Νέος Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ εξελέγη ο Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Σύγχρονα εκκλησιαστικά προβλήματαΗ εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής πραγματοποιήθηκε σήμερα (Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014) με ηλεκτρονική ψηφοφορία (ηλεκτρονική κάλπη «Ζευς»), από τις 9:00 το πρωί και μέχρι τις 16:00 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο τα μέλη ΔΕΠ των δύο Τμημάτων. Υποψηφιότητα για τη θέση του Κοσμήτορα είχαν υποβάλλει ο Καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου και ο Καθηγητής της Ιστορίας της Φιλοσοφίας κ. Λάμπρος Σιάσος. Και οι δύο προέρχονται από το Τμήμα Θεολογίας.  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων ανερχόταν σε εβδομήντα δύο. Ο αριθμός των ψηφισάντων ανέρχεται σε εβδομήντα. Ο αριθμός του συνόλου των ψήφων ανέρχεται σε 66 και 4 λευκά. Ο υποψήφιος κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου έλαβε 48 ψήφους, ήτοι ποσοστό 66,66% των εκλεκτόρων. Ο υποψήφιος κ. Λάμπρος Σιάσος έλαβε 18 ψήφους, ήτοι ποσοστό 25% των εκλεκτόρων. Κατόπιν τούτων η Τριμελής Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο υποψήφιος κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων.

Ο Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1952 και από το 1957 κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Καθηγητής Κωνσταντίνου είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Παλαιά Διαθήκη και στη Φιλολογία των Αρχαίων Ανατολικών Λαών, στο Tübingen της Γερμανίας. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Αναλυτικότερα: Διδάσκει (από το 1984) μαθήματα Εισαγωγής και Ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Εβραϊκής Γλώσσας στο Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Συμμετείχε στο παρελθόν σε αρχαιολογικές έρευνες στην Ιορδανία και στο Ισραήλ/Παλαιστίνη ως μέλος γερμανικής αρχαιολογικής αποστολής. Συμμετέχει ως εισηγητής ή ως μέλος οργανωτικών επιτροπών σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει:

• Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. κατά τα έτη 2000-2002 και 2004-2006.

• Μέλος του Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

• Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας.

• Υπεύθυνος του προγράμματος της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας για τη μετάφραση της Βίβλου στα νέα ελληνικά.

• Αξιωματούχος των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιριών (United Bible Societies) ως:

Μέλος του Παγκόσμιου Διοικητικού Συμβουλίου

– Μέλος της Επιτροπής για την Προώθηση των Σχέσεων των Βιβλικών Εταιριών με τις Εκκλησίες και

– Πρόεδρος της Επιτροπής για τον Καθορισμό της Μεταφραστικής Πολιτικής.

• Επισκέπτης καθηγητής επί σειρά ετών της Θεολογικής Σχολής του Balamand του Λιβάνου.

• Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής της σειράς “Bibliotheca Biblica Series”, που περιλαμβάνει μεταφράσεις κλασικών βιβλικών μονογραφιών στη ρωσική γλώσσα.

• Εκπρόσωπος σε διάφορα θεολογικά συνέδρια του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

• Οφφικιάλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τον τίτλο: «Άρχων Διδάσκαλος του Ευαγγελίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας».

• Εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην International Commission of the Anglican-Orthodox Theological Dialogue (ICAOTD).

• Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) της ICAOTD.

• Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Drafting Committee) της ICAOTD.

• Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιβλικών Σπουδών.

• Σύμβουλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων – Λουθηρανών.

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς.

• Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: 725 – Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Θεολογία και Ζωή.

• Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου “ΚΑΙΡΟΣ”.

• Υπεύθυνος οργάνωσης Διεθνούς Σεμιναρίου Εκπαίδευσης Μεταφραστών της Βίβλου σε συνεργασία του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. και του Γλωσσολογικού Ινστιτούτου “NIDA” Νέας Υόρκης.

Ενδεικτική Εργογραφία

«Ο Κύριος εβασίλευσεν». Η απόδοση του τίτλου “βασιλιάς” στον Γιαχβέ. Θεσσαλονίκη 1983 (Διδακτορική διατριβή).

Θυσία ειρηνική. Ιστορικο-θεολογική μελέτη. Θεσσαλονίκη 1988.

Πηγές της Ιστορίας της Παλαιστίνης. Θ’ π.Χ. αιώνας. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993.

«Ricapitolazione dell’ Ekonomia Divina e analogia spirituale come caracteristiche strutturali della prassi liturgica bizantina: Bibbia e Sacra Liturgia», στο Lo Spirito e la Chiesa, La dimensione ecclesiale della spiritualità, Atti del III Simposio Interchristiano, Venezia, 5-8 Settembre 1994, Edtioni Qiqajon /Comunità di Bose, σελ. 123-130.

«Die Orthodoxe Kirche Griechenlands und die Okumene mit den evangelischen Kirchen», στο Die evangelische Diaspora, Jahrbuch des Gustav-Adolf-Werks, 66 /1997, σελ. 54-60.

Ο προφήτης της δικαιοσύνης. Ερμηνευτική ανάλυση προφητειών από το βιβλίο του Αμώς, Παρατηρητής/Θεσσαλονίκη 1999.

«Old Testament Canon and Text in the Greek-speaking Orthodox Church», στο Simon Crisp & Manuel Jinbachian (ed.) Text, Theology & Translation (Essays in honour of Jan de Waard), UBS/London 2004, σελ. 89-107.

«Θεολογική έρευνα σε εποχή παγκοσμιοποίησης», στο Παντελής Καλαϊτζίδης-Νίκος Ντόντος (επ.) Ορθοδοξία & Νεοτερικότητα, Ίνδικτος/Αθήνα 2007, σελ. 471-481.

Παλαιά Διαθήκη, Αποκρυπτογραφώντας την πανανθρώπινη κληρονομιά, Εκδόσεις Αρμός/Αθήνα 2008.

The Old Testament. Deciphering the Common Heritage of Mankind, Alexander Press/Montreal 2010.

Ρήμα Κυρίου κραταιόν, Αφηγηματικά κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη, Εκδόσεις Π. Πουρνάρα/Θεσσαλονίκη 22011.

«Sacrifice as an expression of man and God’s relationship». Paper presented at the annual meeting of the International Commission for Anglican-Orthodox Theological Dialogue in the Monastery of Agios Vasilios-Theological Academy “Resurrection of Christ”/Durres-Albania (17-21.9. 2011).

«Bible translation and national identity, the Greek case», International Journal for the Study of the Christian Church, 12:2/2012, 176-186.

«The Ecumenical Character of the Bible as a Challenge for the Biblical Studies in the Universities Today», στο Vassiliki Stathokosta (ed.) “Theological Studies and Ecumene-With reference to the participation of the Orthodox Church to Inter-Christian Dialogues and their future” (Paper presented at the International Conference of the Faculty of Theology of the University of Athens in the Inter-Orthodox Centre of the Church of Greece/Holy Monastery of Penteli-Athens 12-13.4.2012) pp. 43-51 (in Greek) & 145-152 (in English), Πεδίο/Αθήνα 2013.

«The institution of priesthood in the Holy Scripture». Paper presented at the 16th Session of the Lutheran-Orthodox Joint Commission Preparatory Committee in London (5-9.5.2012).

«Everything in the Scriptures is God’s Word (2Ti 3:16), An orthodox approach of the term “Inspiration of the Bible”». Paper presented at the International Conference: The Present and Future of the Biblical Studies in the Orthodox and Roman Catholic Churches, in Facoltà Teologica dell’ Italia Centrale/Florenz (6-7.6.2013).

«Human Person as Social Being». Paper presented at the annual meeting of the International Commission for Anglican-Orthodox Theological Dialogue in Novi Sad/Serbia (5-10.9.2013).

Δείτε το αναλυτικό βιογραφικό του νέου Κοσμήτορα στην προσωπική του ιστοσελίδα.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.