Σταύρος Ζουμπουλάκης-Pierre Salembier (επιμ.), Sources Chrétiennes. Ελληνική και λατινική συμβολή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, Αθήνα, Άρτος Ζωής, 2019

Από το προλόγισμα του Σταύρου Ζουμπουλάκη

Υπάρχουν ορισμένα συνέδρια που η πρώτη και κύρια αξία τους βρίσκεται στο γεγονός ότι έγιναν. Ως τέτοιο λογαριάζω και το συνέδριο με το οποίο θελήσαμε να τιμήσουμε τη συλλογή Sources Chrétiennes (Αθήνα, 23-25 Φεβρουαρίου 2018): Γάλλοι και Έλληνες, Καθολικοί και Ορθόδοξοι, συναντιούνται και συζητούν για τους Λατίνους και τους Έλληνες Πατέρες, χωρίς ομολογιακή διάθεση και προειλημμένες θεολογικές απόψεις, με επιστημοσύνη και βαθιά γνώση των κειμένων. Δεν πρόκειται για ένα τυπικά πατρολογικό συνέδριο, αλλά πολύ περισσότερο για ένα συνέδριο που θέλει να αναδείξει τη σημασία των συγγραφέων αυτών και των έργων τους στον κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τα κείμενα των εισηγήσεων παρατίθενται στη γλώσσα στην οποία πρωτοτύπως εκφωνήθηκαν (ελληνική ή γαλλική). Οι συγγραφείς του τόμου είναι: Elie Ayroulet, Guillaume Bady, Isabelle Bochet,  Michel Fédou, Xavier Lequeux, Paul Mattei, Bernard Meunier, Pierre Salembier, Catherine Broc-Schmezer, Armand Veilleux, Σταύρος Ζουμπουλάκης, Δημήτριος Μόσχος, Δημήτριος Μπαθρέλλος,  Κωνσταντίνος Μποζίνης, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Φιλίππου.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.