Δελτίο Βιβλικών Μελετών (Ιούνιος 2016, τεύχος 31Α)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

sndtca1Sebastian Ρ. Brock, Two Hitherto Unattested Passages of the Old Syriac Gospels in Palimpsests from St Catherine’s Monastery, Sinai              7

Δημήτριος Ζαγκανάς, Η σχετικοποίηση της «ερμηνείας των εβραϊκών ονομάτων» από τον Κύριλλο Αλεξανδρείας (εξ αφορμής του Μελχισεδέκ)         19

π. Ευάγγελος Γκανάς, Εξηγώντας γιατί ο Στάνλεϋ Χάουερβας δεν εξηγεί. Συζήτηση πάνω στην ερμηνευτική της Βίβλου     27

Γιώργος Βλαντής, Η Προς Ρωμαίους Επιστολή του Καρλ Μπάρτ ως θεολογική πρόκληση για την Ορθοδοξία        39

Κώστας Ανδρουλιδάκης, Η Προς Ρωμαίους Επιστολή του Καρλ Μπάρτ. Μια φιλοσοφική θεώρηση           47

π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, Ο Παύλος, ο Μπαρτ, η θεολογία και ο πολιτισμός. Σχόλια στη σχέση θεολογίας και πολιτισμού με αφορμή την Προς Ρωμαίους Επιστολή του Καρλ Μπαρτ      71

Βιβλιοκρισίες

Michael Walzer, Έξοδος και επανάσταση, μτφρ. Βαγγέλης Καργούδης, Άρτος Ζωής, Αθήνα 2015, σ. 254 (Ρίκα Μπενβενίστε) 96

Robert J. Wilkinson, Tetragrammaton: Western Christians and the Hebrew Name of God. From the Beginnings to the Seventeenth Century, Studies in the History of the Christian Traditions 179, Brill, Λάιντεν και Βοστώνη, 2015, σ. XI + 587 (Παύλος Βασιλειάδης)     101

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.