Ιωάννης Μπάκας, Εκκλησία και χώρος στην Αίγυπτο. Προσέγγιση στην εκκλησιαστική γεωγραφία και διοίκηση της Αιγύπτου κατά τον 4ο και 5ο αιώνα, Θεολογική και Ιστορική Βιβλιοθήκη XV, Μπαρμπουνάκης Θεσσαλονίκη 2019

Η μελέτη ενός γεωγραφικού χώρου σε μια συγκεκριμένη ιστορική εποχή αποτέλεσε από παλιά προτεραιότητα της ιστορικής έρευνας. Ο τόπος, ο χρόνος, οι άνθρωποι που έζησαν, δούλεψαν και οργάνωσαν το χώρο, έκτισαν τους οικισμούς τους λάτρεψαν τον Θεό, αλλά και τα συμβάντα, όσα προκλήθηκαν από τη φύση και τους ανθρώπους, συνιστούν τα μεγάλα θέματα της ιστοριογραφίας. Η ιστορική προσέγγιση, συνεχώς ανανεώνεται και μεταβάλλεται θεωρητικά, μεθοδολογικά και θεματικά. Κατά την Αβραμέα μια μελέτη που αναφέρεται στους πρωτοχριστιανικούς και πρωτοβυζαντινούς χρόνους, δηλαδή από τον 4ο ως τον 5ο αιώνα, αντιμετωπίζει εκ προοιμίου όλες τις δυσκολίες που θέτει η εξέταση σύνθετων προβλημάτων και ιδιαίτερα αυτό της μετάβασης από τον αρχαίο στον χριστιανικό πολιτισμό και κόσμο. […] (Από τον πρόλογο των Αθανασίου και Κυρίλλου Αρχιεπισκόπων Αλεξανδρείας).

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Εισαγωγή
Ο ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Πηγές
Βοηθήματα

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.