Σεμινάριο στον Άρτο Ζωής με θέμα: Το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο, όπως το διάβασε ένας Έλληνας θεολόγος του 5ου αιώνα

Ένας μεγάλος θεολόγος, ο Κύριλλος, επίσκοπος Αλεξανδρείας από το 412 ώς το 444, αφιέρωσε πολλούς μήνες δουλειάς για να υπομνηματίσει, στίχο στίχο, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, σε δώδεκα βιβλία. Το κείμενό του, πάνω από 2000 σελίδες, μας έχει σωθεί σχεδόν στο σύνολό του. Η συλλογή Sources Chrétiennes ανέλαβε την έκδοσή του, μαζί με μετάφραση στα γαλλικά. Η δημοσίευση του πρώτου τόμου αποτελεί ευκαιρία να μελετήσουμε αυτό  το βαθιά θεολογικό και δογματικό υπόμνημα του Κατά Ιωάννην. Πόσο μπορεί ένας αναγνώστης του 5ου αιώνα να φωτίσει τον σημερινό αναγνώστη στη μελέτη  αυτού του ευαγγελίου; Σε αυτό το ερώτημα θα αποπειραθεί να απαντήσει στο σεμινάριο ο Bernard Meunier, ο εκδότης του πρώτου τόμου του υπομνήματος του Αγίου Κυρίλλου στο Kατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στις Sources Chretiennes.
Ο Μπερνάρ Μενιέ, απόφοιτος της Ecole Normale Supérieure, υποστήριξε to 1993  τη διατριβή του στην Ecole Pratique des Hautes Etudes (5e section), που είχε ως θέμα της την ανθρωπολογία του αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας. Δίδαξε πατρολογία στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λυών (1990-2015), και διετέλεσε διευθυντής του Ινστιτούτου Sources Chrétiennes και της ομώνυμης συλλογής (2007-2016), παραμένοντας μέχρι σήμερα μέλος της ερευνητικής ομάδας του.
Kυριότερες δημοσιεύσεις του: Le Christ de Cyrille d’Alexandrie. L’humanité, le salut et la question monophysite (Théologie historique 104), ̇Beauchesne, Παρίσι 1997. La naissance des dogmes chrétiens (coll. Tout Simplement 28), Éditions de l’Atelier, Παρίσι 2000. Les premiers conciles de l’Église. Un ministère d’unité, Profac, Λυών 2003. Cyrille d’Alexandrie, Commentaire de l’évangile de Jean, τόμ. I. Εισαγωγή, κριτικό υπόμνημα, μετάφραση και σημειώσεις (Sources Chrétiennes 600), Cerf, Παρίσι 2018. Ο τόμ. ΙΙ είναι υπό έκδοση.

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020, 6-9 μμ.

Άρτος Ζωής, Μπουμπουλίνας 28 (πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο), 2ος όροφος. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη γαλλική γλώσσα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.