητα του παιδαγωγικού έργου που ασκεί ο εκπαιδευτικός· από την άλλη επισημαίνονται μέσα από τα κείμενα των Επιστολών του Αποστόλου Παύλου ορισμένες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές, οι οποίες όχι μόνο εναρμονίζονται με σύγχρονα επιστημονικά συμπεράσματα, αλλά ταυτόχρονα φωτίζουν το όλο θέμα από μία διαφορετική οπτική γωνία.

Την συμβολή του Αποστόλου Παύλου στην όλη θεματική που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ως ακολούθως: το λειτούργημα του εκπαιδευτικού είναι μία αγαστή συνύπαρξη θεωρίας και πράξης, ή – με άλλη διατύπωση – μία αλληλοπεριχώρηση επιστημονικής κατάρτισης και πνευματικής ωρίμασης.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.