Νέα βιβλία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. που εκδόθηκαν το 2012

Μονογραφίες και λοιπά έργα

Αμοιρίδου Ε., Πτυχές από την Ιστορία της Αδιαίρετης Εκκλησίας, Εκδόσεις Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2012.

      ____        Η Editio Principes (1577) των Ελληνικών Πρακτικών της Συνόδου Φερράρας – Φλωρεντίας. Περιγραφή – Διάδοση – Επιβίωση, Εκδόσεις Μέθεξις 2012.

      ____       Η Εκκλησιαστική Ιστοριογραφία, Εκδόσεις Μέθεξις 2012.

Γκουτζιούδης Μ., Καινοδιαθηκικές Μελέτες με τη Συνδρομή της Αρχαιολογίας, Εκδόσεις Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2012.

Ευαγγέλου Η., Slavia Orthodoxa. Τομές στην Πνευματική και Πολιτιστική Ιστορία του Ορθόδοξου Σλαβικού Κόσμου, Εκδόσεις Βάνια, Θεσσαλονίκη 2012.

Papadogiannakis Y., Christianity and Hellenism in the Fifth-Century Roman Empire: The Apologetics of Theodoret of Cyrrhus against the Greeks,WashingtonD.C.,HarvardUniversity Press, 2012.

Σκιαδαρέσης Ι., Η Δυναμική του Σώματος. Ερμηνευτική Προσέγγιση του Β΄ Κορ. 5, 1-10, ΒΒ 39, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2012.

 

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.