Αρχεία ανά ημέρα: 27 Φεβρουαρίου, 2014

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη με αφορμή την έκδοση του τιμητικού τόμου «Γηθόσυνον σέβασμα» εις μνήμην του καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη

Τό Οίκουμενικόν Πατριαρχείον καί ή ήμετέρα Μετριότης μετ’ ιδιαιτέρας χαράς έπληροφορήθημεν έκ τού από τής κγ’ Ίανουαρίου έ.έ. γράμματος τής ύμετέρας αγαπητής Έλλογιμότητος ότι έν συνεργασία άμφοτέρων των Τμημάτων τής περιπύστου καθ’ ύμάς των Θεολόγων Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καί … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαιρετιστήριο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη με αφορμή την έκδοση του τιμητικού τόμου «Γηθόσυνον σέβασμα» εις μνήμην του καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη

Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας με αφορμή την έκδοση του τιμητικού τόμου «Γηθόσυνον σέβασμα» εις μνήμην του καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη

Προς τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Καθηγητή κ. Μιχαήλ Τρίτο Θεσσαλονίκη Αξίζουν ολόψυχα συγχαρητήρια στους διοργανωτές του παρόντος συνεδρίου. Με ιδιαίτερη πάντα συγκίνηση αναλογίζομαι τον εκλεκτό ακαδημαϊκό συνάδελφο Ιωάννη Φουντούλη, με τον οποίο μας συνέδεσε ειλικρινής φιλία από τα φοιτητικά μας χρόνια … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας με αφορμή την έκδοση του τιμητικού τόμου «Γηθόσυνον σέβασμα» εις μνήμην του καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη