Κωνσταντίνος Μπελέζος, Ιστορία των Νεοελληνικών Μεταφράσεων της Καινής Διαθήκης (16ος αι. έως αρχές 20ού αι.): Η πρόταση του Καθηγητή Ιωάννη Ν. Καρμίρη, εκδόσεις Έννοια, Αθήνα 2020

Ο συγγραφέας προσφέρει ένα νέο σχεδίασμα της Ιστορίας των μεταφράσεων της Βίβλου στον τόπο μας από τον 16ο ώς τις αρχές του 20ού αι., με διερεύνηση όλου του διαθέσιμου πηγαίου υλικού και τη βοήθεια της πλουσιότατης σχετικής Βιβλιογραφίας. Η Ιστορία της μετάφρασης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την Ιστορία της έκδοσης, της ερμηνείας και της πρόσληψης της Αγίας Γραφής εν χώρῳ και χρόνῳ, ενώ η μελέτη της Βίβλου από τον λαό, κατά τους μετά την Άλωση χρόνους, στη Νεοελληνική, στην «κοινή απλοελληνική», αποτελεί συμβολή στην Ιστορία της Γλώσσας και του Πολιτισμού, και δη του Νεοελληνικού. Συνδέεται επίσης με την Ιστορία της ερμηνείας και της Ερμηνευτικής, δεδομένου ότι συνοψίζει τις αντιπροσωπευτικότερες σε κάθε εποχή ερμηνείες ή προτείνει τις πλέον αξιόπιστες μέχρι τότε εξηγητικές λύσεις. Τέλος, αναδεικνύει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κατανόηση και την αποδοχή της μιας ή της άλλης ερμηνείας, ως αρμόζουσας περισσότερο ή λιγότερο στη συνάφεια του κειμένου και το όλον της Γραφής, καθώς και στις πραγματικές ανάγκες των αναγνωστών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ  7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ          9

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

α) Από την Θεολογία στην Ιστορία της Μεταφράσεως      11

β) Ιστορικο-ερμηνευτικά και μεταφραστικά πρότερα        23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η μαρτυρία των Ορθοδόξων Ομολογιών του 17ου αι.        41

Μητροφάνης Κριτόπουλος          47

Κύριλλος Λούκαρις          55

Δοσίθεος Β’ Ιεροσολύμων           62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Νεοελληνικές μεταφράσεις από τον 16ο αι. ως τις αρχές του 20ού αι.  77

Οι πρώτες απόπειρες (Ιωαννίκιος Καρτάνος, Ιωάννης Σανκταμαύρας, Μάξιμος ο Πελοποννήσιος)         87

Η μετάφραση Μαξίμου του Καλλι(ου)πολίτου και οι αναθεωρήσεις της (Σεραφείμ Μυτιληναίου και Αναστασίου Μιχαήλ)              91

Φραγκίσκος Προσσαλέντης, Αλέξανδρος “Ελλάδιος” και Δημήτριος Πολυχρονίου   124

Η μετάφραση Ιλαρίωνος του Σιναΐτου     130

Ανδρέας Κάλβος, Αδαμάντιος Κοραής και Σαμουήλ Χέριδων Ουίλσων              142

Η «μετάφραση Βάμβα»                150

Οι παραφράσεις του Καθηγητού Ιγνατίου Μοσχάκη και της «Αναπλάσεως»  158

«Ευαγγελικά»: Οι μεταφράσεις της βασιλίσσης Όλγας και του Αλέξανδρου Πάλλη         165

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ο ιστορικο-θεολογικός προβληματισμός και η πρόταση του Καθηγητή Ιωάννου Ν. Καρμίρη    189

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ      221

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

α) Πηγές – Εκδόσεις       229

β) Βοηθήματα    234

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.