Κωνσταντίνος Ζάρρας, Ιουδαϊκές Αναγνώσεις Ευαγγελικών Εδαφίων. Ο Ιησούς και η κύλιξ του αρχαίου Ιουδαϊσμού, εκδόσεις Έννοια, Αθήνα 2021

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Αν και η έρευνα στο εξωτερικό έχει διανύσει πολύ δρόμο πάνω στο θέμα της «κατά τη σάρκα» ιουδαϊκότητας του Ιησού Χριστού, στην Ελλάδα αυτή είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο. Τούτο το κενό επιχειρεί να καλύψει αυτή η μελέτη. Εδώ παρουσιάζεται υλικό που δείχνει τον βαθιά ιουδαϊκό τρόπο σκέψης του Διδασκάλου από τη Γαλιλαία, την αψεγάδιαστη ευσέβεια και το σεβασμό του απέναντι στον Μωσαϊκό Νόμο. Ουδέποτε ο Ιησούς καταφέρθηκε ή αμφισβήτησε την Τορά. Αντίθετα, υποστήριξε την ανάγκη τήρησης όλων των εντολών και το άθικτο αυτής. Εντάσσοντας τον ίδιο, τις διδαχές και τους τρόπους του, καθώς και τα Ευαγγέλια, στο ιουδαϊκό πνεύμα της εποχής εκείνης, αναδεικνύεται ο ιουδαϊκός τους εαυτός και η ανάγκη για πληρέστερη μελέτη όλων αυτών των μάλλον παραμελημένων στη χώρα μας όψεων της διδασκαλίας του Κυρίου. Για αυτούς τους λόγους, εξετάζεται υλικό για τον Λόγο, τον davar, τη Shekinah και τον Memra και όλα συνδέονται με τη σκηνή του Μαρτυρίου, τον ναό και την περίτεχνη θεολογία που τον διαπότιζε. Παρουσιάζεται υλικό για τον «υιό του ανθρώπου», για τη βαθύτερη σημασία των θαυμάτων του, για την ιουδαϊκότητα της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, για το αίνιγμα της ηχηρής απουσίας των Εσσαίων από τα Ευαγγέλια, την αποκατάσταση του λαού Ισραήλ και του κόσμου, καθώς και για τον αποκαλούμενο «διαχωρισμό των οδών», όταν Χριστιανοί και Ιουδαίοι χώρισαν οριστικά τα μονοπάτια τους. Τα δύο αδημοσίευτα έως τώρα Παραρτήματα, για το βάπτισμα στον αρχαίο κόσμο και τη «μυστική» γλώσσα στο Β’ Κορ 12,1-4, συνδυάζουν την ανάλυση και την κάθετη ματιά με τη σύνθεση και τη μακροσκοπική θέαση, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για μια πληρέστερη κατανόηση σημαντικότατων στην έρευνα όρων, προσώπων και θεμάτων.

Περιεχόμενα

Προμύθιο, περί τρόπων και μεθόδων και Ευχαριστίες
Πρόλογος του James H. Charlesworth
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βασικές ιστορικές και θεολογικές προϋποθέσεις.
Το υπέδαφος του κόσμου του Ιησού Χριστού – Οι «Ιουδαϊσμοί» των καιρών του Ιησού Χριστού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ιησούς ο Ιουδαίος -Λίγα περί ονομάτων, σημασιών και επιθέτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ο Ιουδαίος Ιησούς και ο ιουδαϊκός «εαυτός» των Ευαγγελίων
Υλικό από το Ευαγγέλιο του Μάρκου
Υλικό από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου
Υλικό από το Ευαγγέλιο του Λουκά
Υλικό από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη
Εβραϊσμοί και Αραμαϊσμοί στα Ευαγγέλια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Λόγος, […] και «δεύτερος θεός» στους Έλληνες φιλοσόφους, τον Φίλωνα, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, και τα Targumim: Στοχασμοί περί προέλευσης και ερμηνείας
Σχετικό υλικό στους Έλληνες φιλοσόφους […]
Βιβλιοφαγία και ενσωμάτωση του «λόγου του Θεού»
Ξαναβλέποντας το Ιω 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ιησούς, ο «υιός του ανθρώπου»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Θαύματα και σημεία του Ιησού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η πρώτη εκκλησία μαθητών του Ιησού είναι μια ιουδαϊκή εκκλησία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διδαχές και τρόποι του Ιησού, διδαχές και τρόποι νομοδιδασκάλων και ραββίνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Εσσαίοι στην Καινή Διαθήκη; Πιθανές αναφορές – Βραχυλογία περί Δαμασκού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Ιησούς και η tiqqun ha-olam («αποκατάσταση του κόσμου»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Το ζήτημα του «διαχωρισμού των οδών» – Η περίπτωση του Συριακού Χριστιανισμού
Συμπεράσματα, απεικασίες και μετεικάσματα
Παράρτημα Α’: “Baptism in Judaism and in Graeco-Roman Mystery Cults”
Παράρτημα Β’: “Ascent language and Mystical Elements in 2 Cor 12.1-4: A brief inquiry”
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.