Χρήστος Ν. Τσιρώνης, Θρησκεία και Κοινωνία στη Δεύτερη Νεωτερικότητα: Λόγοι, διάλογοι & αντίλογοι στο έργο του Ul. Beck, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 2018

TsirΟ Ulrich Beck συμπεριέλαβε στη θεωρία του σχεδόν κάθε πτυχή του σύγχρονου βίου: η καθημερινή ζωή και η ατομική αναστοχαστικότητα, οι επιλογές σχεδιασμού της ατομικής βιογραφίας αλλά και ο κοινωνικός σχεδιασμός, οι διεθνείς αλληλεπιδράσεις, ο πόλεμος, η πολιτική, η θρησκεία, η τεχνολογία και το περιβάλλον, όλα βρίσκουν ωσάν κομμάτια ψηφιδωτού τη θέση τους στη μεγάλη εικόνα της Δεύτερης Νεωτερικότητας. Η εικόνα αυτή δεν φαίνεται να είναι τέλεια στις λεπτομέρειές της αλλά γεμάτη με τολμηρές μείξεις χρωμάτων και στοιχείων του κόσμου τόσο στις μάκρο- όσο και στις μικρο-διαστάσεις του. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της προσωπικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ταυτότητας στη Δεύτερη Νεωτερικότητα. Η ανάλυση επικεντρώνεται λοιπόν στη διαμόρφωση του βίου, της θεσμικής συγκρότησης και του λόγου των θρησκευτικών κοινοτήτων στον σύγχρονο κόσμο, καθώς και στην συσχέτισή τους με τους ευρύτερους κοινωνικούς μετασχηματισμούς μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση του κοινωνιολόγου Ulrich Beck (1944-2015). Πέρα από την ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας και του ρόλου που διαδραματίζει μέσα σε αυτήν το θρησκευτικό εμβίωμα, οι δομές και οι θεσμοί του η μελέτη αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των θρησκευτικών εκφάνσεων και των κοινωνικών μετασχηματισμών.

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.