Διονύσιος Βαλαής, Σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας: Το ζήτημα της μοναστηριακής περιουσίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2019

Περιεχόμενα

Προλογικό Σημείωμα… 7

Βραχυγραφίες… 15

Βιβλιογραφία… 17

Εισαγωγή… 39

Η Διαχείριση της Μοναστηριακής Περιουσίας στο Επίκεντρο Ενδιαφέροντος των Κυβερνήσεων του Νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους… 49-68

Διατάγματα περί Διάλυσης και Φορολόγησης των Μονών… 69-100

Διοικητικές Παρεμβάσεις σε Θέματα Ευταξίας και Περιουσίας των Μονών… 101-126

Το Εκκλησιαστικό Ταμείο… 127- 154

Στελέχωση και Στέγη της Επιτροπής του Εκκλησιαστικού Ταμείου… 155-200

Αρμοδιότητες και Οδηγίες περί Λειτουργίας της Επιτροπής του Εκκλησιαστικού Ταμείου… 201-208

Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής του Εκκλησιαστικού Ταμείου περί Εκποίησης και Φορολόγησης της Μοναστηριακής Περιουσίας… 209-252

Αποφάσεις της Επιτροπής του Εκκλ. Ταμείου περί Ενοικίασης και Εμφύτευσης Μοναστηριακών Κτημάτων… 253-320

Εισηγήσεις της Επιτροπής του Εκκλ. Ταμείου περί Λοιπών Μοναστηριακών Υποθέσεων… 320-404

Μισθοδοσία και Συντάξεις Κληρικών και Μοναχών… 405-418

Έσοδα-Έξοδα Εκκλησιαστικού Ταμείου… 418-460

Κυβερνητικές Αποφάσεις περί Διάλυσης της Επιτροπής και του Εκκλησιαστικού Ταμείου… 461- 470

Συμπεράσματα Επισημάνσεις… 471-480

Παράρτημα… 481-586

Ευρετήριο Ονομάτων… 587-602

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.