Σωτήριος Δεσπότης, Αποστόλου Παύλου Ποιμαντικές Επιστολές: Τόμος Α΄ Προς Τιμόθεον Α΄, εκδόσεις Έννοια, Αθήνα 2018

Περιεχόμενα

EXOF-PAUL_0Πρόλογος           9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Αρχαιότητα – Αυθεντικότητα   13

Β. Χρόνος συγγραφής – συγγραφέας       23

Γ. Οι αντίπαλοι των Ποιμαντικών Επιστολών       41

Δ. Φιλολογικό είδος       55

Ε. Δομή της Α΄ Τιμόθεον    69

ΣΤ. Μέθοδος υπομνηματισμού    77

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

 1. Αποστολέας     83
 2. Παραλήπτης   107

Γ. Ευχή     122

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ     145

α. Η παραγγελία του Παύλου – Το προφίλ των αιρετικών               145

β. Η χρήση του Νόμου     197

γ. Η υποτύπωση του Παύλου      224

δ. Η παραγγελία προς τον «στρατιώτη» Τιμόθεο     270

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ             301

Ι. Παραινέσεις α΄            301

Α. Προσευχή υπέρ της ανθρωπότητας και της εξουσίας    301

Β. Χριστολογική τεκμηρίωση      343

Γ. Παροτρύνσεις προς τους άνδρες          390

Δ. Παροτρύνσεις προς τις γυναίκες          411

Ε. Ο καθρέφτης του Επισκόπου    449

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Ο Επίσκοπος στις απαρχές της Εκκλησίας      466

1. Η σημασία του όρου επίσκοπος στον ελληνορωμαϊκό κόσμο       466

2. Οι επίσκοποι στην προς Φιλιππησίους και τις Πράξεις     47

3. Ο επίσκοπος στις Ποιμαντικές Επιστολές (ΠΕ)     478

4. Ο επίσκοπος στον Ιγνάτιο       484

ΣΤ. Ο καθρέφτης των Διακόνων (ανδρών – γυναικών)      530

Ζ. Αναστροφή στον Οίκο του Θεού           553

ΙΙ. Πυρήνας: Η ομολογία της ευσέβειας     569

α) Οι αιρετικοί     585

β) Ο Τιμόθεος και η Εκκλησία     601

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Η χειροτονία             637

ΙΙΙ. Παραινέσεις Β΄          647

α. Χήρες              651

β. Πρεσβύτεροι    701

γ. Δούλοι            723

Γ΄ [Επιλογικό] ΜΕΡΟΣ: ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ

1. Εισαγωγικά     737

2. Φιλαργυρία     749

3. Επιλογικός χαιρετισμός     803

4. Η Χριστολογία των ποιμαντικών επιστολών     809

α. Η μέχρι τούδε έρευνα              809

β. Η θεότητα του Ι. Χριστού         811

γ. Η σάρκωση του Ι. Χριστού       816

δ. Οι ανθρωπολογικές συνέπειες της σάρκωσης    822

ε. Η δευτέρα Παρουσία του Ι. Χριστού    825

5. Έφεσος    830

6. Ιεροί Κανόνες    838

7. Άνω ή Κάτω Ιερουσαλήμ; Παρατηρήσεις στην ερμηνεία της Βίβλου από το υπόδουλο γένος     841

– ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ             875

– ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ          876

– ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ            877

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ      879

 1. Πηγές      879
 2. Πατερικά υπομνήματα και σειρές      881
 3. Σύγχρονα υπομνήματα     881
 4. Ιουδαϊκά και Ελληνιστικά Παράλληλα    884
 5. Βοηθήματα     884
 6. Δευτερεύουσα βιβλιογραφία    884
 7. Βιβλιογραφία αναφορικά με την Έφεσο    893
Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.