Αθ. Στογιαννίδης (Επιμέλεια, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια), Μάθημα παιδείας, πολιτισμού και έμπνευσης. Ατενίζοντας το μέλλον της θρησκευτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2018

Από την εισαγωγή του βιβλίου

Mathima_PadeiasΣτο ανά χείρας έργο, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να μελετήσει εισηγήσεις, τις οποίες, ως επί το πλείστον, παρουσίασαν στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ, και στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, διακεκριμένοι επιστήμονες από τον χώρο της Θρησκειοπαιδαγωγικής και της Διδακτικής του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Στις σελίδες που ακολουθούν, διατυπώνονται ερωτήματα και αναπτύσσονται θέσεις, οι οποίες αναφέρονται στον ρόλο του Μαθήματος των Θρησκευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση, όπως επίσης και στη σχέση που μπορεί να υφίσταται μεταξύ των επιστημών της Θεολογίας και της Παιδαγωγικής. Ο προβληματισμός για τη θέση του Μαθήματος των Θρησκευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς μελετώντας τις σελίδες που ακολουθούν, δεν αποτελεί ζήτημα που απασχολεί μόνο την Ελλάδα· παρόμοιες συζητήσεις γίνονται και σε άλλα κράτη της Ευρώπης. Ακριβώς το σκεπτικό αυτό εκφράζει και ο υπότιτλος του συλλογικού αυτού τόμου (Ατενίζοντας το Μέλλον της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη).

Τα κείμενα που παρατίθενται συνιστούν μία νοηματική ενότητα, και συγκλίνουν μεταξύ τους, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ως προς το ότι οραματίζονται από κοινού τρία πράγματα. Πρώτον, ένα Μάθημα των Θρησκευτικών το οποίο αντιμετωπίζει τη θρησκευτική διάσταση ως θεμελιώδη συνιστώσα αυτού που αποκαλούμε σήμερα «γενική παιδεία». Δηλ. αναγνωρίζουν ότι η παρουσία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση είναι υπόθεση που αφορά στην παιδεία των μαθητών, και όχι απλώς στη γνωριμία τους με το θρησκευτικό φαινόμενο. Δεύτερον, ένα Μάθημα των Θρησκευτικών το οποίο δεν βλέπει τον μαθητή αποκομμένο από την πολιτισμική του συνάφεια, ενώ συγχρόνως συμπορεύεται μαζί του στο δύσκολο έργο της ανάπτυξης της κριτικής του σκέψης. Έτσι, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει το οικείο του πολιτισμικό περιβάλλον ως πηγή νοήματος για τη ζωή του, ως μήτρα του μύθου και ως εφαλτήριο της σκέψης του, ενώ την ίδια στιγμή τον προτρέπει να σταθεί στα πόδια του, προκειμένου εκείνος να καλλιεργήσει την προσωπικότητά του ως μία μοναδική, ανεπανάληπτη και ελεύθερα σκεπτόμενη ύπαρξη. Παράλληλα, όλη αυτή η διττή παιδαγωγική διαδικασία που πραγματώνεται αφενός μεν ως οικείωση των αγαθών του πολιτισμού, αφετέρου δε, ως διαμόρφωση της προσωπικότητας και της κριτικής σκέψης, προσεγγίζεται πάντοτε στο πλαίσιο μίας διαλογικής συνάντησης, γνωριμίας και επικοινωνίας όχι μόνο με αυτό που είναι οικείο αλλά και με την ετερότητα. Τρίτον, ένα Μάθημα των Θρησκευτικών το οποίο δεν αποσκοπεί στο να προσφέρει απλώς και μόνο τη δυνατότητα κατάκτησης ορισμένων γνώσεων· πολύ περισσότερο, έχει να προσφέρει έναν ορίζοντα πνευματικού προσανατολισμού στους μαθητές· έχει να τους προτείνει έναν τρόπο θέασης των πραγμάτων, μία προσέγγιση στο μυστήριο της ανθρώπινης ζωής και της σχέσης με τον Θεό, τους συνανθρώπους και την κτίση ολάκερη· και ως εκ τούτου, φέρει μέσα του ως σχολικό μάθημα τη δυνατότητα να εμπνέει τους νέους ανθρώπους. Αυτό το κοινό όραμα με τις τρεις παραπάνω διαστάσεις αποτέλεσε και τη γενεσιουργό αιτία του τίτλου αυτού του βιβλίου: το Μάθημα των Θρησκευτικών, εν προκειμένω, προσεγγίζεται ως ένα μάθημα παιδείας, πολιτισμού και έμπνευσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Friedrich Schweitzer

ΠΡΟΛΟΓΟΣ       σελ. 9

Αθανασίου Στογιαννίδη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα Θρησκευτικά ως Μάθημα Παιδείας, Πολιτισμού και Έμπνευσης               σελ. 13

 Ulrich Kropač

Παιδεία και Θρησκεία        σελ. 63

Michael MeyerBlanck

Παιδαγωγική και Θεολογία – δύο Αδέλφια τόσο (Αν)όμοια      σελ. 97

Martin Rothgangel

Διδάσκοντας Θρησκευτικά μέσα από δύο προοπτικές. Σκέψεις για το Μάθημα της Θρησκειολογίας στο Πλαίσιο ενός Ομολογιακού μοντέλου Θρησκευτικής Εκπαίδευσης    σελ.  115

Mirjam Schambeck sf

Θέματα Δογματικής Θεολογίας στο Μάθημα των Θρησκευτικών ή Αναλύοντας την Παιδαγωγική Σημασία του Θεολογικού Μοντέλου της Συσχέτισης/Συνάντησης (Korrelation)           σελ.  155

Mirjam Schambeck sf

Το Μάθημα των Θρησκευτικών με Συγκεκριμένη Ερμηνευτική Προοπτική. Μία Αναγκαιότητα για τις Μετανεωτερικές Κοινωνίες           σελ.  189

Bernd Schröder

Το Μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημόσιο Σχολείο: μία Ενδιάμεση Προσέγγιση μεταξύ Θρησκειολογίας και Κατήχησης        σελ.  223

Friedrich Schweitzer

H Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ευρώπη: Ένα πεδίο αντιπαραθέσεων με αμφισημίες και προκλήσεις            σελ.  241

Οι συγγραφείς τα κείμενα των οποίων φιλοξενούνται στον παρόντα συλλογικό τόμο                      σελ.  287

 

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.