Μόσχος Γκουτζιούδης, Το Βιβλικό Κείμενο στο Πέρασμα του Χρόνου: Η Περίπτωση της προς Εβραίους Επιστολής, εκδόσεις Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2008

Η απαράμιλλη θεολογία της προς Εβραίους, η ρητορική δεινότητα του συγγραφέα και η αριστοτεχνική της δόμηση, δικαιολογούν απόλυτα το λόγο για τον οποίο η επιστολή έγινε πόλος έλξης και σημείο αντιλεγόμενο μεταξύ των ερευνητών, οι οποίοι μέχρι σήμερα ακόμη πασχίζουν να απαντήσουν στα διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα που αυτή εμφανίζει. Το βιβλίο αποτελεί μία συνολική παρουσίαση της ιστορίας της έρευνας στην προς Εβραίους από τους πρώτους αιώνες ζωής της Εκκλησίας, μέχρι τις μέρες μας και ειδικά από τη σκοπιά των ερμηνευτικών μεθόδων ανάλυσης της Καινής Διαθήκης. Πέρα από τα εισαγωγικά προβλήματα της προς Εβραίους, εξετάζεται αναλυτικά η θέση και η σημασία της στην αρχαία εκκλησία, στην εποχή της Μεταρρύθμισης και στη σύγχρονη εποχή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά οι τελευταίες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο κείμενο με τη συνδρομή των φιλολογικών, κοινωνιολογικών και διεπιστημονικών αναλύσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ   7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   9

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ   13

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1. Ο συγγραφέας και ο τόπος συγγραφής της επιστολής   24

  2. Οι παραλήπτες της επιστολής και ο τόπος διαμονής τους   29

  3. Ο χρόνος συγγραφής της επιστολής   36

  4. Η φιλολογική μορφή της επιστολής   38

  5. Το 13ο κεφάλαιο της επιστολής   42

  6. Η θεολογική ιδιαιτερότητα της προς Εβραίους   43

2. Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

  1. Oι πρώτες μαρτυρίες για την προς Εβραίους   51

  2. H θέση της προς Εβραίους στον κανόνα της Καινής Διαθήκης   53

  3. Η αναζήτηση της πατρότητας και η τελική αποδοχή της επιστολής   56

  4. Η χρήση της προς Εβραίους από το Γνωστικισμό   63

  5. Η ερμηνεία της αινιγματικής προσωπικότητας του Mελχισεδέκ   65

  6. Η θέση της προς Εβραίους στις δογματικές διαμάχες των πρώτων αιώνων   70

  7. Η χρήση και η συμβολή της προς Εβραίους στη λατρεία   81

3. Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

  1. Η προς Εβραίους κατά την περίοδο της Μεταρρύθμισης   85

  2. Η νεότερη έρευνα και οι απόψεις για το ιδεολογικό υπόβαθρο της προς Εβραίους   93

       2.1 Το φιλωνικό/πλατωνικό υπόβαθρο   96

       2.2 Το γνωστικό υπόβαθρο   100

       2.3 Το εσσαϊκό υπόβαθρο   105

       2.4 To σαμαρειτικό υπόβαθρο   109

       2.5 Το ιουδαϊκό μυστικιστικό υπόβαθρο   112

       2.6 Το παύλειο υπόβαθρο   113

       2.7 Το ελληνιστικό υπόβαθρο   124

       2.8 Το πέτρειο υπόβαθρο   126

4. Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

   1. Η φιλολογική ανάλυση   131

        1.1 Η θεματική διαίρεση του κειμένου   132

        1.2 Διαφορετικές διαιρέσεις   133

         1.3 Ο στρουκτουραλισμός   135

    2. Η γλωσσολογική ανάλυση   146

    3. Η ρητορική ανάλυση   156

5. Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

     1. Η κοινωνιολογική ανάλυση 169

           1.1. Η κοινωνιoλογία της γνώσης ως μέθοδος προσέγγισης της προς Εβραίους 178

           1.2. Το κοινωνιολογικό μοντέλο ανάλυσης ομάδα/πλέγμα  184

     2. Η κοινωνική ανθρωπολογία  189

           2.1 Η κοινωνικο-ανθρωπολογική προσέγγιση στην προς Εβραίους   197

6. Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

    1. Η προσέγγιση μέσω των αποσπασμάτων της Παλαιάς Διαθήκης  215

    2. Ο συνδυασμός ρητορικής και αποδομητικής ανάλυσης   224

    3. Ο συνδυασμός αποδομητικής ανάλυσης και ανταπόκρισης του αναγνώστη   227

    4. Ο συνδυασμός κοινωνιολογικής και ρητορικής ανάλυσης   231

    5. Η φεμινιστική προσέγγιση   245

    6. Η προσέγγιση μέσω της ιστορίας της επιδράσεως του κειμένου   251

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   257

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    263

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.