Πνευματική Διακονία (2017) τεύχος 26, αφιέρωμα: «Το μυστήριο του Γάμου»

Πρόλογος Συντακτικής Επιτροπής

Πνευματική Διακονία 1Τό παρόν τεύχος τής Πνευματικής Διακονίας είναι αφιερωμένο στό μέγα μυστήριο τού γάμου. O γάμος είναι κοινωνία αγάπης καί μάλιστα εικόνα τής σχέσης τού Χριστού μέ τήν Εκκλησία. Τά κείμενα τού αφιερώματος προσεγγίζουν διάφορες πτυχές τού θέματος, αναδεικνύοντας τή σπουδαιότητα τού θεσμού τού γάμου καί συζητώντας, παράλληλα, ζητήματα πού αφορούν στόν γάμο, διαχρονικά καί σύγχρονα. Στό πρώτο άρθρο, «Τό μυστήριο του Γάμου στά επίσημα κείμενα τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Ορθοδόξου Εκκλησίας» γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση τής διδασκαλίας τής Εκκλησίας γιά τό μυστήριο καί τόν θεσμό τού γάμου, όπως αυτή διατυπώνεται στά κείμενα τής Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τής Κρήτης, Ιούνιος 2016. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι τά κείμενα αυτά, πέρα από τό θεολογικό τους περιεχόμενο, διακρίνονται γιά τήν κοινωνική τους ευαισθησία καί τό ποιμαντικό τους ενδιαφέρον. Στή συνέχεια μέσα από τή μελέτη τού Έπ. Καθηγητή Μόσχου Γκουτζιούδη, «Τά βιβλικά αναγνώσματα τής άκολουθίας του γάμου», γίνεται ερμηνεία τού αποστολικού καί τού ευαγγελικού αναγνώσματος τής ακολουθίας τού γάμου. Μέσα από τήν ερμηνεία αυτή προβάλλεται ή σημασία πού ή Εκκλησία δίδει στό μυστήριο τού γάμου καί στήν αμοιβαιότητα στίς σχέσεις τών συζύγων.

Ενδιαφέρον είναι επίσης τό θέμα τό οποίο πραγματεύεται ο Έπ. Καθηγητής πρωτοπρ. Χρυσόστομος Νάσσης στό άρθρο του μέ τίτλο «Από τόν οίκο του πατρός στόν οίκο του Θεού. Επισημάνσεις σχετικά μέ τίς καταβολές τής ιερολογίας του γάμου». Τή σύνδεση, εξάλλου, τού μυστηρίου τού γάμου μέ τή θεία ευχαριστία, αναλύει στό επόμενο άρθρο ο Καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσής («Τό μυστήριο του γάμου καί η θεία ευχαριστία κατά τόν άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης»). Τά τελετουργικά στοιχεία τής ακολουθίας τού γάμου μέσα άπό τήν εικονογραφική παράδοση τής Εκκλησίας παρουσιάζει στή συνέχεια ό Έπ. Καθηγητής Τρύφων Τσομπάνης, στή μελέτη του μέ τίτλο «Εικονογραφικά υπομνήματα τής ακολουθίας του γάμου στήν Παλαιοδιαθηκική καί Παλαιοχριστιανική περίοδο. Στοιχεία λειτουργικής ευταξίας». Μία κανονική πτυχή τού μυστηρίου τού γάμου καί τήν προβληματική γύρω από αυτήν αναλύει στό άρθρο «Ό γάμος μετά τήν χειροτονία» ο Καθηγητής Κανονικού Δικαίου Θεόδωρος Γιάγκου. Στό τελευταίο άρθρο τού αφιερώματος ο Καθηγητής πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης παρουσιάζει τά «Σύγχρονα βιοηθικά προβλήματα στόν γάμο» προβάλλοντας τήν ορθόδοξη άποψη γιά τό θέμα.

Στό δεύτερο μέρος τού τεύχους αυτού παρουσιάζονται σημαντικά γεγονότα τής ζωής καί τού έργου τής Μητροπόλεώς μας (Κωνσταντίας-Αμμοχώστου).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α΄ Μέρος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Το μυστήριο του Γάμου… 1

Το μυστήριο του Γάμου στα επίσημα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Διακόνου Νικολάου Παπαντωνίου… 2

Τα βιβλικά αναγνώσματα της ακολουθίας του γάμου, Επίκ. Καθηγητή Μόσχου Γκουτζιούδη… 9

Από τον οίκο του πατρός στον οίκο του Θεού. Επισημάνσεις σχετικά με τις καταβολές της ιερολογίας του γάμου, Επίκ. Καθηγητή Πρωτοπρ. Χρυσοστόμου Νάσση… 17

Το μυστήριο του γάμου και η θεία ευχαριστία κατά τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης, Καθηγητή Παναγιώτη Σκαλτσή… 32

Εικονογραφικά υπομνήματα της ακολουθίας του γάμου στην Παλαιοδιαθηκική και Παλαιοχριστιανική περίοδο. Στοιχεία λειτουργικής ευταξίας, Επίκ. Καθηγητή Τρύφωνος Τσομπάνη… 39

Ο γάμος μετά τη χειροτονία, Καθηγητή Θεοδώρου Ξ. Γιάγκου… 76

Σύγχρονα βιοηθικά προβλήματα στον γάμο, Καθηγητή Πρωτοπρ. Βασίλειου Καλλιακμάνη… 86

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο κάθε άρθρου εδώ.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.