Αναστάσιος Ακρίδας, Το Σώμα του Θεού. Περιγραφές και παραδόσεις στον αρχαίο μυστικό Ιουδαϊσμό, Critical Approaches to the Bible 28, Ostracon, Θεσσαλονίκη 2022

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Η ανά χείρας μελέτη αποτελεί επεξεργασία παλαιότερου υλικού, στο οποίο προστέθηκαν καινούριες κειμενικές πηγές και επικαιροποιήθηκε η σχετική βιβλιογραφία, και αναφέρεται στην παράδοση της Σιούρ Κομά. Η εν λόγω παράδοση αποτελεί ίσως την πιο εσωτερική πτυχή της μυστικής θεολογίας του αρχαίου Ιουδαϊσμού, καθώς στα πολύπλοκα και δυσνόητα κείμενά της μοιάζει να περιγράφεται το “Σώμα του Θεού” ως ένας λεξαριθμικός οργανισμός που διαθέτει μέλη κοσμικών διαστάσεων. Είναι αυτός ακριβώς ο αινιγματικός χαρακτήρας της Σιούρ Κομά, αλλά και η απόλυτα προκλητική θεματική της για τα θρησκειακά δεδομένα του αρχαίου Ιουδαϊσμού που γοήτευσαν τον γράφοντα και τον έκαναν να επιχειρήσει ένα ερμηνευτικό ταξίδι για την ανίχνευση των πρωταφορμών αυτής της παράδοσης και για την χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο στοιχεία αυτής μετουσιώνονται μέσα στις γραμμές έργων της Βίβλου (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), της Γραμματείας της περιόδου του Δεύτερου Ναού (515 π.Χ.-70 μ.Χ.), των Γνωστικών κινημάτων της ύστερης αρχαιότητας και της ραββι- νικής σκέψης. Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στην διεθνή έρευνα, καθώς οι ad hoc μελέτες για την Σιούρ Κομά είναι εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού, αλλά και στην Ελλάδα επίσης, όπου τα εκστατικά κείμενα της παράδοσης παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.