Κυριακούλα Παπαδημητρίου (Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ), Βιβλικά Σημαίνοντα και Σημαινόμενα, εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2012

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

KYRIAK-1Καθώς η εννοιολογική πλευρά της γλώσσας, η σημασιολογία της, αφορά άμεσα την ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης, επόμενο είναι ότι πολλά μπορεί ο βιβλικός ερμηνευτής να αποκομίσει από τα πορίσματα των επιστημών της γλώσσας στο έργο του. Αυτό το όφελος επιζητούν να αρυσθούν οι μελέτες του παρόντος βιβλίου, οι οποίες αποτελούν ερμηνευτικές αναγνώσεις της Καινής Διαθήκης με βάση κυρίως το σύγχρονο γλωσσολογικό πρότυπο. Ως βιβλικά σημαίνοντα και σημαινόμενα νοούνται λέξεις και λόγοι της Βίβλου, και κυρίως της Καινής Διαθήκης, των οποίων διερευνάται η κατανόηση και η ερμηνεία με μεθόδους, που ακολουθούν αρχές της γλωσσολογικής επιστήμης. Μέσα από αυτές τις φιλολογικές και σημασιολογικές αναλύσεις επιχειρείται, παράλληλα, να αναδυθούν οι θεολογικές έννοιες των συγκεκριμένων λέξεων και φράσεων της Καινής Διαθήκης, όπως προκύπτουν από τη μελέτη της εμπειρικής βίωσης του βιβλικού μηνύματος από την εκκλησιαστική κοινότητα.

Περιεχόμενα

Ερμηνεία και επιστήμες της γλώσσας    9

1. Τα Ελληνικά των Ιουδαίων στην εποχή της Καινής Διαθήκης  21

2. Το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς για την ειρήνη. Κοινωνικο-ιστορική και κοινωνιο-γλωσσολογική προσέγγιση         61

3. Παύλεια μετάλλαξη αρχαίων ελληνικών όρων. Η έννοια της σοφίας στον απ. Παύλο. Συγκριτολογική μελέτη              83

4. Σχέσεις αλήθειας στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ο σημασιολογικός ιστός της λέξης αλήθεια  117

5. Ο ‘τύπος’ του Αβραάμ στην Καινή Διαθήκη. Μία σύγχρονη εφαρμογή της τυπολογικής ερμηνευτικής μεθόδου          149

6. From the arete of the ancient world to the arête of the New Testament. A Semantic Investigation      177

7. The Use of Economic Terminology in the Epistle to the Philippians. Some Hermeneutical Implications….209

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα Λεξικά της Καινής Διαθήκης                241

ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ                  255

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ    257

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    261

Αγία Γραφή          261

Εκδόσεις Κειμένων         261

Εκκλησιαστικοί Συγγραφείς και Πατέρες    263

Βοηθητική Βιβλιογραφία             264

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Ευρετήριο χωρίων Αγίας Γραφής      287

Ευρετήριο συγγραφέων      291

Ευρετήριο όρων               297

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.