Ηλίας Ευαγγέλου, Slavia Orthodoxa. Τομές στην Πνευματική και Πολιτιστική Ιστορία του Ορθόδοξου Σλαβικού Κόσμου

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα 9

 ΚΥΡΙΛΛΟΜΕΘΟΔΙΑΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 1. Διαθρησκειακός διάλογος και διπλωματία στον Βίο του φωτιστή των Σλάβων Κωνσταντίνου – Κυρίλλου 17

2. Η κυριλλομεθοδιανή κληρονομιά απέναντι στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου 53

ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

3. Η αγιολογική παράδοση της Ανατολικής Εκκλησίας στον κόσμο των Σλάβων (9ος – 14ος αιώνας) 67

4. Η τιμή των αγίων λειψάνων στη μεσαιωνική παράδοση των Νοτίων Σλάβων   99

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΛΑΒΙΚΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ

5. Το κίνημα του ησυχασμού ως παράγοντας προσέγγισης του ελληνικού και του ορθόδοξου νοτιοσλαβικού κόσμου ενόψει της οθωμανικής επέλασης τον 14° αιώνα  137

6. Η συνάντηση του Φιλόθεου Κόκκινου με τον τελευταίο πατριάρχη Τυρνόβου Ευθύμιο  161

7. Η ιδεολογία του Β’ Βουλγαρικού Κράτους στο συγγραφικό έργο του Ευθυμίου Τυρνόβου  191

EX CODICIBUS ΕΤ LIBRIS

8. Ο Κατάλογος των Αρχιεπισκόπων Βουλγαρίας (κατά τους κώδικες Paris. Gr. 880, Mosq. Syn. Gr 286 και Τυρνάβου 18)  213

9. Η ασκητική – μυστική γραμματεία στους σλαβικούς σύμμεικτους κώδικες του Αγίου Όρους (14ος – 18ος αιώνας)  227

10. Η ελληνική συμβολή στην έκδοση των πρώτων βουλγαρικών βιβλίων   243

Πρώτες δημοσιεύσεις   291

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.