Προκήρυξη Προγράμματος «Γνωριμία με τον Ορθόδοξο Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό»

ΑΦΙΣΑΤο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης της Δομής Δια Βίου Μάθησης Α.Π.Θ. «Γνωριμία με τον Ορθόδοξο Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό» θα πραγματοποιηθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση γνωριμία των ενδιαφερομένων με τον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο. Η γνωριμία αυτή θα γίνει μέσα από την παρουσίαση διάφορων πτυχών της ιστορίας αλλά και του πολιτισμού των Ορθοδόξων Σλάβων από τους μεσαιωνικούς χρόνους μέχρι σήμερα με έμφαση στους ιδιαίτερους πνευματικούς και πολιτισμικούς δεσμούς που τους συνδέουν με τον Ελληνισμό και οι οποίοι παραμένουν ισχυροί και αναγνωρίσιμοι μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων θέματα όπως: ο εκχριστιανισμός του σλαβικού κόσμου, η δημιουργία των μεσαιωνικών σλαβικών κρατών και οι σχέσεις του με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η εμφάνιση της εθνικής ιδεολογίας στους Σλάβους, το ζήτημα του Πανσλαβισμού, η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και η ανάδυσης μιας σειράς νέων εθνικών κρατών στα εδάφη της, τα εκκλησιαστικά σχίσματα, οι σχέσεις της ελληνόφωνης και της σλαβόφωνης Ορθοδοξίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες και μέχρι σήμερα κ.α.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει ταχύρρυθμη υψηλού επιπέδου ενημέρωση επάνω σε ζητήματα που αφορούν: α) Την ιστορία του σλαβικού κόσμου από τις απαρχές της και μέχρι τις ημέρες μας. β) Τον πολιτισμό του σλαβικού κόσμου από τον εκχριστιανισμό και την ενσωμάτωσή του στον κυρίαρχο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό μέχρι και σήμερα και τις ιδιαίτερες πνευματικές και καλλιτεχνικές σχέσεις που οι Σλάβοι ανέπτυξαν με τον κόσμο της ελληνόφωνης Ανατολής αλλά και της λατινόφωνης Δύσης.

Η διδασκαλία γίνεται από εξειδικευμένους Σλαβολόγους Καθηγητές και Επιστημονικούς Συνεργάτες των Τμημάτων: Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και απαιτεί τη φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων. Επιμορφωτικό υλικό θα διανεμηθεί στους επιμορφούμενους σε ψηφιακή μορφή. Το Πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 90 ωρών και θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2017.

Μετά το πέρας της παρακολούθησης θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τους Σλάβους και έχουν ανάγκη μιας ταχύρρυθμης και περιεκτικής γνωριμίας μαζί τους.

Εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να διευρύνουν τις προσωπικές τους γνώσεις και το διδακτικό τους αντικείμενο.

Αποφοίτους Στρατιωτικών Σχολών (Αξιωματικών και Υπαξιωματικών) καθώς και αποφοίτους των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας οι οποίοι ενδιαφέρονται για να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη του σλαβικού κόσμου και τις σχέσεις του με τον Ελληνισμό και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στις υπηρεσιακές τους ανάγκες.

Γενικά σε φοιτητές αλλά και απόφοιτους Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται για τον κόσμο των Σλάβων και θα ήθελαν μια ταχύρρυθμη και ουσιαστική γνωριμία μαζί του, προκειμένου στη συνέχεια να εξειδικευτούν περαιτέρω.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 130 Ευρώ. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2 δόσεων ( 50% πριν την έναρξη του προγράμματος και 50% πριν τη λήξη του). Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος.

Στοιχεία Κατάθεσης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αριθμός Λογαριασμού: 52 0205 7157 381

International Bank Account Number (IBAN)

GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

Ο Δικαιούχος του λογαριασμού είναι: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ. – ΚΕ.Δ.Ε.Α. – 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 94383

Προσοχή!! Στο έντυπο κατάθεσης των χρημάτων της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 94383 καθώς και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του συμμετέχοντος.

Το έντυπο κατάθεσης των χρημάτων της Τράπεζας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ippapado@theo.auth.gr Στο αρχείο που θα αποσταλεί θα πρέπει να φαίνεται με ευκρίνεια το όνομα του καταθέτη και ο κωδικός του έργου.

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 6 Μαρτίου 2017 έως 30 Μαρτίου 2017 και μόνον ηλεκτρονικά. Την αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα τη βρείτε εδώ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  1. Τίτλους Σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Προγράμματος, κατά προτίμηση ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ippapado@theo.auth.gr και iliasev@theo.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310 998072 και 2310 991369 κατά τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 12:00 και 14:00.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
Δια Βίου Μάθησης                                                     του Προγράμματος
Σ. Bες, Καθηγητής, ΑΠΘ                         Η. Ευαγγέλου, Αν. Καθηγητής, ΑΠΘ
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:
Δευτέρα 6 Μαρτίου μέχρι Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.