Απονεμήθηκε σήμερα το πρωί στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ειδική Τιμητική Διάκριση με το έμβλημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Patriarch_112

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ σε έκτακτη Συνεδρίασή της, μετά από πρόταση του Πρύτανη, είχε αποφασίσει ομοφώνως να απονείμει στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο την Ειδική Τιμητική Διάκριση με το έμβλημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Η Διάκριση αυτή, η οποία θεσμοθετείται για πρώτη φορά, απονέμεται σε εξέχουσες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας και του Οικουμενικού Ελληνισμού. Η λαμπρή τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 στις 11:00 π.μ. στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

Patriarch_43

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Η Α.Θ. Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος (Δημήτριος X. Αρχοντώνης), εγεννήθη εις Αγίους Οεοδοίρους Ίμβρου το 1940. Εμαθήτευσε συνολικώς επί εικοσαετίαν εις Ίμβρον, Κωνσταντινούπολιν, Χάλκην, Ροίμην, Bossey καί Μόναχον. Ομιλεί επτά γλώσσας. Εχειροτονήθη Διάκονος το 1961, Πρεσβύτερος το 1969 και Μητροπολίτης Φιλαδελφείας το 1973. Το 1990 προήχθη εις Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος και την 22αν  Οκτωβρίου 1991 εξελέγη παμψηφεί Οικουμενικός Πατριάρχης.

Patriarch_117

Διετέλεσε Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του προκατόχου του Πατριάρχου Δημητρίου.

Patriarch_41

Μετά την εκλογήν Του ως Οικουμενικού Πατριάρχου εργάζεται δια την ενίσχυσιν της πανορθόδοξου ενότητος και συνεργασίας, συγκαλέσας Συνάξεις των Ορθοδόξων Προκαθημένων και επισκεφθείς πολλάκις αυτούς, ούστινας προσεκάλεσεν εις Φανάριον. Επίσης προωθεί τον οικουμενικόν διάλογον με τας άλλας Χριστιανικάς Εκκλησίας και Ομολογίας. Συνεκάλεσε πολλάκις Συνάξεις της Ιεραρχίας του θρόνου.

Patriarch_121

Εγένετο δεκτός υπό πολλών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, πλείστοι των οποίων επεσκέφθησαν Αυτόν εις Φανάριον.

Patriarch_20

Ετιμήθη δια της ανωτάτης τιμητικής διακρίσεως πολλών κρατών, ως και δια του τίτλου του επιτίμου διδάκτορος υπό πλείστων Πανεπιστημίων. Το έτος 2004 διηύρυνε την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον δια της προσκλήσεως εις αυτήν και των εκτός Τουρκίας Ιεραρχών του θρόνου. Καθιέρωσε προσκυνήματα εις Καππαδοκίαν, Μικράν Ασίαν, Ανατολικήν Θράκην και Πόντον.

Patriarch_138

Επεσκέφθη τας περισσοτέρας Επαρχίας του θρόνου, ίδρυσε νέας τοιαύτας, ενώ συνεχίζει να μεριμνά συστηματικώς δια την επαναλειτουργίαν της θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Patriarch_57

Ασχολείται συντόνως μετά της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, συγκαλών Οικολογικά Σεμινάρια εν Χάλκη και διεθνή Συμπόσια εν πλω.

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.