Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Η Μακεδονία στην Εποχή της Καινής Διαθήκης, ΒΒ 23, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συντομογραφίες      9

Εισαγωγή      13

1. Μέθοδος και πηγές    13

2. Ιστορικά στοιχεία σχετικά με τη ρωμαϊκή επαρχία της Μακεδονίας      18

      2.1.  Φίλιπποι πόλις Κολωνία          21

      2.2.  Θεσσαλονίκη, η λαμπροτάτη μητρόπολις        33

      2.3. Βέροια, ή σεμνοτάτη μητρόπολις τής Μακεδονίας         44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η σχέση της Μακεδονίας με τη ρωμαϊκή διοίκηση                     51

1. Οι Φίλιπποι και η Ρώμη              54

    1.1. Οι σχέσεις των Φιλίππων με το Ρωμαίο αυτοκράτορα    54

   1.2. Η λατρεία του αυτοκράτορα στους Φιλίππους            60

   1.3.Η σύγκρουση του Παύλου με την πολιτική και κοινωνική κατάσταση στους Φιλίππους             66

2. Η Θεσσαλονίκη και η Ρώμη                 77

     2.1.  Οι πολιτικές και πολιτιστικές επαφές της Θεσσαλονίκης με τη Ρώμη      77

      2.2. Η λατρεία της Ρώμης και του αυτοκράτορα στη Θεσσαλονίκη      90

   2.3 .Τα «δόγματα καίσαρος» και οι κατηγορίες εναντίον του Παύλου στη Θεσσαλονίκη    97

3. Συμπεράσματα        110

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η συμμετοχή της γυναίκας στο θρησκευτικό και δημόσιο βίο των πόλεων της Μακεδονίας       113

1. Η γυναίκα των Φιλίππων και η συμμετοχή ττ^στη ζωή της πόλης    119

    1.1. Η συμμετοχή της γυναίκας των Φιλίππων στη λατρεία του Διονύσου κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης     119

   1.2. Η συμμετοχή των γυναικών των Φιλίππων στη λατρεία της Αρτέμιδος κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης     128

   1.3. Η συμμετοχή της γυναίκας των Φιλίππων στη δημόσια ζωή      138

  1.4.  Η συνάντηση του Παύλου με τις Φιλιππήσιες «παρά τον ποταμόν» καί η πρώτη εκκλησία της πόλης     142

2. Η συμμετοχή της γυναίκας της Θεσσαλονίκης στη ζωή της πόλης της και η εποχή της Καινής Διαθήκης       156

     2.1. Η συμμετοχή των γυναικών της Θεσσαλονίκης στις λατρείες της πόλης κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης    156

   2.2. Η μαρτυρία των Πράξεων περί «γυναικών τών πρώτων» και οι γυναίκες της πόλης κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης    166

3. Η συμμετοχή των γυναικών της Βέροιας στη ζωή της πόλης τους και η Καινή Διαθήκη     173

    3.1. Η συμμετοχή των γυναικών της Βέροιας στις λατρείες της πόλης κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης     173

    3.2. Οι «ενσχήμονές» γυναίκες της Βέροιας κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης  182

4. Συμπεράσματα         187

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Οι «σεβόμενοι τον θεόν» και οι μονοθεϊστικές τάσεις στις μακεδονικές πόλεις      191

1. Ο Θεός Ύψιστος στον ελληνορωμαϊκό κόσμο      194

    1.1. Η διάδοση της λατρείας στον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Οι επιγραφικές μαρτυρίες       194

    1.2. Η φύση και οι ιδιότητες του Θεού Υψίστου και η σύνδε­ση με ανάλογα φαινόμενα του ειδωλολατρικού κόσμου        204

    1.3. Οι λάτρεις του Θεού Υψίστου και η οργάνωση της λατρείας του          211

2. Ο Θεός Ύψιστος στη Μακεδονία         221

     2.1.  Τα μνημεία του Θεού Υψίστου στη Θεσσαλονίκη και στη Βέροια       221

        2.2. Η φύση και οι ιδιότητες του Θεού Υψίστου και η σύνδεσή του με άλλες θεότητες      225

        2.3. Οι λάτρεις και η λατρεία του Θεού Υψίστου στη Μακεδονία      237

3. Συμπεράσματα    251

ΧΑΡΤΕΣ      263

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ     265

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.