Σύναξη (τεύχος 140) Ορθοδόξων οδύνες και ωδύνες

t140ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ …3

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ἡ γοητεία τῆς εἰδωλολατρίας …5

ΝΟΝΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, Τὰ ἄγραφα ποιήματα (ποίημα) …22

ΦΛΑΒΙΑΝΟΣ Α΄ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, «Γιὰ τὸ ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀναθεματίζουμε ζωντανοὺς ἢ πεθαμένους» …23

πρωτοπρ. ΝΤΟΡΟΥ ΚΟΣΤΑΣΕ, Ὁλισμός, δυναμισμὸς καὶ σύνθεση: Ἡ ἀνθρωπολογικὴ σκέψη τοῦ Παναγιώτη Νέλλα …30

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΛΙΑΓΚΗΣ, Ἑρμηνεύοντας τὴ σημερινὴ κρίση στὴν παιδεία καὶ τὴ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση μὲ τὰ φῶτα τοῦ δασκάλου Παναγιώτη Νέλλα …41

π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΖΟΥΧΟΣ, Ψαλμὸς 103: Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι …53

Γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο – συζήτηση

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Μετὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας …56

π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, Ψηλαφώντας τὴ Συνοδικότητα …62

π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ, Ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδος. Παρατηρήσεις καὶ Σχόλια …67

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑ, Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας: Σκέψεις καὶ ἐκτιμήσεις …73

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Κατόπιν ἑορτῆς …79

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ἀναστάσιμο Obituary …85

Διάλογος μὲ τοὺς ἀναγνῶστες …87

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Συνέδριο «Μαρτύριο καὶ Κοινωνία» …93

Τὸ Βιβλίο …94

Οἱ συνεργάτες τοῦ 140ου τεύχους …107

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.