Βασίλειος Τσίγκος, Ἄνθρωπος, ὁ ἐν μικρῷ μέγας, εκδόσεις Έννοια, Αθήνα 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προλόγισμα… 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ἡ σπουδαιότητα καί ἐπικαιρότητα τῆς ὀρθοδόξου ἀνθρωπολογίας… 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τό μυστήριο τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου… 35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ἡ περί ἀνθρώπου ὀρθόδοξος διδασκαλία… 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ὡς τρόπος καί μέσα ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου… 73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ὁ διά τοῦ ἀνθρώπου ἀνακαινισμός τῆς κτίσεως… 97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ἡ σωτηρία τοῦ ὅλου ἀνθρώπου στή θεολογία καί ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας… 129

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ἡ περιχώρηση ὡς τρόπος τῆς κατά Θεόν ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου … 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ὡς χαρακτηριστικό παράδειγμα συνύπαρξης καί συνεκδήλωσης χαρίσμα τος καί θεσμοῦ… 167

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Ἡ θεολογική βάση τοῦ ὅρου “κοινωνία τῆς θεώσεως” τοῦ ἀνθρώπου στόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ… 195

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Τά ἔσχατα στή θεολογία καί ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας… 229

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Eἰς μαρτύριον ζωῆς αἰωνίου: Δύο ἀληθινοί ἄνθρωποι

 1. Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος Σιναΐτης: ὁ ἀπό πρεσβυτέρων Σάββας Ἰ. Ψαρόπουλος (1936-2007)… 264
 2. Ἀπόστολος Ε. Παπαχρῆστος: θεολόγος στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας (1949-2013)… 285

Κατάλογος δημοσιεύσεων… 291

Εὑρετήριο ἐννοιῶν καί πραγμάτων… 294

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.