Αναστάσιος Ασλανίδης, Απόστολος Πέτρος. Η αναζήτησή του στα κανονικά ευαγγέλια, Critical Approaches to the Bible 23, Ostracon, Θεσσαλονίκη 2020

Πίνακας Περιεχομένων

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ………9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ……… 11

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ……….. 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ……….. 15

 1. Ο Πέτρος στα κανονικά ευαγγέλια και η σύγχρονη έρευνα ……….. 15
 2. Ιστορία της έρευνας …………… 17
 3. Πορεία και μέθοδος της εργασίας …………… 21

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΑ ΠΕΤΡΟΥ

 1. Η Γαλιλαία την εποχή του Πέτρου …………. 27
 2. Η λίμνη Γεννησαρέτ και οι ασχολίες των κατοίκων ………… 35
 3. Ο Σίμων Βαριωνᾶ και το παρωνύμιο Κηφάς-Πέτρος …………… 49

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 1. Η κλήση του Πέτρου ……………… 69
 2. Η πληρωμή του φόρου του Ναού ……………… 87
 3. Ο περίπατος του Ιησού στην λίμνη Γεννησαρέτ και ο Πέτρος ………… 97
 4. Η ομολογία του Πέτρου και η πρόρρηση του πάθους από τον Ιησού …. 105
 5. Ο Πέτρος και η μεταμόρφωση του Ιησού ……………… 129
 6. Η άρνηση του Πέτρου ………………. 141
 7. Άλλα περιστατικά για τον Πέτρο στα συνοπτικά ευαγγέλια ………… 157

ΜΕΡΟΣ Γ΄ Ο ΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ

 1. Η σχέση του Πέτρου με τον μαθητή, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ……………. 185
 2. Ο Πέτρος στις διηγήσεις του Πάθους στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο ……… 193
 3. Ο Πέτρος το κενό μνήμα (Λκ. 24:12//Ιω. 20:1-10) και η εμφάνιση του Ιησού στην λίμνη Γεννησαρέτ (Ιω. 21:1-25) …………… 211

Αντί Επιλόγου ………………. 227

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ………………. 233

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΩΝ ……………. 249

 1. Παλαιά Διαθήκη ……………. 249
 2. Καινή Διαθήκη ……………… 251

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ………. 259

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.