Αντωνία Κυριατζή (Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ), Η Εκκλησία στην Ελλάδα και το Καζαντζακικό Ζήτημα, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016

KAZANTZAKIKO_FRONT-600x800Η μελέτη με τίτλο «Η Εκκλησία στην Ελλάδα και το καζαντζακικό ζήτημα. Ιστορική αναψηλάφηση με βάση τις πηγές» στόχο έχει την εξέταση και κατανόηση της στάσης της Εκκλησίας της Ελλάδος απέναντι στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη εντός του ιστορικού πλαισίου της εποχής. Με έμφαση στην εκκλησιαστική-ιστορική διάσταση του θέματος, η μελέτη δεν επεκτείνεται στην ανάλυση του λογοτεχνικού, φιλοσοφικού-θεολογικού στοχασμού του λογοτέχνη, παρά μόνο στο βαθμό που αυτό βοηθά στην κατανόηση των λόγων που οδήγησαν την Εκκλησία ν’ ασχοληθεί με το έργο του λογοτέχνη. Η μελέτη απευθύνεται σε όσους θέλουν να γνωρίσουν πτυχές από την εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος, στοιχεία από το έργο του μεγάλου έλληνα λογοτέχνη σχετικά με τη θρησκευτικότητά του, τις αφορμές και τα αίτια που οδήγησαν την Εκκλησία ν’ ασχοληθεί με το λογοτεχνικό έργο του Καζαντζάκη καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσθηκε το ζήτημα.

Περιεχόμενα      

Συντομογραφίες     11

Πρόλογος  13

Εισαγωγή  15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A: Η διαμόρφωση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος (19ος-πρώτο μισό του 20ου αι.): Ιστορική επισκόπηση

 1. Η διαμόρφωση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος – 19ος αι           29
 2. Η διαμόρφωση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος – πρώτο μισό του 20ου αι 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B: Θρησκευτικότητα του Ν. Καζαντζάκη και φιλοσοφικός – θεολογικός στοχασμός στο έργο του

 1. Η διαμόρφωση της θρησκευτικότητας του Ν. Καζαντζάκη στη νεανική ηλικία     67
 2. Θρησκευτικές αναζητήσεις και προβληματισμοί του ενήλικα Ν. Καζαντζάκη      94
 3. Φιλοσοφικός – θεολογικός στοχασμός στο έργο του Καζαντζάκη    108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Η Εκκλησία της Ελλάδος ενώπιον του καζαντζακικού ζητήματος

 1. Οι πρώτες αντιδράσεις στο έργο του Καζαντζάκη   119
 2. Η κριτική της εφημερίδας «Εστία»   127
 3. ΗΙ. Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ενώπιον του ζητήματος της κυκλοφορίας των βιβλίων του Ν. Καζαντζάκη       137

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Το ζήτημα του αφορισμού και οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Η τελευτή και κήδευση του Ν. Καζαντζάκη

 1. Το ζήτημα του αφορισμού    185
 2. Οι αποφάσεις της Ι. Συνόδου στο καζαντζακικό ζήτημα     194
 3. Εκδημία αρχιεπισκόπων και η τελευτή και κήδευση του συγγραφέα    207

Συμπεράσματα        219

Summary       221

Βιβλιογραφία          223

Παράρτημα              253

 1. Κείμενα    255
 2. Εικόνες     273

Ευρετήριο     283

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.