“Προφητολόγιον”: Το πρώτο δείγμα από την υπό έκδοση μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από το κείμενο των Εβδομήκοντα

Από το εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης

“Προφητολόγιον”: Το λειτουργικό βιβλίο στο οποίο περιέχονται οι περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη που διαβάζονται κατά τις ιερές ακολουθίες του εκκλησιαστικού έτους. Με την μετάφραση του κειμένου των Ο’ στα νέα ελληνικά, η Ελληνική Βιβλική Εταιρία φιλοδοξεί να διευκολύνει την πρόσβαση των ελληνόφωνων αναγνωστών σε ένα κείμενο που αποτελεί αποφασιστικής σημασίας σταθμό στη μακραίωνη πορεία εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, να προσφέρει τη δυνατότητα πληρέστερης κατανόησης του περιεχομένου του και να υποβοηθήσει και να ενθαρρύνει τη συστηματικότερη και ουσιαστικότερη μελέτη του λόγου του Θεού και την εμβάθυνση στο σχέδιό του για τη σωτηρία του κόσμου. Όλα τα λειτουργικά αναγνώσματα (εκτός των Ψαλμών) από την Παλαιά Διαθήκη. Πρωτότυπο κείμενο – μετάφραση στη δημοτική γλώσσα. Το πρώτο δείγμα από την υπό έκδοση μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από το κείμενο των Εβδομήκοντα που ετοιμάζουν εδώ και χρόνια οι καθηγητές των Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.