ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 Η «Θεολογία» εἶναι ἐπιστημονικὸ περιοδικό, το οποίο εκδίδεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τὴν «Θεολογία», ὅπως καὶ τὸ ἐπίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία», ἵδρυσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν και πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος το 1923, σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, ὅταν ἡ Ἑλλάδα προσπαθοῦσε νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς συνέπειες της μικρασιατικης καταστροφης.

Η συμβολή  της «Θεολογίας» στην καλλιέργεια της ελληνικής ορθόδοξης θεολογίας στάθηκε μοναδική και εξελίχθηκε ως το εγκυρότερο επιστημονικό περιοδικό της ελληνικής θεολογίας. Στὶς σελίδες της φιλοξένησε ἄρθρα καὶ μελέτες ὄχι μόνο ἀκαδημαϊκῶν ἀλλὰ καὶ νέων θεολόγων ἢ ἐπιστημόνων συναφῶν κλάδων και ἐπιστημῶν. Ἡ δυνατότητα μάλιστα ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ ἀνὰ τρίμηνο κράτησε ὄχι μόνο ἀμείωτο τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀναγνωστῶν του ἀπὸ τεῦχος σὲ τεῦχος, ἀλλὰ καὶ τὰ δημοσιεύματά του στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπικαιρότητας. Στή «Θεολογία» δημοσιεύονται πρωτότυπες καὶ ἀνέκδοτες ἐπιστημονικὲς πραγματεῖες, ἄρθρα, δοκίμια καὶ βιβλιοκρισίες, δηλαδή, κείμενα καὶ μελέτες οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στοὺς διάφορους τομεῖς τῆς θεολογικῆς, κυρίως, ἐπιστήμης. Ἡ «Θεολογία», πέραν τῆς ἑλληνικῆς, δημοσιεύει ἐπιστημονικὲς πραγματεῖες καὶ στὴν ἀγγλική, γαλλικὴ ἢ γερμανικὴ γλώσσα. Ἐνῶ κατὰ τὴν προπολεμική της περίοδο ἡ «Θεολογία» ἐξέδιδε τέσσερα τεύχη τῶν ἑκατὸ σελίδων τὸ καθένα, μεταπολεμικὰ τριπλασίασε τὴν ὕλη της καὶ κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες κάθε ἐτήσιος τόμος της ὑπερβαίνει τὶς χίλιες σελίδες.

Ἀγγίζοντας ἤδη τὴν ἔνατη δεκαετία παρουσίας του στὰ θεολογικὰ γράμματα, τὸ περιοδικό «Θεολογία» ἀποτελεῖ ἤδη πολύτιμη παρακαταθήκη γιὰ τὴν θεολογικὴ ἔρευνα διεθνῶς ἀλλὰ καὶ ἱστορικὴ μαρτυρία γιὰ τὴν ἑλληνικὴ θεολογικὴ ἐπιστήμη. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Κλάδος Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισαν τὴν ψηφιοποίηση καὶ ἀνάρτηση ὅλων τῶν τευχῶν τῆς «Θεολογίας», ὥστε νὰ καταστεῖ ἄμεση καὶ ἐλεύθερη ἡ πρόσβαση κάθε ἐνδιαφερομένου. Στὸ πεδίο «Ἅπαντα Θεολογίας, Ψηφιακὸ Ἀρχεῖο» τῆς ἱστοσελίδας τοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία», ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ βρεῖ τράπεζα δεδομένων ἀνὰ ἔτος καὶ ἀνὰ τεῦχος, ἀνὰ ὄνομα συγγραφέα καὶ ἀνὰ τίτλο μελέτης τὸ ψηφιοποιημένο ὑλικὸ τῆς «Θεολογίας» σὲ ἀρχεῖα τύπου pdf. Ἐφ ̓ ὅσον ὁ θεολογικὸς καὶ ἐπιστημονικὸς πλοῦτος τοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία» καθίσταται πλέον ἠλεκτρονικὰ θησαυρισμένος καὶ διαδικτυακὰ προσβάσιμος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερόμενους ἀναγνῶστες καὶ μελετητές, ἐλπίζουμε ὅτι καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο συμβάλλουμε στὴ σύγχρονη θεολογικὴ καὶ ἱστορικὴ ἔρευνα.

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.