Ολοκληρώθηκε η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Η Γυναίκα μπροστά στις προκλήσεις της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης

Το χρονικό της Επιστημονικής Ημερίδας

Στην έναρξη της Ημερίδας παρουσιάστηκε σύντομος απολογισμός από τον Γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Πλάτωνα Κρικρή, για το έργο της και την δραστηριότητα του Διαμητροπολιτικού Δικτύου Γυναικών, επ΄ ευκαιρία της συμπληρώσεως δέκα ετών από την ίδρυση και λειτουργία τους. Αναγνώστηκε επίσης μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Μέσα σ αυτή την προοπτική, στην προοπτική του Παύλειου ‘ουκ ένι άρσεν και θήλυ’ δεν νοείται ασφαλώς οποιαδήποτε υποτίμηση της γυναίκας και για οποιοδήποτε λόγο. Πρακτικές εκμηδενισμού του προσώπου της λόγω του φύλου, είτε σε οικογενειακό επίπεδο, είτε σε κοινωνικό επίπεδο είναι καταδικαστέες. Το ζητούμενο και το κρίσιμο όμως θα είναι πάντοτε η τιμή της γυναίκας. Εδώ τα ορθά κριτήρια θα δείξουν τον δρόμο. Για να γίνεται η γυναίκα η καρδιά και ο πνεύμονας της κοινωνίας μας, η ταπεινή και η παντοδύναμη παρουσία κατά το πρότυπο της Μητέρας του Θεού, που φυλά στην καρδιά της όνειρα, ελπίδες, αιτήματα και αγωνίες με προσευχή και αγάπη. Ιδίως την ώρα της κρίσης. Ιδίως την ώρα του Σταυρού».

Στην Α΄ εισήγηση με θέμα: Βιβλικά παραδείγματα κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, η κ. Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Δρ Θεολογίας, αναφέρθηκε περιληπτικά σε γεγονότα της ιστορίας του ισραηλιτικού λαού στην Αίγυπτο και στα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης μέχρι τα θαυμαστά γεγονότα της εποχής των προφητών Ηλία και Ελισσαίου. Ιδιαίτερα αναλύθηκε η εποχή της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας με τα βάσανα της εξορίας και την επιβίωση των Ιουδαίων. Τα μηνύματα των προφητών Ιεζεκιήλ και Δευτεροησαΐα στήριξαν το λαό και άνοιξαν τους οικουμενικούς του ορίζοντες. Συνέβαλαν επίσης στη διάδοση του μηνύματος για τον ερχομό του Μεσσία προς όλους τους λαούς της γης. Μαζί με το προφητικό κήρυγμα ο θεσμός της οικογένειας στήριξε τη νέα γενιά για να κρατήσουν την εθνική και την θρησκευτική τους ταυτότητα Ιδιαίτερα οι γυναίκες της οικογένειας συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ξένης γυναίκας. Οι Ιουδαίοι πρέπει να βρήκαν ισχυρή συμπαράσταση στη σοφία των Ελλήνων που γίνεται ιδιαίτερα γνωστή μετά τους περσικούς πολέμους, γι’ αυτό και συγκεντρώθηκαν στη μελέτη της Σοφίας του Θεού.

Στην Β΄ εισήγηση  με θέμα: Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στις γυναίκες η κ. Ευγενία Κατούφα, δημοσιογράφος ΕΡΑ, παρουσίασε στοιχεία και δηλώσεις ειδικών, που καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, δεδομένου ότι έχουν επηρεαστεί τομείς στους οποίους η γυναίκα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Συγκεκριμένα:

 • Η ανεργία
 • Η σοβαρή μείωση των εισοδημάτων με συνέπεια την φτωχοποίηση
 • Η επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων
 • Η μείωση των γάμων και των γεννήσεων
 • Η αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας και η αύξηση των θανάτων γενικά
 • Η επιδείνωση των δεικτών υγείας με σοβαρές συνέπειες στην υγεία και την ψυχολογία των παιδιών και των άλλων ευάλωτων ομάδων
 • Οι αυξημένες υποχρεώσεις για φροντίδα αδύναμων μελών
 • Η βία και η εγκατάλειψη και βέβαια η αντιστροφή των ρόλων των δύο φύλων
 • Η μετανάστευση
 • Η αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων, όπως: άστεγοι, ναρκωτικά, εμπορία και διακίνηση
 • Και τέλος η ανακοπή της πορείας προόδου των γυναικών ( προσωπική ανάπτυξη, οικονομική ανεξαρτησία, ευκαιρίες συμμετοχής και ανέλιξης)

Στην Γ΄ εισήγηση η ψυχολόγος, κ. Αναστασία Ζαλοκώστα αναφέρθηκε στις Επιπτώσεις της κρίσης στη ζωή και τη συναισθηματική μας ισορροπία. Η οικονομική κρίση που πλήττει στις μέρες μας την κοινωνία, αποτελεί αναμφισβήτητα έναν παράγοντα πολλαπλών ανατροπών, με σημαντικές συνέπειες τόσο στο επίπεδο της συλλογικής λειτουργίας, όσο και στο ατομικό επίπεδο. Μία βασική σταθερά που προκαλεί ασφάλεια στον μέσο άνθρωπο, όπως η εργασία, υποσκάπτεται, ταλανίζεται η αξιοπρέπειά του πρώην εργαζόμενου, αρχέγονοι φόβοι ξυπνούν, και το αύριο φαντάζει απειλητικό, μαύρο, άγριο. Για πολλούς η έννοια της αντίδρασης φαίνεται δύσκολη, μάταιη. Τελικά η κρίση χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την προσωπική ακινητοποίηση, την παραίτηση και τη μιζέρια. Για κάποιους άλλους ωστόσο, αποτελεί ευκαιρία, όχι απλώς για «έξυπνη» διαχείριση της λιτότητας, αλλά για ανάδειξη όλων των δημιουργικών δεξιοτήτων, για οραματισμό λύσεων που φαντάζουν άπιαστες, για προσωπική δηλαδή υπέρβαση.

Στην Δ΄ εισήγηση με θέμα: Γυναίκες, οικονομική κρίση και κοινωνική αλληλεγγύη, η αν. καθηγήτρια Κοινωνιολογίας ΑΠΘ, κ. Νίκη Παπαγεωργίου, αναφέρθηκε στην προϊούσα κοινωνικο-οικονομική κρίση, η οποία έχει ποικίλες επιπτώσεις σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο και παράγει ποικίλες αντιδράσεις, από τις πιο εσωστρεφείς έως και τις πιο εξωστρεφείς, φαινόμενα αυτοκαταστροφικής ή επιθετικής βίας, αλλά κι εκδηλώσεις αλτρουισμού, φιλαλληλίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Αν και ο όρος «αλληλεγγύη» προέρχεται από την κοινωνιολογία, κατανοείται περισσότερο σήμερα ως ηθική αξία, που εκφράζεται με εκδηλώσεις συμπαράστασης και πράξεις υποστήριξης αυτών που βρίσκονται στην ανάγκη. Στην χριστιανική παράδοση είναι συνώνυμοι με τους όρους της Αυτοθυσίας, της Αγάπης προς τον πλησίον, της Αλληλοβοήθειας, της Φιλαλληλίας και της Φιλαδέλφειας. Στην διαμόρφωση και καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η ηθική της μέριμνας ή της αμοιβαίας φροντίδας. Πρόκειται για μια γυναικεία πρόταση για την αντιμετώπιση της κοινωνικής δυσλειτουργίας, η οποία επιτείνεται με την οικονομική κρίση, με την προώθηση και ανάδειξη των γυναικείων αρετών της φροντίδας και της ανατροφής, της μητρικής αγάπης και της καλλιέργειας των διαπροσωπικών σχέσεων. Η πρόταση αυτή επιδιώκει την «έξοδο» αυτών των αρετών από τον ιδιωτικό – οικογενειακό χώρο και την εφαρμογή τους στον κοινωνικό δημόσιο βίο ως καθολικές πανανθρώπινες αρετές.

Στην Ε΄ εισήγηση με θέμα: Εκκλησιαστικός λόγος και εκκλησιαστικές πρακτικές σε περίοδο κοινωνικο-οικονομικής κρίσης της κ. Ελένης Κασσελούρη, Δρ. Θεολογίας και εκπαιδευτικού, έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα να «αναγνώσουμε» την κρίση θετικά και σταυροαναστάσιμα. Η σημερινή κρίση έρχεται να προκαλέσει την σχέση μας με τον πλούτο και το χρήμα, την ροπή μας σε έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής και σκέψης, που μάλλον πολύ απέχει από το μήνυμα του ευαγγελίου και της πατερικής ερμηνείας του. Η Εκκλησία και ο εκκλησιαστικός λόγος της οφείλει να υπενθυμίζει ότι συσσωμάτωση στην Εκκλησία, κοινωνία με τον Χριστό σημαίνει “νου Χριστού”. Η γλώσσα της Εκκλησίας οφείλει να είναι προφητική, δυναμική, μεταμορφωτική για τα μέλη της, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. Σε αυτό το πλαίσιο κάθε μορφή αδικίας, καταπίεσης, εκμετάλλευσης, ρατσισμού και βίας δεν έχει θέση και η καταγγελία όλων των παραπάνω αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της Εκκλησίας ως θεσμού και κάθε χριστιανού, δηλώνοντας παράλληλα με έργα και πράξεις την αγάπη του για τον πλησίον, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή εθνικότητα και κοινωνική προέλευση.

Στην ΣΤ΄ εισήγηση με θέμα: Αντιμετωπίζοντας την κρίση στην κοινότητα/ενορία με την βοήθεια της κοινωνικής δικτύωσης, η καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας κ. Χριστίνα Βάγια, αναφέρθηκε στις εμψυχωμένες γυναίκες και στους πολίτες εκείνους που συμβάλλουν στην δημιουργία των κοινωνικών δικτύων. Τα τοπικά κοινωνικά δίκτυα είναι ένας σύγχρονος κοινωνικός οργανισμός. Επιδιώκουν την αποκεντρωμένη αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, με επιδίωξη την απελευθέρωση από την αδικία, την βία, την μιζέρια, την ανάγκη! Τα δίκτυα αποτελούν μια ευέλικτη κι ενδιάμεση μορφή Κοινωνικής Υπηρεσίας, με κοινά αποδεκτή αποστολή και δέσμευση, κοινές υπευθυνότητες και οφέλη για τα μέλη του. Τα κοινωνικά δίκτυα αξιοποιούν τον εθελοντισμό και δεν αποκλείουν κανένα τομέα (εθελοντικό, κρατικό, κερδοσκοπικό) και καμία ομάδα του πληθυσμού. Η συμμετοχικότητα και η ανταποδοτικότητα συμβάλλει στην ειρηνική συνύπαρξη, μειώνει την κατάκριση κι αυξάνει την κατανόηση των επιπτώσεων της κρίσης, ενώ ελαττώνει την απελπισία και την αυτολύπηση. Τα δίκτυα με μέλη Υπηρεσίες ή με κινητοποιημένους πολίτες (ομάδες αυτοβοήθειας) απαιτούν σωστή οργάνωση, συμμετοχική διαχείριση, δυνατότητα αυτονομίας, οριοθέτηση της περιοχής επιρροής τους. Είναι ένας συσπειρωτικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση της κρίσης, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την προσοικείωση, την ενίσχυση του εθελοντισμού την υποστήριξη της ισότητας των φύλων.

Με το πέρας των εισηγήσεων, ακολούθησε σύσκεψη των εκπροσώπων των Ιερών Μητροπόλεων με αναφορές στο έργο και στην δράση των Υπηρεσιών Γυναικείων Θεμάτων και Οικογένειας, οι οποίες είναι μέλη του Διαμητροπολιτικού Δικτύου Γυναικών της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γυναικείων Θεμάτων.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.