Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ (Τόμος 88, Τεύχος 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

TheologiaΠΡΟΛΟΓΟΣ                5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, Χάρις, Χαρίσματα και Αξιώματα      11

ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ, Η Αντινομική διαπάλη θεσμικού και χαρισματικού στην Εκκλησία          23

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λ. ΤΣΙΓΚΟΥ, Ο Ιερός Χρυσόστομος ως χαρακτηριστικό παράδειγμα συνύπαρξης και συνεκδήλωσης χαρίσματος και θεσμού        47

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡ. ΥΦΑΝΤΗ, Η αναγνώριση αγίων στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως διάλογος μεταξύ θεσμού και χαρίσματος        67

ΔΗΜΗΓΓΡΙΟΥ Η. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, Η διαδικασία αναγνώρισης αγίων κατά την κανονική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας              83

NENAD MILOSEVIC, Χάρισμα και θεσμός στη Θεία Ευχαριστία. Η λειτουργική διάσταση του βιβλικού όρου «Αναφορά»         135

ΖΑΜΠΙΑΣ ΑΓΡΙΜΑΚΗ, «ούκ έκ τέχνης, αλλ’ ένθεοι καί κατεχόμενοι…». Η Επικράτεια τού κανόνα και το χάρισμα έμπνευσης          155

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ξ. ΓΙΑΓΚΟΥ, Μέγας Φώτιος και Νικόδημος Αγιορείτης. Η συμβολή τους στην αποτύπωση του Κανονικού Συνειδότος     175

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Θεσμός και χάρισμα στην περί ποιμένα διδασκαλία της Regula Pastoralis του Γρηγορίου Διαλόγου          205

ΠΡΩΤΟΠΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ, Διαλεκτικές ακροβασίες θεσμού και χαρίσματος στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία – Θεολογική καί ποιμαντικοψυχολογική θεώρηση              219

ΙΔΙΟΜΕΛΑ

ΠΛΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Παραβιάσεις του Μωσαϊκού Νόμου και του Ρωμαϊκού Δικαίου στη Δίκη τού Χριστού              259

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ           283

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ         295

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ       309

ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ             315

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.