Εκδήλωση με θέμα: Ανακτώντας Αρχαία Κείμενα στα Χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Σινά με την χρήση Φασματικής Φωτογράφησης

Πρόγραμμα παρουσίασης

Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2017 – 11:00 με 13:00

49167Αίθουσα Οπτικο/Ακουστικών Μέσων της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, Άνω Ιλίσια. Συντονισμός: Δρ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος.

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Καθηγητή κ. Σωτήριο Δεσπότη.

Εισαγωγικά σχόλια. Λεκτ. Αθανάσιος Αντωνόπουλος.

“Φασματική Φωτογράφηση: Τι είναι; και Πως Εφαρμόζεται;”, κ. Κασωτάκης Δαμιανός, Ερευνητής ΕΚΠΑ, Mr. Kenneth Boydston, Εκτελεστικός Διευθυντής, MegaVision.

Μέθοδοι Επεξεργασίας Φασματικών Φωτογραφιών”, Καθηγητής, Roger L. Easton, JR, PhD, Rochester Institute of Technology.

“Το Πρόγραμμα της Φασματικής Απεικόνισης των Σιναϊτικών Παλιμψήστων”, Mr. Michael Phelps, Εκτελεστικός Διευθυντής, Early Manuscripts Electronic Library.

“Σιναϊτικός Ελληνικός Νέο Ευρεθέν Κώδικας 2: Παρατηρήσεις στο Νέο Κείμενο και στις Τρεις Σβησμένες Παλαιότερες Γραφές”, Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος Σιναΐτης, Βιβλιοθηκονόμος της Ι.Μ Σινά Αγ. Αικατερίνης.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.