Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Θεολογική διάσταση και πρόσληψη του έργου του Βησσαρίωνα» στη Βενετία

AFISA 20,5X29Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας διοργανώνει με αφορμή το Έτος Βησσαρίωνα -έτος αφιερωμένο στην δωρεά των χειρογράφων του Βησσαρίωνα στην Μαρκιανή Βιβλιοθήκη- Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Θεολογική διάσταση και πρόσληψη του έργου του Βησσαρίωνα». Στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 8-9 Δεκεμβρίου 2018 στη Βενετία μετέχουν με την επιστημονική τους ιδιότητα, ως εισηγητές, πέντε μέλη και δύο διδάκτορες του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ.

Πρόγραμμα

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου/Sabato 8 Dicembre

10:00 Υποδοχή συνέδρων-Χαιρετισμοί/Ricevimento-Saluti

Γ. Πλουμίδης/G. Ploumidis Δ/ντής του ΕΙΒΜΣ/Direttore dell’ Istituto Ellenico

Μάρκος Μπόλαρης/Marco Bolaris Υφυπουργός Εξωτερικών/Viceministro degli Affari Esteri

Κεντρική εισήγηση του συνεδρίου/Relazione Centrale del Convegno, Αθανάσιος Καραθανάσης/Athanassios Karathanasis, Ο Βησσαρίων στην ιστοριογραφία του Νέου Ελληνισμού/Bessarione nella storiografi’a dell’ Ellenismo Moderno

A΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/SESSIONE I: προεδρεύει/presiede: G. Ploumidis TO ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ TOY ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ. ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ/IL CONTIBUTO TEOLOGICO Dl BESSARIONE. TRADIZIONE PATRISTICA & INTERPRETAZIONE

11:00 Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος/Monsig. Metropolita di Messenia Crisostomo, Ο Καρδινάλιος Βησσαρίωνος και η ουνία/Cardinale Bess arione e I’ uniatismo

11:15 Χρήστος Αραμπατζής/Christos Arabatzis, Ιωάννης Βέκκος και Βησσαρίων. Συγκλίσεις και αποκλίσεις στην ερμηνεία της Πατερικής Παράδοσης/Giovanni Bekkos e Bess arione. Convergenze e deviazioni nella interpretazione della Tradizione Patristica

11:30 Φώτης Ιωαννίδης/Fotis loannides, Η χρήση της Πατερικής γραμματείας στην εργογραφία του Καρδιναλίου Βησσαρίωνα/L’ utilizzo della Patristica nelle opere del cardinale Bess arione

11:45 Denis Robichaud, Bessarione, Dionigi l’ Areopagita e i Neoplatonici/Ο Βησσαρίων, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης και οι Νεοπλατωνικοί

12:00 Frederick Lauritzen, La questione del θειον φως a Costantinopoli tra Ortodossia e Platonismo: il caso di Bessarione/To ερώτημα περί του θείου φωτός στην Κωνσταντινούπολη, μεταξύ Ορθοδοξίας και Πλατωνισμού: H περίπτωση Βησσαρίωνα

12:15-12:45 Συζήτηση/Discussione

Διάλειμμα/Pausa caffè

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/SESSIONE II: προεδρεύει/presiede: Ch. Arabatzis Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ LA DIMENSIONE UNITARIA DELLA PRESENZA STORICA DI BESSARIONE

13:00 Ευστάθιος Λιάντης/Eustachio Liantis, Όψεις γεωστρατηγικής και διπλωματίας στην ενωτική ιδεολογία του Βησσαρίωνος/Aspetti geostrategici e diplomatici nella ideologia uniata di Bessarione

13:15 Θωμαή Χουβαρδά/Tommasa Chuvarda, Ο Βησσαρίων και η ερμηνευτική της Πατερικής Παράδοσης/Bessarione e I’ermeneutica della Tradizione Patristica

13:15-13:45 Συζήτηση/Discussione

Γεύμα/Pausa Pranzo

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/SESSIONE III: προεδρεύει/presiede: K. Manafis

16:00 Stefan Toma, Η μοίρα μιας φιλίας. Από καλοί φίλοι, ασυμβίβαστοι εχθροί: ο άγιος Γεννάδιος Σχολάριος (π. 1405-1472/1473) και ο Βησσαρίων Νικαίας (1403-1472)/II destino di una amicizia. Da buoni amici, incompatibili nemici: santo Gennadio Scolario (c. 1405-1472/1473) e Bessarione Nicaeno

16:15 Ευαγγελία Αμοιρίδου/Evangelia Amiridou, Ο Βησσαρίων στη Σύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας/Bessarione al Concilio di Ferrara-Firenze

16:30 Κατερίνα B. Κορρέ/Katerina B. Korre, Ο καρδινάλιος Βησσαρίωνος και η αναζήτηση συλλογικής ταυτότητας στην Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας/Cardinale Bessarione e la ricerca dell’ identita commune nell’ ambiente della Confraternita Greca di Venezia

16:45-17:15 Συζήτηση/Discussione Διάλειμμα/Pausa caffè

18:00-19:30 Επίσκεψη-ξενάγηση στο Αρχείο του ΕΙΒΜΣ (ομάδες των 4 ατόμων) από τον Διευθυντή και τη Δρ. Ιστορίας Μεσαιωνικού και Νεότερου Ελληνισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, Κατερίνα Β. Κορρέ/Visita guidata all’Archivio dell’lstituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia (in gruppi di 4 persone) dal Direttore dell’lstituto G. Ploumidis e Katerina B. Korre, Dottssa di Storia Medievale e Pre-Moderna nell’Universita di lonion (Corfu)

20:00 Δείπνο/Cena

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου/Domenica 9 Dicembre

9:30-11.30 Θεία Λειτουργία (I. Ναός του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων)/Santa Messa alia chiesa greco-ortodossa di San Giorgio dei Greci

11.30-12:15 Ξενάγηση στον Ναό και στο Μουσείο Εικόνων Visita guidata alia Chiesa e al Museo delle leone

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/SESSIONE IV: προεδρεύει/presiede: A. Karathanassis ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΛΗΨΗ TOY ΕΡΓΟΥ TOY ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ STORICITA’ E PERCEZIONE DEL CONTRIBUTO BESSARIONEO

12:30 Άννα Κόλτσιου-Νικήτα/Anna Koltsiou-Niketa, Η συμβολή του Βησσαρίωνος στη φιλολογική κριτική/II contributo di Bessarione alia critica letteraria

12:45 Ηλίας Γιαρένης/Elia Giarenis, Ο Βησσαρίων και η αγιολογία. Το εγκώμιο στον άγιο Βησσαρίωνα/Bessarione e I’agiologia. La lode a Bessarione santo

13:00 Παναγιώτης Μαστροδημήτρης/Panagioti Mastrodimitris, Νικόλαος Σεκουνδινός και Βησσαρίων/Nicolao Secundino e Bessarione

13:15 Enrico Morini, Due discorsi «per I’unione» a confronto: Giuseppe Bryennios (Costantinopoli 1422?) e Bessarione (Firenze 1439)/Δύο λόγοι «περί της ενώσεως», σε αντιπαράθεση: ο Ιωσήφ Βρυέννιος (Κωνσταντινούπολη 1422;) και ο Βησσαρίων (Φλωρεντία 1439)

13:30 Cesare Alzati, Bessarione-Atanasio: il φρόνημα τής εύσεβείας/Βησσαρίων-Αθανάσιος: το φρόνημα τής εύσεβείας

13:45-14:00 Συζήτηση/Discussione

14:00 Κωνσταντίνος Μανάφης/Konstantino Manafis, Συμπεράσματα Συνεδρίου/Conclusioni

Γεώργιος Πλουμίδης/Georgios Ploumidis, Λήξη του Συνεδρίου/Chiusura

14:30 Γεύμα/Pranzo

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος: Πλουμίδης Γεώργιος, Διευθυντής ΕΙΒΜΣ, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μέλη: Μανάφης Κωνσταντίνος, ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, Καραθανάσης Αθανάσιος, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, Αραμπατζής Χρήστος, καθηγητής ΑΠΘ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κορρέ Β. Κατερίνα, Δρ Ιστορίας, Χουβαρδά Θωμαή, Δρ Θεολογίας, Θεοφιλογιαννάκος Αναστάσιος, γραμματεύς ΕΙΒΜΣ

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.