Κ΄ Παύλεια. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος και ο Πολιτισμός» στη Βέροια

Αφίσα Κ'ΠαύλείωνΤο καθιερωμένο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει εδώ και είκοσι χρόνια η Μητρόπολη Βεροίας, Καμπανίας και Ναούσης θα διεξαχθεί στις 26-28 Ιουνίου 2014 στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βεροίας. Φέτος το θέμα του συνεδρίου είναι «Ο Απόστολος Παύλος και ο Πολιτισμός».

Πρόγραμμα

ΠEΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

10:00–12:00 Ἐπίσημη Ἔναρξη/Official Οpening. Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου/Apostle Paul’s hymns

Χαιρετισμοί/Greetings

Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου/Opening of the Proceedings of the Congress

Α΄ Συνεδρία/1st SESSION

Πρόεδρος/Chairman Καθηγητής Μιχαήλ Τρίτος, Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ὁμ. Καθηγητής–Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τά Παύλεια καί ὁ Πολιτισμός (ἐναρκτήρια εἰσήγηση)/Apostle Paul, the Pavlia and Civilization  (opening speach)

12:00–12:30 Διάλειμμα/Break

12:30–13:00 Παρουσίαση τοῦ ἐπετειακοῦ τόμου «ΠΑΥΛΕΙΑ»/Presentation of the anniversary Volume “PAVLEIA”

Β΄ Συνεδρία/2nd SESSION

Πρόεδρος/Chairman Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

18:00–18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων/Messages–Greetings

18:20–18:40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Καθηγητής–Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ στωική φιλοσοφία/Apostle Paul and stoic philosophy

18:40–19:00  Συζήτηση/Discussion

19:20–19:40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΡΑΣ Ἐπ. Καθηγητής–Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ὁ Ἰουδαϊκός πολιτισμός τῆς ἐποχῆς του/Apostle Paul and the Judean culture of his time

19:40–20:00  Συζήτηση/Discussion

20:00–20:15 Απονομή Διακρίσεων/Conferring of honors

 20:15–20:30 Διάλειμμα/Break

20:30–22:00 «ΠΑΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» “PAVLEIA AND CIVILIZATION” «Ψυχή καί Σῶμα», Μουσική ἐκδήλωση/“Soul and Body”, Concert

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

Γ΄ Συνεδρία/3rd SESSION

Πρόεδρος/Chairman Μητροπολίτης Κίτρους Γεώργιος

09:00–09:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων/Messages-Greetings

09:20–09:40 ΒΕΛΟΥΔΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ–ΣΙΔΕΡΗ Καθηγήτρια–Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ Παλαιά Διαθήκη/Apostle Paul and the Old Testament

09:40–10:00 Συζήτηση/Discussion

10:00–10:20 Μητροπολίτης Κένυας κ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ Κοσμήτωρ–Πατριαρχική Σχολή Ναϊρόμπης (Κένυα) Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἡ ἱεραποστολή καί ὁ πολιτισμός/Apostle Paul, missionary work and civilization

10:20–11:00 Συζήτηση/Discussion

11:00–11:30 Διάλειμμα/Break

 Δ΄ Συνεδρία/4th SESSION

Πρόεδρος/Chairman Ὁμ. Καθηγητής Βασίλειος Γιούλτσης

11:30–11:50 KRSTIC DARKO Διδάκτωρ–Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ αὐτοκρατορική λατρεία στήν ἐπιστολή πρός Γαλάτας/Apostle Paul and the imperial cult in the epistle to the Galatians

11:50–12:10  Συζήτηση/Discussion

12:10–12:30 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ Ὑπ. Διδάκτωρ–Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σέ παροιμίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ/Apostle Paul in Greek folk proverbs

12:30–12:50 Συζήτηση/Discussion

12:50–13:10 Απονομή Διακρίσεων/Conferring of honors

Ε΄ Συνεδρία/5th SESSION

Πρόεδρος/Chairman Καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

18:00–18:20 Ἀνάγνωση Μηνυμάτων/Messages–Greetings

18:20–18:40 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ Ὁμ. Καθηγητής–Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. Σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες ὑπό τό φῶς τῆς Παύλειας Θεολογίας/Contemporary multicultural societies in the light of Pauline Theology

18:40–19:00 Συζήτηση Discussion

19:20–19:40 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Ἀρχαιολόγος 11ης Ε.Β.Α. Οἱ κορυφαίοι ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος στήν Παλαιά Μητρόπολη τῆς Βέροιας/The principal apostles Peter and Paul at the Old Metropolis of Veria

19:40–20:00 Συζήτηση/Discussion

20:00–20:20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ Ἐπ. Καθηγητής–Α.Ε.Α.Θ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος  στήν τέχνη Ἀνατολῆς καί Δύσης/Apostle Paul in the art of East and West

20:20–20:40 Συζήτηση/Discussion

20:40–21:00 Απονομή Διακρίσεων/Conferring of honors

 ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

Στ΄ Συνεδρία/6th SESSION

Πρόεδρος/Chairman Ὁμ. Καθηγητής Δημήτριος Καϊμάκης

09:20–09:40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ Ἀν. Καθηγητής–Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. Πολιτισμός καί Πνευματική ζωή: Ἡ ὁμιλία «Εἰς τό Πρόσεχε σεαυτῷ» τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τό παύλειο ὑπόβαθρό της/Civilization and Spiritual Life: The speech «Εἰς τό Πρόσεχε σεαυτῷ» (in Mind yourself) by St. Basil the Great and its Pauline foundation

09:40–10:00 Συζήτηση/Discussion

10:00–10:20 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Εἰσαγγελέας Ἐφετῶν Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα/Apostle Paul and human rights

10:20–11:00 Συζήτηση/Discussion

11:00–11:20 Διάλειμμα/Break

Ζ΄ Συνεδρία/7th SESSION

Πρόεδρος/Chairman Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Γαλάνης

11:20–12:40 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ Στρατηγικός Σύμβουλος, Dr Μαθηματικός Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ διαχείριση κρίσεων Apostle Paul and the crisis management

12:10–12:30 Συζήτηση/Discussion

12:30–12:50 Απονομή Διακρίσεων/Conferring of honors

12:50–13:10 Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν ΙΘ΄Παυλείων (Ἰούνιος 2013)/Presentation of the Proceedings Volume of the 19th Pavleia (June 2013) International Congress

Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα/Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/WORSHIP CELEBRΑTIONS

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ SATURDAY, JUNE 28th

19:00–21:00 Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό/Great Hierarchal Vespers in the Cathedral

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  SUNDAY, JUNE 29th

07:00–11:00 Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό/Matins and Hierarchal Cocelebration of the Divine Liturgy in the Cathedral

19:00–21:00  Λιτανεία πρός τό «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ τή συμμετοχή τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν/Procession to St Paul’s “Altar” and festal Hierarchal Vespers with the participation of the representativies of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/ORGANISING COMMITEE

Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

Χαρούλα Ούσουλτζόγλου–Γεωργιάδη, Δήμαρχος Βεροίας

Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γραμματέας

Γεώργιος Ὀρδουλίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/ACADEMIC COMMITEE

Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ἰωάννης Γαλάνης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἐπ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/SECRETARY

Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος

Ἀρχιμανδρίτης Καλλίνικος Λιμνιώτης

Οἰκ. Λάζαρος Μουρατίδης

Νικόλαος Σούμπουρος

Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.