Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Critical Approaches to the Bible 8, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016 (νέα επαυξημένη έκδοση)

Από τον πρόλογο της νέας έκδοσης του βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ

%ce%b5%ce%ba%ce%b4-%ce%b8%ce%b4Η Α’ έκδοση της «Εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη» -με τήν οποία έγκαινιάστηκε η σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη»- κάλυψε επί μία τριακονταετία καί πλέον τίς ανάγκες κυρίως των φοιτητών της Θεολογίας αλλά καί των ενδιαφερομένων γιά τίς άγιες Γραφές αναγνωστών. Στό διάστημα αυτό, από τό 1983 έως σήμερα, η διεθνής βιβλιογραφία στόν κλάδο αυτό της Βιβλικής επιστήμης, καθώς καί σέ όλους τούς κλάδους της, εμπλουτίστηκε μέ νέα έργα, πού χωρίς νά παρουσιάζουν μιά καινούργια εντυπωσιακή θεωρία γιά τήν αντιμετώπιση τών γενικών ή ειδικών προβλημάτων τών βιβλίων της Κ.Δ., παρέχουν ωστόσο νέο υλικό καί νέες πλευρές θεώρησης. Στήν τέταρτη αυτή έκδοση κάνουμε χρήση τού νέου αυτού υλικού, σέ περιορισμένη βέβαια κλίμακα, ώστε νά μείνουμε στά πλαίσια τού αρχικού επιδιωκόμενου σκοπού της σειράς «Βιβλική Βιβλιοθήκη», καί παράλληλα καταγράφουμε τίς νέες επιτεύξεις στόν τομέα κυρίως τών εκδόσεων τού κειμένου καί τών μεταφράσεων της Κ.Δ. Είναι αυτονόητο ότι ενημερώνουμε βιβλιογραφικά όλα τά έπιμέρους κεφάλαια αυτής της Εισαγωγής.

Στόν πρόλογο της Α’ έκδοσης, στόν όποιο τό 1983 μαζί μέ τόν αξέχαστο συνάδελφο Βασίλη Στογιάννο καθορίσαμε τό θεολογικό πλαίσιο καί τούς πρακτικούς στόχους τής σειράς «Βιβλική Βιβλιοθήκη», σημειώσαμε τά εξής: «Όσο γιά τό πνεύμα τής σειράς, αρκούμαστε στήν ύπόμνηση, πώς στοχεύει στή διακονία τής Εκκλησίας, στήν οικοδομή τού λαού τού Θεού. Αυτό σημαίνει προσφορά τού ζώντος λόγου τού Ευαγγελίου ολόκληρου, ανόθευτου, ακέραιου καί κατανοητού από τό σύγχρονο άνθρωπο. Πιστότητα στήν εκκλησιαστική παράδοση, ειλικρίνεια στήν αντιμετώπιση των σύγχρονων προβληματισμών, εκκλησιαστικότητα στό ήθος καί υπαρξιακή στράτευση είναι οί αρχές πού διέπουν τη σειρά -ακόμα κι όταν η υποκειμενική αδυναμία δεν μπορεί νά τίς πραγματώσει παρά την επιθυμία τού συγγραφέα. Πρόθεση παραμένει πάντοτε νά μελετηθεί ο λόγος του Κυρίου, όπως επιτάσσει ό Β’ Κανόνας τής Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου, ερευνητικώς καί ού παροδευτικώς».

Δείτε τα περιεχόμενα εδώ.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.