Νίκη Παπαγεωργίου, Η Θρησκεία στη Μεταπολίτευση: Όρια και Αμφισημίες, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 2018

Από τον πρόλογο του βιβλίου

getImageΗ έκρηξη της οικονομικής κρίσης συνδέεται, κατά πολλούς, με το τέλος της Μεταπολίτευσης, μιας περιόδου, η οποία με τα θετικά της και τα αρνητικά της, τα πάνω της και τα κάτω της, σφράγισε τη σύγχρονη Ελλάδα. Με αφορμή την οικονομική κρίση, πολλές κοινωνικές επιστήμες (ιστορία, πολιτική επιστήμη, κοινωνιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία) εστιάζουν το εν δια φέρον τους στη μεταπολιτευτική περίοδο, επιχειρούν να την διερευνήσουν, θεωρητικά και εμπειρικά, και να αποτιμήσουν τη δυναμική της στο πλαίσιο της νέας ελληνικής ιστορίας. Παράλληλα, επιστημονικά συνέδρια, εκδοτικά αφιερώματα, εκθέσεις, πανεπιστημιακά μαθήματα και μεταπτυχιακά σεμινάρια δείχνουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη γνώση της περιόδου αυτής. Η μελέτη αυτή πραγματεύεται τη μεταπολιτευτική περίοδο, από την οπτική της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, προκειμένου να διερευνήσει τα όρια και τις αμφισημίες του θρησκευτικού πεδίου, τις ισχυρές αλλά και αμφιλεγόμενες σχέσεις που συγκροτούνται ανάμεσα στη θρησκεία, και ειδικότερα στην κυριαρχούσα έκφρασή της, την Ορθόδοξη Εκκλησία και το πολιτικό-κοινωνικό πεδίο. Η μελέτη συνοψίζει το πολύχρονο ενδιαφέρον μας για τη θέση της Εκκλησίας, και γενικότερα της θρησκείας, στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, το οποίο εκφράστηκε με ποικίλες ερευνητικές προσπάθειες, είτε στο πλαίσιο επιλεγομένων μαθημάτων, είτε κατά τη συμμετοχή μας σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια. Το ενδιαφέρον αυτό έγινε αντικείμενο πολύχρονης επεξεργασίας και μεταφέρεται εδώ σε αυτή τη μελέτη που ορίζει εκ των προτέρων ότι δεν εξαντλεί το θέμα, αλλά επιχειρεί να αναδείξει κάποιες από τις πολυσήμαντες πτυχές του.

Εξάλλου, η μελέτη της μεταπολιτευτικής περιόδου απαιτεί μια συστηματική και πολυδιάστατη διεπιστημονική ανάλυση, στην οποία μπορούν να συναντηθούν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις, από ποικίλες επιστήμες (ιστορία, κοινωνιολογία, πολιτική, κλπ) προκειμένου να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η έρευνα θα μπορούσε να πάρει τη μορφή ενός συνεδρίου ή ενός ερευνητικού προγράμματος, το οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κάποια μέρα.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.