Διαδικτυακός τόπος «Απόφοιτοι του Τµήµατος Θεολογίας ΑΠΘ (ex alumni)»

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Θεολογίας ΑΠΘ καλούνται να εγγραφούν στον διαδικτυακό τόπο «Απόφοιτοι του Τµήµατος Θεολογίας ΑΠΘ (ex alumni)», ο οποίος δηµιουργήθηκε στο LinkedIn τον ∆εκέµβριο του 2020 ύστερα από διαβούλευση οµάδας αποφοίτων και του προέδρου του Τµήµατος Θεολογίας του ΑΠΘ, Αναπλ. καθηγητή, κ. Νικόλαου Μαγγιώρου. Βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας είναι η ενηµέρωση των αποφοίτων για τις ακαδηµαϊκές δραστηριότητες του Τµήµατος και του ΑΠΘ καθώς και η ενίσχυση των δεσµών και της επικοινωνίας των αποφοίτων µεταξύ τους και µε το Τµήµα.
Ο διαδικτυακός τόπος αποδέχεται ως µέλη αποκλειστικά αποφοίτους των δυο προπτυχιακών προγραµµάτων (ΠΠΣ και ΕΚΜΣ) και του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών (ΜΠΣ) του Τµήµατος Θεολογίας του ΑΠΘ, ανεξάρτητα από το έτος απόκτησης του τίτλου σπουδών τους. Όσοι επιθυµούν να γίνουν µέλη θα πρέπει να συµπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο εξής link και στη συνέχεια να στείλουν αίτηµα στον διαδικτυακό τόπο «Απόφοιτοι του Τµήµατος Θεολογίας ΑΠΘ (ex alumni)» της πλατφόρµας LinkedIn. Υπεύθυνοι για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου είναι: Θεοδώρα Τζαβέλλα, Απόστολος Πέτρου, Ελεονώρα Γιατσίδου. Για απορίες και πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε στο mail: apofoitoitheologias@gmail.com

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.