Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, Ανάλεκτα Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2020

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει μελέτες με τη μορφή άρθρων πολλές από τις οποίες δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Κεντρική ιδέα παραμένει το γεγονός, ότι η συλλειτουργία των θεσμών σε μια κοινωνία δομείται στο προϋπάρχον πεδίο των θρησκευτικών, πολιτιστικών και συμβολικών αξιακών συστημάτων που συγκροτούν την ταυτότητά της. Η ταυτότητα αυτή που νοηματοδοτεί τις διαπροσωπικές και διακοινωνικές σχέσεις δεν εγκλωβίζεται σε μια εσωστρεφή περίκλειστη κοινότητα, αλλά ανοίγεται και διαλέγεται με την κοινωνία σε παγκόσμιο και οικουμενικό επίπεδο. Ο διάλογος αυτός ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ορθόδοξης Χριστιανικής πραγματικότητας δεν αφορά μόνο πνευματικά ή αυστηρώς θεολογικά θέματα, αλλά και σύγχρονα κοινωνικά, αποδεικνύοντας το γεγονός ότι το «δόγμα» παράγει ήθος και κοινωνική συμπεριφορά. Η Θρησκεία βέβαια έχει χάσει σήμερα το μονοπώλιο της νομιμοποίησης των αξιών. Το γεγονός αυτό δεν ακυρώνει όμως την αναγκαιότητα της κοσμικής κοινωνίας να διατηρεί ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη θρησκευτική πίστη, ιδιαίτερα στους σύγχρονους καιρούς της ηθικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.