Πέτρος Βασιλειάδης, Βιβλικά, Ιστορικά και Θεολογικά Ανάλεκτα (e-book), Θεσσαλονίκη 2013

Από τον πρόλογο του Βιβλίου

H επιτυχία που σημείωσε το πρώτο e-Book μου με τίτλο ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, πλησιάζοντας τις χίλιες αναγνώσεις μέσα σε μισό χρόνο μόνο από την επιστημονική ιστοσελίδα μου (http://auth.academia.edu/PetrosVassiliadis), με ώθησε στην έκδοση του e-Book 2, με τίτλο ΒΙΒΛΙΚΑ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ & ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ. Όπως και στην περίπτωση του πρώτου e-Book, οι περισσότερες από τις μελέτες του e-Book 2 σε μια πρώτη μορφή προετοιμάστηκαν ως λήμματα βιβλικού, θεολογικού και ιστορικού περιεχομένου της Μεγάλης Ορθόδοξης Χριστιανικής Εγκυκλοπαίδειας. Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, πολλές από τις μελέτες αυτού του τόμου αποτελούν συνοπτική παρουσίαση, κατά κάποιο τρόπο εγκυκλοπαιδική, ορισμένων επιστημονικών μονογραφιών μου (Πηγή των Λογίων, Λογεία, Σταυρός) και επιστημονικών άρθρων μου (μετάνοια, μυστηριολογία, οικονομία, παράδοση), ενώ άλλες αναφέρονται σε θεολογικά και ιστορικά θέματα (αντίδοση ιδιωμάτων, Αντιοχειανή Σχολή, αντίσταση, Ασσυριακή Εκκλησία, γνωστικισμός) ή αποτελούν περιεκτική παρουσίαση βασικών θεμάτων της βιβλικής (βιβλική κριτική, βιβλική θεολογία) και ιεραποστολικής επιστήμης (διαθρησκειακός διάλογος, Διακήρυξη ανθρωπίνων ευθυνών, Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, λειτουργική αναγέννηση). Τέλος, υπό τύπον παραρτήματος, μια σειρά από όρους ήσσονος σημασίας, που συνέταξα για τις ανάγκες της πιο πάνω εγκυκλοπαίδειας, κατακλείουν αυτόν τον τόμο με τον τίτλο Miscellanea. Λόγω του περιεχομένου, αλλά και της σύγχρονης ιστορικής συγκυρίας, ο τόμος αυτός αφιερώνεται στην «ανατολική» (κατά βάση Αντιοχειανή) θεολογική παράδοση, η οποία είτε στο διάβα του χρόνου περιθωριοποιήθηκε, είτε στην παρούσα συγκυρία συνεχίζει ποικιλοτρόπως να υφίσταται διώξεις και απαξίωση. Ως ελάχιστος διάκονος της βιβλικής επιστήμης και εραστής των Γραφών, αισθάνομαι την ευθύνη και την υποχρέωση ανάδειξης αυτής της πανάρχαιας θεολογικής παράδοσης του χριστιανισμού, με απώτερο στόχο την αναγέννηση της Ορθόδοξης θεολογίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος, σελ. 3
Περιεχόμενα, σελ. 4
Αντίδοση ιδιωμάτων, σελ. 5
Αντιοχειανή Σχολή, σελ. 6
Αντίσταση, σελ. 8
Ασσυριακή Εκκλησία, σελ. 11
Βιβλική κριτική, σελ. 15
Βιβλική θεολογία, σελ. 21
Γνωστικισμός, σελ. 24
Διαθρησκειακός διάλογος, σελ. 25
Διακήρυξη ανθρωπίνων ευθυνών, σελ. 36
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, σελ. 36
Λειτουργική αναγέννηση, σελ. 40
Λογεία, σελ. 64
Μετάνοια, σελ. 76
Μυστηριολογία σελ. 82
Οικονομία, σελ. 93
Παράδοση, σελ. 102
Πηγή των Λογίων, σελ. 107
Σταυρός, σελ. 124
ΜISCELLANEA, σελ. 137-139
Αβιωτίκιο, σελ. 137
Αντικήνσορες, σελ 137
Αντινόου (πόλις και πάπυροι), σελ. 138
Αντιτριαδίτες, σελ. 139
Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το βιβλίο ακολουθώντας το σύνδεσμο παρακάτω:
http://www.academia.edu/3488981/

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.