Πέτρος Βασιλειάδης, Παύλος. Τομές στη Θεολογία του, ΒΒ 31, Θεσσαλονίκη 2004

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Το παρόν έργο βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην επιστημονική παραγωγή είκοσι και πλέον ετών του καθ. Π. Βασιλειάδη, καθώς και στη δημιουργική επικοινωνία όλα αυτά τα χρόνια με τους φοιτητές του. Αποτελεί απόπειρα συστηματικής εκθέσεως μέ­ρους της θεολογικής σκέψεως του αποστόλου Παύλου – ενός εκ των κορυφαίων θεολόγων της αρχέγονης χριστιανικής κοινότητας – υπό τη μορφή ενδεικτικών τομών σε βάθος και πλάτος τριών περιοχών της διδασκαλίας του: της σωτηριολογίας, της εκκλησιολογίας, και της ηθικής και κοινωνικής διδασκαλίας. Ευελπιστούμε να ολοκληρώσου­με σε ένα δεύτερο τόμο τις απομένουσες – και βεβαίως εξ ίσου σημα­ντικές – πτυχές της θεολογικής του συμβολής (εσχατολογία, χριστολο­γία, πνευματολογία, ανθρωπολογία κλπ.).

Αποφασίσαμε την έκδοσή του για δύο λόγους: ο πρώτος είναι επιστημονικός και ο δεύτερος εκπαιδευτικός. Πιστεύουμε ότι η ανά χείρας μελέτη συμβάλλει στην αναθεώρηση της συμβατικής ερμηνείας του θεολογικού λόγου του αποστόλου των εθνών, είτε αναψηλαφώντας αγνοημένες πτυχές του (ευχαριστιολογία), είτε αναδεικνύοντας υποβαθμισμένες περιοχές του (κοινωνική διδασκαλία), είτε τονίζο­ντας παρερμηνευμένες θέσεις του (σωτηριολογία), είτε τέλος επανερμηνεύοντας ουσιαστικές του παραμέτρους (σταυρική διδασκαλία).

Σε επίπεδο καθαρά διδακτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας ο τό­μος αυτός σηματοδοτεί και μια ακόμη καινοτομία: Ως διδακτικό εγχειρίδιο του κλασικού μαθήματος της ερμηνείας των επιστολών του αποστόλου Παύλου υπερβαίνει την αυστηρά γραμματολογική ερμη­νευτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου – η οποία όπως εί­ναι γνωστό καθ’ όλη τη διάρκεια της νεωτερικότητας ήταν η κυρίαρ­χη – προς όφελος της θεολογικής. Δεν την εγκαταλείπει όμως παντε­λώς, όπως άλλωστε μαρτυρούν – ανάμεσα σε άλλους και για καθαρά διδακτικούς λόγους – και τα τελευταία κεφάλαια του τρίτον μέρους.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.