ΚΒ΄ Παύλεια. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: "Απόστολος Παύλος και Φιλόσοφοι. Δύο χιλιάδες τετρακόσια ἔτη ἀπό τή γέννηση τοῦ Ἀριστοτέλη" στη Βέροια

ΠΑΥΛΕΙΑ 2016Το καθιερωμένο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Καμπανίας και Ναούσης θα διεξαχθεί στις 2-4 Ιουνίου 2016 στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βεροίας. Η ημερομηνία φέτος άλλαξε λόγω της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας. Φέτος το θέμα του συνεδρίου είναι: Απόστολος Παύλος και Φιλόσοφοι. Δύο χιλιάδες τετρακόσια ἔτη ἀπό τή γέννηση τοῦ Ἀριστοτέλη. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

ΠΕΜΠΤΗ  2  ΙΟΥΝΙΟΥ  

11:00-12:15  Ἐπίσημη Ἔναρξη

Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου

Χαιρετισμοί

Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Α΄ Συνεδρία 

Πρόεδρος Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

12:15-12:35 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μεταξύ Ἰερουσαλήμ καὶ Ἀθήνας: σοφοί καί φιλόσοφοι τοῦ καιροῦ του.

12:35 – 12:55  Συζήτηση

Β΄ Συνεδρία  

Πρόεδρος  Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος

18:00-18:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων

18:20-18:40 Πρωτ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, Καθηγητής Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. Ἀρετή καί κακία κατά τόν Ἀριστοτέλη καί τόν Ἀπόστολο Παῦλο.

18:40-19:00  Συζήτηση

19:00-19:20 ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Ἀναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α. Ὁ ἄνθρωπος στόν Ἀπόστολο Παῦλο καί τόν Ἀριστοτέλη.

19:20-19:40  Συζήτηση

19:40-20:00 Ἀπονομή Διακρίσεων

20:00-20:30 Διάλειμμα

20:30-22:00 «Ἀγώνας – Θυσία – Ὑμνος», Μουσική ἐκδήλωση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3  ΙΟΥΝΙΟΥ  

Γ΄ Συνεδρία

Πρόεδρος Ἀν. Καθηγητής Θωμᾶς Ἰωαννίδης, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

09:30-09:50 Ἀνάγνωση Μηνυμάτων

09:50-10:10 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α. Ὁ Σωκράτης καί ὁ Παῦλος στόν Ἄρειο Πάγο σύμφωνα μέ τό Πράξεις 17,16-33.

10:10-10:30  Συζήτηση

10:30-10:50 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΦΑΣ, Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Ἡ θεολογία τοῦ Ἀριστοτέλη.

10:50-11:10  Συζήτηση

11:10-11:40  Διάλειμμα

Δ΄ Συνεδρία

Πρόεδρος Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Καραβιδοπουλος

11:40-12:00 π. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ GEORGI, Καθηγητής – Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Μπάλαμαντ (Λίβανος). Ὁ Ἀριστοτέλης καί ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.

12:00-12:20 Συζήτηση

12:20-12:40 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Παύλεια θεολογία καί σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα.

12:40-13:00 Συζήτηση

13:00-13:20 Ἀπονομή Διακρίσεων

Ε΄ Συνεδρία

Πρόεδρος Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

18:00-18:20 Ἀνάγνωση Μηνυμάτων

18:20-18:40 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν Ε.Κ.Π.Α. Ἡ παρουσία τοῦ Ἀριστοτέλη στόν Μεσαίωνα.

18:40-19:00 Συζήτηση

19:00-19:20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Παύλειες ἀπηχήσεις στόν μοναχισμό ὡς κατά Χριστόν φιλοσοφία.

19:20-19:40 Συζήτηση

19:40-20:00 ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀρχαιολόγος, Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ἠμαθίας. Ἡ ἀπεικόνιση τῶν φιλοσόφων στήν Βυζαντινή Τέχνη.

20:00-20:20  Συζήτηση

20:20-20:45  Απονομή Διακρίσεων

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Στ΄ Συνεδρία

Πρόεδρος Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Γαλάνης

09:30-09:50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ, Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Παν. Ἰωαννίνων. Ὁ νεοελληνικός Ἀριστοτελισμός κατά τήν διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας καί τό φιλοσοφικό ἔργο τοῦ Ἰωάννη Κωττούνιου  (1572-1657).

09:50-10:10 Συζήτηση

10:10-10:30 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, Νομικός. Ἀριστοτελικές μελέτες τοῦ Βεροιέως Ἰωάννη Κωττούνιου.

10:30-10:50  Συζήτηση

10:50-11:20  Διάλειμμα

11:20-11:40 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ, Ἀρχαιολόγος, Προϊσταμένη Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἠμαθίας. Φιλοσοφία καί Ἀρχιτεκτονική.

11:40-12:00 Συζήτηση

12:00-12:20 Ἀπονομή Διακρίσεων

12:20-12:40 Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν ΚΑ΄Παυλείων (Ἰούνιος 2015).

Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας
Κωνσταντῖνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βεροίας
Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)
Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.
Ἰωάννης Γαλάνης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἐπ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Ἐπ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος
Ἀρχιμανδρίτης Καλλίνικος Λημνιώτης
Δημήτριος Σαραντῆς, Νικόλαος Σούμπουρος
Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος, Λάμπρος Παγούνης

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.