Αθανάσιος Στογιαννίδης, Σχολική Παιδεία, Μάθημα των Θρησκευτικών και Δημόσιος Χώρος. Αναστοχαστική ιχνηλασία στην παιδαγωγική θεωρία του Dietrich Benner, (πρόλογος: Κωνσταντίνος Ζ. Δεληκωσταντής), εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2021

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Στη χώρα μας, έχουμε κάθε λόγο να οραματιζόμαστε μία Θρησκειοπαιδαγωγική του Δημόσιου Χώρου, που θα προάγει την ιδέα ενός «πολιτικού» Μαθήματος των Θρησκευτικών. Τοποθετούμε τον επιθετικό προσδιορισμό «πολιτικός» μέσα σε εισαγωγικά, για να καταστήσουμε εμφανές ότι το μάθημα αυτό δεν παραπέμπει στην πολιτική διακυβέρνηση ή την πολιτική εξουσία, αλλά στο πολιτικώς υπάρχειν, δηλ. στην «πόλη» ως σύνολο και ως ολότητα δράσεων του ανθρώπου. Το μάθημα αυτό μπορεί να εξετάζει και να διερευνά σε επίπεδο διδακτικής πράξης το πολιτικώς υπάρχειν της Εκκλησίας εν διαλόγω με την οικουμένη. Ευνόητο ότι, εν προκειμένω, η αναφορά στην Ορθόδοξη Θεολογία θα πρέπει να αποτελεί σημείο εκκίνησης της διδασκαλίας. Και τούτο διότι η Ορθόδοξη παράδοση και ζωή συνέβαλε ως μία σημαντική συνιστώσα στη διαμόρφωση του σύγχρονου κοινωνικού και πολιτισμικού τοπίου της Ελλάδας. Ένα «πολιτικό» Μάθημα των Θρησκευτικών θα πρέπει να οικοδομείται πάνω στην αλήθεια του προσώπου. Επί τη βάσει αυτής της «πολιτικής» αλήθειας, τίθεται ως παιδαγωγικός του στόχος η κατανόηση και ο αναστοχασμός αναφορικά με έναν τρόπο του να υπάρχει κανείς μέσα στον κόσμο διαλεγόμενος με την ετερότητα. Σ’ αυτό το παράδειγμα βιοτής μέσα στην «πόλη» η αναφορά στον Θεό και η αναγνώριση της ιερότητας της ζωής, δεν λειτουργεί μόνο ως θεραπαινίδα των κοινωνικών αξιών, αλλά, πολύ περισσότερο, ως παράμετρος κομβικής σημασίας. Και τούτο οφείλεται στον εξής λόγο: Η σχέση με τον Θεό, και γενικότερα αυτή καθ’ εαυτήν η θρησκευτική ζωή προσεγγίζεται ως γενεσιουργός αιτία και ως ζείδωρος δύναμη που μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε ώριμη «πολιτική» οντότητα.

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου και εδώ τον πρόλογο και την εισαγωγή.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.