Ο χαιρετισμός τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Θεολογίας Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ κατὰ τὸν Ἁγιασμὸ γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς νέας ἀκαδημαϊκῆς χρονιᾶς καὶ τὴν ὑποδοχή τῶν νέων φοιτητῶν

%ce%b9%ce%b4-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf_62

(Ἱερὸς Ναὸς Θεολογικῆς Σχολῆς, 13 Ὀκτωβρίου 2016)

Παναγιώτατε,

Κύριε Κοσμήτορα,

Κύριε Πρόεδρε τοῦ Τμήματος

Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας

Κυρίες καὶ Κύριοι  Συνάδελφοι,

Ἀγαπητοὶ φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες

Ἡ χαρά σήμερα ὅλων μας εἶναι διπλή σέ κλίμα λειτουργικό καί ἑορταστικό. Πρῶτον διότι τιμοῦμε ἐπαξίως τόν σεπτό Ποιμενάρχη μας, τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο ὁ ὁποῖος προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ γιά τήν καλή ἀρχή καὶ εὐλογία τῆς νέας ἀκαδημαϊκῆς χρονιᾶς. Δεύτερον διότι ὑποδεχόμαστε τούς νέους φοιτητές πού μέσα ἀπό τό ὑπάρχον σύστημα τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων εἰσήχθησαν φέτος στά Τμήματα Θεολογίας καί Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας ἀντίστοιχα.

Παναγιώτατε,

Ἡ μέ τήν εὐκαιρία τῆς τελέσεως τοῦ Ἁγιασμοῦ παρουσία σας σήμερα ἐδῶ στό Παρεκκλήσιο τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς, μᾶς δίδει τή δυνατότητα, σέ Καθηγητές καί φοιτητές, νά έκφράσουμε στό σεπτό πρόσωπό σας, τόν Ἐπίσκοπο τῆς τῶν Θεσσαλονικέων Ἐκκλησίας καί πνευματικό Πατέρα ὅλων μας, τόν πλήρη σεβασμό μας, ἀλλά καί τήν ἄπειρη εὐγνωμοσύνη μας γιά τήν ἀμέριστη συμπαράστασή σας στό ἔργο καί τήν ἀποστολή μας.

Ὅλοι μας γνωρίζουμε τίς ἄοκνες προσπάθειές σας γιά νά μή σβήσει ποτέ, κατά «τό Πνεῦμα μη σβέννυτε», ἡ φλόγα τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν τοπική σας Ἐκκλησία καί καθημερινά νά γίνεται πράξη αὐτό πού ὑποσχεθήκατε κατά τόν ἐνθρονιστήριο λόγο σας, τήν Παρασκευή 18 Ἰουνίου 2004, στόν ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας . «Ἦλθα εἶπατε – γιά νά εἶμαι μαζύ σας, στήν κοινή πορεία τῆς  ζωῆς ὅλων μας μέ πνευματικά ὅπλα τήν “οἰκοδομή καί παράκληση”, ὅπως μᾶς τά παρέδωσε ὁ εὐαγγελικός λόγος καί ἡ ἱερά παράδοση».

Στήν πορεία αὐτή, γιά τήν οἰκοδομή καί παράκληση τοῦ ποιμνίου σας, πορευθήκατε μέ τά «ἐν λόγῳ ἀληθείας» κείμενά σας, τήν «ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ» ποιμαντορία σας καί τήν «ἐν δυνάμει Θεοῦ» ἱεραποστολική σας μαρτυρία. Ἡ γλώσσα σας πάντοτε «κάλαμος γραμματέως ὀξυγγράφου», τό ποιμαντικό σας ἔργο, ἔργο εὐθύνης ἐλεήμονος καί πιστοῦ ἀρχιερέως, «πάντων τῶν ἐν ἀνάγκαις, κατά τό λειτουργικό λόγο, προσδεχομένου τά δάκρυα» καί ἡ μαρτυρία σας στήν κοινωνία νηφάλια καί ἀφυπνιστική. Ἀπευθυνόμενος σ΄ ἕναν κόσμο μέ πολυεπίπεδη ποιοτική ἔκπτωση, κρίση και παρακμή, πασχίζετε να ξυπνήσετε συνειδήσεις, νά ἐμπνεύσετε προτεραιότητες, νά ἐνθαρρύνετε κριτήρια «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ».

Στόν ἐνθρονιστήριο λόγο σας, Παναγιώτατε, ὡς Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ἀναφέρατε καί κάτι ἄλλο πολύ σημαντικό. Ἦλθα, τονίσατε, «νά σταθῶ κοντά σ΄ αὐτούς πού εἶναι ἄνεργοι. Νά εὐλογήσω καί νά ἐμπνεύσω τά παιδιά σας, τούς νεαρούς βλαστούς, ἀγόρια καί κορίτσια, μαθητές, φοιτητές και ἐργαζομένους, αὐτούς πού εἶναι τό ἄμεσο μέλλον, ἡ ἐλπίδα καί ἡ προσμονή γιά την Ἐκκλησία καί γιά τήν Ἑλλάδα τοῦ αὔριο».

Τά παιδιά αὐτά, Παναγιώτατε, οἱ πρό ὀλίγου μαθητές καί νῦν φοιτητές, εἶναι ἐδῶ καί σίγουρα κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν των θά τύχουν τῆς συμπαράστασής σας, ὅπως ἀκριβῶς καί τόσοι ἄλλοι ἕως τώρα γνώρισαν τήν πατρική σας ἀγάπη καί τό ἀμέριστο γι’ αὐτούς ἐνδιαφέρον σας. Καλωσορίζουμε λοιπόν τούς νέους φοιτητές μας καί τούς συγχαίρουμε γιά τήν ἐπιτυχία τους στή Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία τό ἔτος 2017 ἑορτάζει τά 75 χρόνια διακονίας καί προσφορᾶς σέ ἐρευνητικό, ἐκκλησιαστικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο. Κι ἐμεῖς ἐδῶ, οἱ τωρινοί Καθηγητές, στηριγμένοι στήν κειμενική καί μνημειακή μας κληρονομιά, τό βιβλικό δηλαδή λόγο, τήν Πατερική καί λειτουργική μας παράδοση, θέλουμε νά προσφέρουμε ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐκπαίδευση στό ἐπιστημονικό πεδίο τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας, τῆς θρησκείας γενικότερα καί τοῦ πολιτισμοῦ, σύμφωνα μάλιστα πάντοτε μέ τίς παγκοσμίως ἀναγνωρισμένες γιά Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα σταθερές.

Ἀπό τήν ἀναζήτηση, ἀγαπητοί μου νέοι φοιτητές, πιθανόν καί τήν ἀμφισβήτηση, βρίσκεστε τώρα σέ μία Πανεπιστημιακή Σχολή ὅπου σέ κλίμα ἀκαδημαϊκῆς ἐλευθερίας, κριτικῆς σκέψης καί διαλόγου μπορεῖτε νά μελετήσετε τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου μέσα ἀπό τό φῶς, τά κείμενα καί τή γνώση τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης, τοῦ μυστηρίου τῆς Θεολογίας κατά τή λειτουργική μας Ὑμνογραφία. Ἡ μελέτη αὐτή ξεπερνᾶ ὁπωσδήποτε τό ἐπίπεδο τοῦ ἁπλοῦ θρησκευτικοῦ λόγου ἤ τῆς στείρας ἠθικολογίας καί ἀνοίγει νέους ὀρίζοντες στό νοῦ καί τήν καρδιά. Πρόκειται γιά τή θεολογία πού ἀνακαθαίρει θολερούς χειμάρρους καί ἐμπνέει τή σωστή γνώση γιά τό Θεό καί τόν ἄνθρωπο.

Ἀναφερόμεθα στή θεολογία τῆς πρόσληψης τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου ἀπό τόν Τριαδικό Θεό, κάτι πού μᾶς ἐπιτρέπει νά μιλᾶμε γιά ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, γιά ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωή, γιά τή φανέρωση τῆς Ἐκκλησίας «ἐν τοῖς μυστηρίοις», γιά τήν τιμή τῆς εἰκόνας τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐνανθρωπήσεως, ἀλλά καί τόν σεβασμό τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου κάθε ἐποχῆς, φυλῆς, γλώσσας καί θρησκείας.

Αὐτήν τήν θεολογία ἀκριβῶς ἐκφράζει καί τό μήνυμα τῆς προσφάτως συγκληθείσης στό Κολυμπάρι τῶν Χανίων τῆς Κρήτης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἐν κατακλείδι σημειώνει: «Εἰς τήν σύγχρονον ἐποχήν καί ἀείποτε, ἡ προφητική καί ποιμαντική φωνή τῆς Ἐκκλησίας ἀπευθύνεται εἰς τήν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου καί καλεῖ αὐτόν, μετά τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἵνα ἐνστερνισθῇ καί βιώσῃ “ὅσα ἐστιν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα”, τήν θυσιαστικήν ἀγάπην τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου της, τήν μόνην ὁδόν πρός ἕνα κόσμον εἰρήνης, δικαιοσύνης, ἐλευθερίας καί ἀγάπης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν».

Ὁλοκληρώνοντας, ἀγαπητοί μου νέοι φοιτητές, νά σᾶς καλωσορίσω καί πάλι καί νά κλείσω μέ μία συμβουλή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πρός τούς νέους . «Ὁ καθένας – γράφει – μόνος του πρέπει νά διαλέγῃ τόν ἄριστον βίον» καί ὅλοι «νά ἐπιχειροῦμεν τά ἄριστα. Διότι εἶναι ἀπρεπές νά ἀφήνωμεν τόν παρόντα καιρόν νά χάνεται, ὕστερα δέ νά ἀναπολοῦμεν τά περασμένα, “ὅτε οὐδέν ἔσται πλέον ἀνιωμένοις” (ὁπότε καμμία ὠφέλεια πλέον δέν θά ὑπάρξῃ μέ τό νά στενοχωρούμεθα)».

Ἀξιοποιεῖστε λοιπόν, ὅσο μπορεῖτε καλύτερα, τό χρόνο τῶν σπουδῶν σας, γιά τήν θεολογική σας κατάρτιση, τήν προσωπική ὁλοκλήρωσή σας, τή δικαίωση τῶν προσδοκιῶν σας. Καλή πορεία καί ὁ Θεός, μέ τίς εὐχές τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας καί σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Ἀνθίμου, νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.