Χαράλαμπος Ατματζίδης, Μετα-νεωτερική Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Απολλώνια και Διονυσιακή Ερμηνεία, Critical Approaches to the Bible 20, Ostracon, Θεσσαλονίκη 2020

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ …11

ΜΕΡΟΣ Α΄. ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΑΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΝΕΟΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ …15

 1. Ο σύγχρονος χριστιανός της Δύσης και η επικαιροποίηση των μηνυμάτων της Καινής Διαθήκης στην μετανεοτερικότητα …35
 2. Απολλώνια και διονυσιακή ερμηνεία. Αποκαλύψεως ιβ΄ 1.6α: Μια ενδεχόμενη μαριολογική πρόσληψη …73
 3. Παύλεια θεολογία και σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα – Η πολιτική πρόσληψη της θεολογίας του απ. Παύλου από τον Jacob Taubes …95
 4. «Σύγχρονες θεωρίες ερμηνείας και μετάφρασης της Βίβλου» – Η θεωρία της «ενσυναίσθησης» και το Μκ 5,25-34» …111
 5. «Ο Πάπας Λέων Α´ (ο Μέγας) και η πρόσληψη της Βίβλου στην 28η Επιστολή του («Τόμος»)» …129
 6. Η πρωτοχριστιανική μειονότητα της Κορίνθου λατρεύουσα τον Κύριο (Α΄ Κορ 8,6) – Κοινωνιολογική και εκκλησιολογική προσέγγιση … 149
 7. «Θεία εγκατάλειψη και ανθρώπινη αγωνία – Μετά-δομική προσέγγιση του Μκ 15,34.37» …179
 8. Το τελευταίο δείπνο του Ιησού (Μκ 14,12-26). Ιστορικότητα – διακειμενικότητα – τελετουργία …189
 9. Η αναγνωστική θεωρία και η πρόσληψη του Β΄ Πε 1,4 από τους Πατέρες της Εκκλησίας……………… 209
 10. Η ἐκλεκτή κυρία στo Β΄ Ιω 1. Η αντι-γλώσσα της επιστολής και οι εκκλησιολογικές της προεκτάσεις …245
 11. Gregor Palamas und die Theorie über das wahre Licht und dessen Begründung von der Heiligen Schrift. Das Beispiel des 2 Kor 4,4.6 …267
 12. Μεταξύ «Σκύλλας» και «Χάρυβδης». Οικειοποιητική ή ξενισμική μετάφραση της Βίβλου; Απόπειρα μετάφρασης των όρων «πρεσβύτερος» και «πρεσβύτεροι» στα Β΄ Ιω 1· Γ΄ Ιω 1 & Απ 4,4 … 285
 13. Οι εσχατολογικές αναφορές της Β´ προς Θεσσαλονικείς Επιστολής και των Επιστολών του Ιωάννη για τον «υἱὸ τῆς ἀνομίας» και τον «ἀντίχριστο». Διακειμενική προσέγγιση … 309
 14. Ανιχνεύοντας το αίτημα της ενότητας στην παύλεια εκκλησιολογία – Από την αντίθεση στη σύνθεση [Ρωμ 11,(16) 17-24] …331
 15. Η φεμινιστική ερμηνεία της προς Εφεσίους επιστολής …351

ΜΕΡΟΣ Β΄. ΑΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 1. Οι ιωάννειες Επιστολές και οι πρώτοι χριστιανοί της Εφέσου …373
 2. Οι εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού στα Ευαγγέλια και στις Επιστολές του Ιγνατίου του Θεοφόρου …391
 3. Ιησούς Χριστός, απ. Παύλος, ευαγγελισμός και ιεραποστολή …407
 4. Ο πρώτος χριστιανισμός και οι πολιτισμοί της Μεσογείου. Μια ιδιαίτερη σχέση. (Το παράδειγμα των όρων «αὐτάρκης» και «αὐτάρκεια») …443
Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.