Ο χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ καθηγητή Παναγιώτη Σκαλτσή στο 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών

Σεβασμιώτατοι

Σεβαστοί Πατέρες

Κύριε Κοσμήτορα

Κύριε Περιφερειακέ Διευθυντά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας έχουν την χαρά να συνδιοργανώνουν στους χώρους της Σχολής μας το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με θέμα: «Θρησκευτική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για το μέλλον».

Από τον τίτλο και μόνο, αλλά και τις επιμέρους θεματικές προσεγγίσεις και αναφορές αντιλαμβάνεται κανείς αυτό που έχει ορισθεί ως σκοπός του Συνεδρίου, τη «συμβολή του δηλαδή στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της θρησκευτικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις ιδιαίτερες συνθήκες του σημερινού σχολείου».

Σε μια εποχή που η προκατάληψη, η μονομερείς προσεγγίσεις, οι ακραίες φωνές και τα πισωγυρίσματα όσον αφορά το τι διδακτικά βιβλία θέλουμε και ποιο το νόημα και το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών σήμερα μια τέτοια πρωτοβουλία σαν την παρούσα θα φωτίσει πολύπλευρα το πάντα επίκαιρο θέμα της θρησκευτικής αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών και θα συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό του πνευματικού, πολιτισμικού και κοινωνικού ρόλου του θρησκευτικού μαθήματος στα σχολεία.

Το Τμήμα Θεολογίας έχει εκφραστεί επανειλημμένα για τον χαρακτήρα και τη θέση του Μαθήματος στη Δημόσια Εκπαίδευση. Έχει επισημάνει ότι «Το ΜτΘ συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικείωση των μαθητών με το πνευματικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον εντός του οποίου ζουν οι μαθητές και κατ’ επέκτασιν στην ομαλή ένταξή τους σε αυτό, αναδεικνύοντας τη θρησκευτική γνώση σε σημαντικό αγωγό πρόσληψης και εργαλείο κατανόησης της πραγματικότητας. Ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή μη ταυτότητα των μαθητών, αυτή η εξοικείωση και ένταξή τους προϋποθέτει κατ’ αρχήν τη γνωριμία τους με την Ορθόδοξη Παράδοση, η οποία είναι συνυφασμένη με την ιστορία αλλά και το παρόν αυτού του τόπου και εξακολουθεί να αποτελεί βασικό συστατικό της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του. Ο μαθητής, σταδιακά και ανάλογα με τη δεκτικότητα κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, καλείται να γνωρίσει τα γραπτά κείμενα, τα καλλιτεχνικά και ευρύτερα πολιτισμικά μνημεία (ποίηση, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μουσική), καθώς και τις ηθικές και κοινωνικές αξίες, που αποτυπώνουν αυτή την Παράδοση στο πέρασμα των αιώνων. Ταυτόχρονα, ο μαθητής προσεγγίζει και διερευνά τη λειτουργία της Ορθόδοξης Παράδοσης ως ισχυρού στοιχείου συνοχής του κοινωνικού σώματος και παράγοντα διαμόρφωσης συλλογικής ταυτότητας, ηθικών κριτηρίων, νοοτροπιών και συμπεριφορών. Επιπλέον, ο μαθητής γνωρίζει και επεξεργάζεται με κριτικό τρόπο διαχρονικά, πανανθρώπινα αλλά και ιδιαιτέρως επιτακτικά σήμερα αιτήματα, που εμπεριέχονται στη βιβλική διδασκαλία καθώς και τις μεταγενέστερες εμπειρικές προσλήψεις και εμπεδώσεις, όπως είναι η αγάπη, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η ισότητα, η αποδοχή και ο σεβασμός του άλλου, η αλληλεγγύη, η αυτοθυσία, η ολιγάρκεια, η ευθύνη για το περιβάλλον και όλη την οικουμένη».

Με τις σκέψεις αυτές χαιρετίζω το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών, συγχαίρω όσους κοπίασαν για την οργάνωσή του και εύχομαι οι πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους αλλά και οι γόνιμες συζητήσεις να συμβάλουν ώστε να αναδειχθούν οι μεγάλες δυνατότητες που έχει το μάθημα των θρησκευτικών στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου, στην ανάπτυξη της κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης των μαθητών, στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου μας και στην ανάδειξη των εμπειριών και των πανανθρώπινης εμβέλειας αξιών και προτύπων της παράδοσής μας.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.