Η τελετή αναγόρευσης του Δρ. Αλέξανδρου Παπαδερού σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

Παπαδερός_207

Τελετάρχης:

Κυρίες και κύριοι σας παρακαλώ να εγερθείτε για την είσοδο της Αντιπρυτάνεως Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κυρίας Δέσποινας Κλαβανίδου, Καθηγήτριας του Τμήματος Νομικής του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής κυρίου Θεόδωρου Γιάγκου, καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας  καθηγητή κυρίου Παναγιώτη Σκαλτσή, των λοιπών καθηγητών του Τμήματος Θεολογίας και του τιμωμένου, Διδάκτορα Φιλοσοφίας και Άρχοντα Υπομνηματο-γράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κυρίου Αλέξανδρου Παπαδερού.

Παπαδερός_16

Παρακαλείται ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας καθηγητής κύριος Παναγιώτης Σκαλτσής να κηρύξει την έναρξη της υπ’ αριθμόν 23 δημόσιας πανηγυρικής Συνεδρίασης του Τμήματος Θεολογίας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ανεβαίνει στο βήμα και κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης:

Παπαδερός_63

Κηρύσσω την έναρξη της υπ’ αριθμόν 23 δημόσιας πανηγυρικής Συνεδρίασης του Τμήματος Θεολογίας με μόνο θέμα την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Διδάκτορα Φιλοσοφίας και Άρχοντα Υπομνηματογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κυρίου Αλέξανδρου Παπαδερού.

Τελετάρχης:

Παρακαλείται η Αντιπρύτανις του Πανεπιστημίου καθηγήτρια κυρία Δέσποινα Κλαβανίδου να απευθύνει χαιρετισμό.

Η Αντιπρύτανις: 

Παπαδερός_30

Τελετάρχης:

Παρακαλείται ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής καθηγητής κύριος Θεόδωρος Γιάγκου να απευθύνει χαιρετισμό.

Ο Κοσμήτορας: 

Παπαδερός_54

Τελετάρχης:

Παρακαλείται ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας καθηγητής κύριος Παναγιώτης Σκαλτσής να απευθύνει χαιρετισμό και να αναγνώσει το μήνυμα της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.

Ο Πρόεδρος: 

Παπαδερός_76

Τελετάρχης:

Παρακαλείται ο καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας κύριος Στυλιανός Τσομπανίδης να ανέλθει στο βήμα για να εκφωνήσει τον έπαινο του τιμωμένου.

Στυλιανός Τσομπανίδης: 

Παπαδερός_88

Τελετάρχης:

Καλείται ο τιμώμενος διδάκτορας Φιλοσοφίας κύριος Αλέξανδρος Παπαδερός να εγερθεί

Παπαδερός_107

και

Καλείται ο Πρόεδρος του Τμήματος καθηγητής κ Παναγιώτης Σκαλτσής, να αναγνώσει το ψήφισμα και τον τίτλο.

Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει το Ψήφισμα και τον Τίτλο.

Παπαδερός_111

Τελετάρχης:

Καλείται το ακροατήριο να εγερθεί για την αναγόρευση:

Παπαδερός_133

Ο Πρόεδρος διαβάζει:

Επειδήπερ η Σύνοδος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής τον διδάκτορα Φιλοσοφίας και Άρχονταν Υπομνηματογράφον της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κύριον Αλέξανδρον Παπαδερόν άξιον απέφηνεν του επιτίμου τούτου διδακτορικού αξιώματος, η δέ ΑντιΠρύτανις του Πανεπιστημίου τη τούτου γνώμη επινεύει

Παπαδερός_131

Ο Πρόεδρος στρέφεται προς την Ανaπληρώτρια Πρύτανη, η οποία κάνει νεύμα ότι επινεύει για την  απόδοση του τίτλου.

Ο Πρόεδρος συνεχίζει:

δια ταύτα εγώ Παναγιώτης Ιωάννου Σκαλτσής, Καθηγητής Λειτουργικής, εν δέ τω παρόντι χρόνω Πρόεδρος του της Θεολογίας Τμήματος της Θεολογικής Σχολής, χρώμενος τη δυνάμει, ην παρά των πανεπιστημιακών νόμων και παρά του Τμήματος περιβέβλημαι, τον διδάκτορα Φιλοσοφίας και Άρχοντα Υπομνηματογράφον της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κύριον Αλέξανδρον Παπαδερόν επίτιμον διδάκτορα της Θεολογίας αναγορεύω και πάσας  αυτώ   τας  προνομίας  τας  τω   πανεπιστημιακώ   τούτω   άξιώματι  παρομαρτούσας απονέμω.

Παπαδερός_129

Τελετάρχης

Ακολουθεί η επίδοση των μεμβρανών από τον Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας καθηγητή κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Παπαδερός_147

Ακολουθεί το καρφίτσωμα του διασήμου από τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής καθηγητή κύριο Θεόδωρο Γιάγκου.

Παπαδερός_158

Ακολουθεί η επίδοση της τιμητικής πλακέτας στον τιμώμενο από την ΑντιΠρύτανι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθηγήτρια κυρία Δέσποινα Κλαβανίδου.

Παπαδερός_173

Τελετάρχης:

Παρακαλείται ο νέος επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας κύριος Αλέξανδρος Παπαδερός να ανέλθει στο βήμα για την ομιλία του με θέμα «Πρόσωπον προς Πρόσωπον».

Ο νέος επίτιμος διδάκτορας ανέρχεται στο βήμα και ακολουθεί η ομιλία του.

Παπαδερός_196

Τελετάρχης:

Καλείται ο Πρόεδρος του Τμήματος καθηγητής κύριος Παναγιώτης Σκαλτσής να κηρύξει το πέρας αυτής της πανηγυρικής Συνεδρίασης.

Παπαδερός_222

Ο Πρόεδρος:

Κηρύσσω τη λήξη αυτής της δημόσιας πανηγυρικής Συνεδρίασης του Τμήματος Θεολογίας με μόνο θέμα την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του διδάκτορα Φιλοσοφίας και Άρχοντα Υπομνηματογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κυρίου Αλέξανδρου Παπαδερού.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.